Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Augustyn Wajda,
Waga produktu: 0.420 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWE


Warszawa 2003, wyd. 1, format 160 x235, objętość 298 str., oprawa miękka

Podręcznik całościowo ujmuje podstawowe zagadnienia związane z teorią i praktyką organizacji i zarządzania. Autor skupił się na następujących zagadnieniach: organizacja i jej otoczenie, zarządzanie-kierowanie, przywództwo i władza kierownicza, kierowanie zasobami ludzkimi, motywowanie pracowników, komunikacja międzyludzka w firmie, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, podejmowanie decyzji, planowanie i kontrola w organizacji.


Spis treści

Od autora
Rozdział I
Organizacja i otoczenie
Otoczenie organizacji
Otoczenie zewnętrzne
Otoczenie wewnętrzne
Organizacja - pojęcie i znaczenie
Organizacja jako system
Organizacja - instytucja
Ustalanie celów organizacji
Projektowanie organizacji i jej struktury
Struktura organizacyjna
Podsumowanie
Rozdział II
Planowanie i strategia organizacji
Istota i mechanizmy planowania
Planowanie osiągania celów i misji organizacji
Strategia organizacji
Rodzaje planów
Planowanie a prognozowanie
Podsumowanie
Rozdział II
Podejmowanie decyzji w organizacjach
Istota i pojęcie decyzji
Procesy i mechanizmy podejmowania decyzji
Rodzaje decyzji
Podsumowanie
Rozdział IV
Zarządzanie - kierowanie
Istota pojęć zarządzanie - kierowanie
Funkcje kierowania
Podstawowe zasady kierowania
Metody kierowania
Techniki kierowania
Rozpiętość i zasięg kierowania
Podsumowanie
Rozdział V
Kierowanie zasobami ludzkimi w organizacjach
Założenia ogólne polityki personalnej
Cele i zadania polityki kadrowej w organizacji
Fazy procesu personalnego w organizacji
Planowanie polityki personalnej w organizacji
Rekrutacja - nabór, selekcja i dobór pracowników
Wprowadzenie (adaptacja) pracownika do pracy
Szkolenie i doskonalenie pracowników
System ocen pracowniczych
Podsumowanie
Rozdział VI
Komunikacja interpersonalna w organizacji
Komunikacja - istota i rola
Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu
Mechanizmy komunikowania się
Podstawowe sposoby komunikowania się
Bariery utrudniające skuteczne komunikowanie się
Płaszczyzny komunikowania się w organizacji
Komunikowanie się w warunkach zaawansowanej techniki informatycznej
Podsumowanie
Rozdział VII
Przywództwo i władza kierownicza
Istota przywództwa
Cechy osobowościowe przywódców
Metody i style przywództwa
Teorie przywództwa
Władza kierownicza a przywódcza
Potencjalne źródła władzy
Delegowanie władzy
Centralizacja i decentralizacja władzy
Podsumowanie
Rozdział VIII
Motywacja i motywowanie do pracy
Pojęcie i istota motywu
Psychosocjologiczne podstawy motywacji w zarządzaniu
Rozwój nowoczesnego przemysłu a motywacja
Relacje przełożony - podwładny a motywacja
Ewolucja poglądów na rolę motywacji w zarządzaniu
Współczesne teorie motywacji
Metody pobudzania motywacji
Systemowy pogląd na motywację
Przyszłościowe systemy podejść motywacyjnych
Podsumowanie
Rozdział IX
Konflikty i negocjacje w organizacji
Istota i rola konfliktu w organizacji
Poglądy na rolę konfliktów w organizacji
Rodzaje i dynamika konfliktów w organizacji
Przyczyny i źródła powstawania konfliktów w organizacji
Kierowanie konfliktami i metody ich rozwiązywania
Konflikty a twórczość i innowacyjność w organizacji
Rola negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów w organizacji
Podsumowanie
Rozdział
Kontrola w organizacji
Procesy kontroli w organizacji
Funkcje i etapy kontroli
Systemy kontroli
Kryteria, sposoby i formy kontroli
Rola controllingu w organizacji
Podsumowanie
Bibliografia


Książka

  • ISBN: 

    83-2081453-7

  • Autor: 

    Augustyn Wajda

Inne tytuły z tej serii: