Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Danuta Mierzwa,
Waga produktu: 0.450 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 5.99 PLN

Wrocław 2010, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 252 str., oprawa miękka

Dwudziesty pierwszy wiek stawia przed spółdzielniami rolniczymi i ruchem spółdzielczym nowe wyzwania. Przemiany zachodzące w gospodarce światowej, jej koncentracja i globalizacja powodują, że spółdzielczość rolnicza musi nieustannie dostosowywać się do nowych wymagań, jakie stawia przed nią rynek. Aby nadal pełnić swoje funkcje i brać aktywny udział w życiu gospodarczym, spółdzielnie muszą szukać nowych rozwiązań.

Od około 50 lat w zachodniej Europie tworzą się duże grupy spółdzielcze w partnerstwie ze spółkami kapitałowymi. Kierują się one nieco innymi regułami niż pionierzy z Rochdale. Te transformacje strukturalne dokonują się na oczach rolników i za ich przyzwoleniem. Nie można tego zinterpretować ani za pomocą klasycznego modelu zarządzania spółdzielnią, ani dzięki regułom zarządzania przedsiębiorstwem kapitałowym. Nastąpiło przejście od logiki wspólnego gospodarowania do gospodarki przemy-słowo-handlowej i finansowej. Wiele kwestii dotyczących funkcjonowania podmiotów spółdzielczych w krajach UE do tej pory nie zostało rozstrzygniętych w sposób jednoznaczny. Jak bowiem określić tożsamość spółdzielni w gospodarce globalnej?
Uznanie integracji kontynentu za cel strategiczny państw europejskich zmusza do postawienia różnych pytań i budzi obawy o konsekwencje tego zjednoczenia.

Stan naszej spółdzielczości - w środowisku wiejskim po 20 latach wolnorynkowych przeobrażeń gospodarki - w konfrontacji z dość nowoczesnym rolnictwem UE i jej prężnymi organizacjami farmerskimi wywołuje lęk o jej przyszłość. Pełna integracja Polski ze strukturami europejskimi stanowi wyzwanie cywilizacyjne nie tylko dla tych organizacji. Wejście w struktury UE wymagało i nadal wymaga długotrwałych prac dostosowawczych i organizacyjnych.
Rozwiązania przystosowane do miejscowej sytuacji, tradycji i zamierzeń trzeba przygotować samemu. Brak jest bowiem gotowych wzorców do naśladowania.

Nawiązując do długoletnich doświadczeń krajów zachodniej Europy, mamy możliwość analizowania gotowych rozwiązań już sprawdzonych w poszczególnych krajach UE i wybrania dla nas tego, co najlepsze, by nie popełnić błędów. Eksperci tych krajów zazdroszczą nam tej sytuacji, bowiem oni takiej szansy nie mieli.
W pracach i dyskusjach mających na celu pokonanie dystansu dzielącego kraje nowo przyjęte od wysoko rozwiniętych krajów Europy Zachodniej nie może zabraknąć polskich spółdzielców oraz pracowników nauki, którzy zajmują się badaniami różnych aspektów funkcjonowania spółdzielczości.

W realizacji tak wielkiego przedsięwzięcia cywilizacyjnego, jakim jest utworzenie jednolitego rynku europejskiego liczy się bowiem każdy pomysł, każdy głos, który pomoże odpowiedzieć na pytanie: jak skorzystać z szansy, nie płacąc przy tym wysokiego rachunku strat? Niniejsza monografia ma chociaż w części wykonać to zadanie.
Książka jest adresowana głównie do menadżerów spółdzielni i podmiotów działających w ich otoczeniu, działaczy spółdzielczych, organizacji rolniczych, studentów, pracowników wyższych uczelni oraz służb doradztwa i informacji rolniczej.
Chciałabym, aby wszelkie moje sugestie i konkluzje były pomocne przy podejmowaniu racjonalnych decyzji oraz pomogły w nakreśleniu wizji rozwoju tych podmiotów w przyszłości.

Publikacja ta jest wzbogaconą wersją mojej poprzedniej monografii pt.: W poszukiwaniu nowego modelu spóldzielczości rolniczej. Po 5 latach integracji z UE można już mówić o wymiernych skutkach Wspólnej Polityki Rolnej. Dużą satysfakcją dla mnie jest to, że tezy, które wysunęłam w poprzedniej książce, zostały potwierdzone w rzeczywistości i znalazły uznanie w środowisku spółdzielczym.

