Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Kazimierz Zimniewicz,
Waga produktu: 0.230 kg
Wysyłka od: 7.00 PLN
Wydawca: PWE

Warszawa 2008, wyd. 3, format 145 x205, objętość 180 str., oprawa miękka

W szybko zmieniającej się współczesnej gospodarce poszukiwane są nowe efektywniejsze sposoby zarządzania. Podręcznik obejmuje wiedzę o nowoczesnych koncepcjach i metodach zarządzania oraz możliwościach i efektach ich zastosowania w praktyce. Autor przedstawił najpopularniejsze z tych koncepcji i metod, jak benchmarking, outsourcing, lean management, wewnętrzna konkurencja, time based management, organizacja oparta na wiedzy, organizacja wirtualna, organizacja sieciowa, reengineering. Ponieważ od wyboru konkretnej metody zarządzania może zależeć pozycja firmy na rynku oraz jej zdolność do wygrywania w walce konkurencyjnej, ważne jest posiadanie wiedzy pozwalającej właściwie dobrać metody zarządzania.

Spis treści

WSTĘP
Rozdział 1. Benchmarking
Pojęcie benchmarkingu
Obiekty benchmarkingu
Rodzaje benchmarkingu
Metodyka
Bariery benchmarkingu
Podsumowanie
Rozdział 2. Outsourcing
Pojęcie outsourcingu
Nowa treść funkcji zaopatrzenia
Nowa sytuacja dostawców
Lokalizacja źródeł zaopatrzenia - przykład Mercedesa
Outsourcing usług
Problem kosztów
Blaski i cienie outsourcingu
Rozdział 3. Lean management
Japoński rodowód koncepcji
Założenia i komponenty lean management
Lean management w świetle badań empirycznych
Warunki kulturowe wprowadzania lean management
Czym właściwie jest lean management
Rozdział 4. Wewnętrzna konkurencja i kształtowanie jakości
Ocena wydajności w japońskich przedsiębiorstwach
Mechanizm awansowania
System zapewnienia jakości
Japońskie koncepcje zarządzania w świetle położenia gospodarczego
Japonii
Rozdział 5. Time based management
Czas jako atut strategiczny
Podstawy koncepcji skierowanej na czas
Główne części składowe tbm
Rozdział 6. Organizacja oparta na wiedzy
Epoka wiedzy i informacji
Pojęcie organizacji opartej na wiedzy
Cechy organizacji opartej na wiedzy
Warunki niezbędne do osiągnięcia efektów ze zdobytej wiedzy
Strategia zdobywania wiedzy
Rozdział 7. Wirtualna organizacja
Wprowadzenie
Ewolucja koncepcji wirtualności
Różne zastosowania wirtualnej organizacji
Wirtualne przedsiębiorstwo
Problem zaufania
Konsekwencje dla zarządzania
Rozdział 8. Reengineering
Geneza reengineeringu
Definicja reengineeringu i słowa kluczowe
Podstawowe zasady
Technologia informacyjna w reengineeringu
Główne postacie reengineeringu
Wprowadzenie koncepcji w życie
Rezultaty wprowadzenia reengineeringu
Spory i dyskusje wokół reengineeringu
Przyczyny rozczarowania reengineeringiem
Rozdział 9. Metodyka myślenia sieciowego
Wprowadzenie
Podstawy teoretyczne metodyki
Fazy metodyki myślenia sieciowego
Ustalanie celów i modelowanie sytuacji problemowej
Analiza wzajemnych oddziaływań
Ujęcie i interpretacja możliwości zmian sytuacji
Objaśnienie możliwości kierowania zmianą
Planowanie strategii i działań
Wprowadzenie rozwiązania problemu w życie
Podsumowanie
Rozdział 10. Komercjalizacja w zarządzaniu
Rynek produktów zarządzania
Cechy modnych koncepcji
Podsumowanie
Literatura


Książka

  • ISBN: 

    978-83-208-1791-1

  • Autor: 

    Kazimierz Zimniewicz

Inne tytuły z tej serii: