Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Jan M. konarski,
Waga produktu: 0.380 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: AWF Poznań

Poznań 2013, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 231 str., oprawa miękka

Autor jest związany praktycznie i poprzez prowadzone badania naukowe z zespołowymi grami sportowymi, między innymi z zhokejem na trawie. W książce znajdujemy wykładnię mistrzostwa sportowego, talentu, istoty teorii sportu i złożoności gier sportowych, zastosowania w sporcie nurtów prakseologii, znaczenia systemowych rozwiązań, konieczności podejmowania działan optymalizacyjnych. Autor przedstawia złożoność hokeja na trawie oraz konieczność podejmowania nowatorskich kierunków badań, w tym badań genetycznych w sporcie. Zakres Badań podjęty w pracy obejmuje aspekty morfologiczne, funkcjonalne, biochemiczne, genetyczne i środowiskowe funkcjonowania zawodników w hokeju na trawie. Autor wykorzystał sześć różnych procedur badawczych, które wymagałw współudziału specjalistów z kilku uczelnianych jednostek naukowo - dydaktycznych oraz pełnej współpracy oraz akceptacji trenerów i kierownictwa Polskiego Związku Hokeja na Trawie. Należy podkreślić liczbę badanych zawodników oraz ich pooziom sportowy - rzadko się bowiem zdarza, że współpracę z naukowcem podejmuje czołówka polskich sportowców z jednej dyscypliny sportu. Książka z pewnością będzie cenną pozycją zarówno w środowisku badaczy sportu, jak i w bibliotece trenerów.

Spis treści

1. WSTĘP
1.1. Wybrane aspekty badań naukowych w zespołowych grach sportowych
1.2. Relacje genotyp-środowisko-sprawność fizyczna
1.3. Hokej na trawie jako zespołowa gra sportowa
1.4. Cel pracy i pytania badawcze

2. MATERIAŁ I METODY BADAŃ
2.1. Materiał
2.2. Metody badań
2.2.1. Badania przekrojowe
2.2.2. Badania ciągłe
2.2.3. Pomiar wybranych cech somatycznych i składu ciała
2.2.4. Pomiar sprawności fizycznej
2.2.5. Szacowanie poziomu sportowego
2.2.6. Oznaczenia biochemiczne i morfologiczne krwi
2.2.7. Badania genetyczne
2.2.8. Metody statystyczne opracowania wyników
2.3. Charakterystyka realizowanych obciążeń treningowo-startowych

3. WYNIKI BADAŃ
3.1. Charakterystyka opisowa badanych zawodników
3.2. Analiza wyników zawodników należących do skrajnych kwartyli względem zmiennych kryterialnych
3.2.1. Analiza wyników badanych zawodników
3.2.2. Analiza wyników badanych zawodników ze względu na przynależność do grupy szkoleniowej
3.2.3. Analiza wyników badanych zawodników ze względu na pozycję taktyczną na boisku
3.3. Analiza wyników zawodników przyporządkowanych do podgrup utworzonych względem zmiennych kryterialnych
3.4. Analiza związku między przynależnością zawodników do grupy szkoleniowej a miejscami uzyskiwanymi w rankingach zmiennych kryterialnych
3.5. Analiza wielowymiarowa obserwowanych zmiennych
3.5.1. Analiza wielowymiarowa wyników badanych zawodników
3.5.2. Analiza wielowymiarowa wyników badanych zawodników ze względu na przynależność do grupy szkoleniowej
3.5.3. Analiza wielowymiarowa wyników badanych zawodników ze względu na pozycję taktyczną na boisku
3.5.4. Analiza wielowymiarowa wyników zawodników kadry narodowej z uwzględnieniem zmiennych kryterialnych
3.6. Analiza profilów indywidualnych zawodników z uwzględnieniem zmiennych kryterialnych, przynależności do grupy szkoleniowej oraz pozycji taktycznych na boisku
3.6.1. Analiza profdów indywidualnych zawodników według zmiennych kryterialnych
3.6.2. Analiza profilów zawodników ze względu na przynależność do grupy szkoleniowej
3.6.3. Analiza profilów zawodników uwzględniająca przynależność do formacji taktycznych na boisku
3.7. Charakterystyka częstotliwości występowania genotypów względem podgrup zmiennych kryterialnych
3.7.1. Gen ACE
3.7.2. Gen ACTN3
3.7.3. Gen CKM
3.8. Analiza zmienności obserwowanych wskaźników w makrocyklu treningowo-startowym
3.8.1. Analiza zmienności wskaźników u badanych zawodników ..
3.8.2. Analiza zmienności wskaźników u badanych zawodników ze względu na przynależność do formacji taktycznych
na boisku
3.9. Wieloczynnikowa charakterystyka profilów zawodników uzyskujących najwyższe miejsca w rankingach głównych zmiennych kryterialnych
3.9.1. Charakterystyka profilów indywidualnych zawodników uzyskujących najlepsze wyniki w wybranych zmiennych kryterialnych w badaniach przekrojowych
3.9.2. Charakterystyka profilów indywidualnych zawodników uzyskujących najlepsze wyniki w wybranych zmiennych kryterialnych w makrocyklu treningowo-startowym

4. DYSKUSJA

5. WNIOSKI

6. PIŚMIENNICTWO

SUMMARY

Książka

  • ISBN: 

    978-83-61414-78-4

  • Autor: 

    Jan M. konarski

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...