Dogłębnej analizy wymagały jeszcze sfery zarządzania, wyborów strategicznych, organizacji oraz rozwiązań prawnych w sektorze spółdzielczym. Są to dziedziny w dalszym ciągu zapóźnione, nienadążające za dynamicznie rozwijającym się rynkiem. Dlatego też poprzednia monografia została rozbudowana i wzbogacona o nowe treści, a dane statystyczne uzupełnione i uaktualnione.

Mam więc nadzieję, że te fakty zachęcą zainteresowane osoby do przestudiowania nowego wydania, a spółdzielców skłonią do dalszych przemyśleń i zmotywują do efektywnego działania.

Spis treści

OD AUTORA

ROZDZIAŁ 1
WPROWADZENIE
1.1. Problem badawczy i cel badań
1.2 Przedmiot badań
1.3. Zakres opracowania

ROZDZIAŁ 2
DIAGNOSTYKA - TENDENCJE I PYTANIA
2.1. Dylematy spółdzielczości
2.2. Naczelne priorytety w sektorze rolno-spożywczym i przydatność działań spółdzielczych
2.3. Aktualne wyzwania stojące przed spółdzielczością
2.4. Typy spółdzielni w zależności od etapu przetwórstwa a równowaga rynkowa
2.5. Nowy paradygmat spółdzielczości

ROZDZIAŁ 3
ANALIZA MIKROEKONOMICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁDZIELCZEGO
3. l. Rys historyczny idei spółdzielczej
3.2. Fundamenty doktryny historycznej i prawnej
3.3. Różne optima występujące w spółdzielni
3.4. Teoria maksymalizacji wartości udziałów i dochodów rolniczych
3.5. Różne aspekty przynależności członków

ROZDZIAŁ 4
WYBORY STRATEGICZNE SPÓŁDZIELNI
4.1. Analiza wewnętrznych sił i słabości systemu spółdzielczego
4.2. Strategia koncentracji podaży
4.3. Strategia redukcji ryzyka
4.4. Strategia redukcji kosztów
4.5. Strategia innowacji
4.6. Strategie usług rolniczych spółdzielni
4.7. Strategia efektów dźwigni przez naruszenie zasady wyłączności.
4.8. Strategie finansowe
4.9. Strategie grup spółdzielczych w Europie - studia przypadków

ROZDZIAŁ 5
EWOLUCJE STRUKTUR SPÓŁDZIELCZYCH I NOWE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA
5.1. Elastyczność struktur organizacyjnych podstawą efektywnego działania
5.2. Formy prawno-organizacyjne podmiotów spółdzielczych
5.3. Rozwój dużych grup spółdzielczych
5.4. Nowoczesne źródła finansowania

ROZDZIAŁ 6
ZARZĄDZANIE SPÓŁDZIELNIAMI ROLNICZYMI
6.1. Organizacja sektora i ramy prawne działania spółdzielczości w krajach UE-15
6.2. Stanowisko państwa wobec spółdzielni
6.3. Relacje spółdzielnia-spółdzielca i konsekwencje dla zarządzania Podsumowanie
6.4. Zasady spółdzielcze a wymogi efektywnego zarządzania - wyniki badań ankietowych

ROZDZIAŁ 7
UWARUNKOWANIA ROZWOJU I PROPOZYCJE APLIKACYJNE DLA SPÓŁDZIELNI ROLNICZYCH W POLSCE
7.1. Procesy transformacji i ich wpływ na stan sektora spółdzielczego
7.2. Mocne i słabe strony przedsiębiorstw spółdzielczych
7.3. Kierunki reform prawa spółdzielczego UE i propozycje zmian w ustawodawstwie polskim
7.4. Nieskuteczność zarządzania w świetle badań empirycznych
7.5. Grupy Producentów Rolnych - alternatywa rozwoju spółdzielni
7.6. Usuwanie barier i kierunki rozwoju spółdzielczości wiejskiej

ROZDZIAŁ 8
PODSUMOWANIE I WNIOSKI

ROZDZIAŁ 9
PIŚMIENNICTWO

SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW

Książka

  • ISBN: 

    978-83-7717-017-5

  • Autor: 

    Danuta Mierzwa

Inne tytuły z tej serii: