Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Stuart McGill
Waga produktu: 1.65 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 6.99 PLN
Wydawca: DB Publishing

Trzecie wydanie książki „Dysfunkcje Odcinka Lędźwiowo-Krzyżowego" przedstawia solidną i fundamentalną wiedzę, opartą na badaniach naukowych, z zakresu anatomii i funkcji kręgosłupa oraz mechanizmów urazowych na niego oddziałujących. Znany na całym świecie specjalista od zagadnień związanych z biomechaniką i profilaktyką Stuart McGill prowadzi czytelników przez diagnostykę różnicową dysfunkcji odcinka lędźwiowo-krzyżowego, w celu zidentyfikowania określonych czynników powodujących urazy i wyzwalających ból oraz stworzenia metod zapobiegania i rehabilitacji, opartych na dowodach naukowych.
Oprócz solidnych podstaw, wydanie to zawiera następujące udoskonalenia:

 • Całkowicie zaktualizowane informacje naukowe.
 • Nowy układ rozdziałów książki zapewniający Czytelnikom stosowanie najlepszych metod klinicznych, które pozwalają określić indywidualne czynniki powodujące dysfunkcje i ból u każdego pacjenta.
 • Praktyczne listy kontrolne w całym tekście dające łatwy dostęp do informacji dotyczących badania, wraz z wieloma nowymi ocenami.
 • Przykłady praktycznych zastosowań przedstawionych informacji klinicznych, pomocne w zrozumieniu koncepcji i teorii.

Przedstawienie badań opartych na dowodach naukowych i najnowocześniejszych sposobów ich zastosowania oraz 50 testów i ćwiczeń sprawia, że trzecie wydanie książki „Dysfunkcje Odcinka Lędźwiowo-Krzyżowego" jest miarodajnym źródłem informacji niezbędnych do przeprowadzenia badania pacjentów i tworzenia lepszych programów rehabilitacyjnych. Zaprezentowane podejście do opieki nad pacjentem pozwoli terapeutom do opracowania programów interwencji, rehabilitacji i profilaktyki, które będą odpowiadały unikalnym potrzebom każdego pacjenta.

Spis treści:

Część I Podstawy naukowe 1
Rozdział 1 Wprowadzenie do problematyki oraz podejście naukowe
charakterystyczne dla niniejszej książki 3
Podłoże prawne: niekorzystny wpływ na ból pleców 4
Braki w obecnie stosowanej praktyce diagnostycznej 5
Niedoskonałości w obecnym modelu opieki i prewencji 11
Obciążenia mechaniczne i proces powstawania urazu: podstawy uszkodzenia tkanek
odcinka lędźwiowego 19
Doskonali klinicyści i doskonała praktyka 22
Wyjątkowe podstawy naukowe zawarte w niniejszej książce 24
Laboratorium in vitro 24
Laboratorium in vivo 25
Słowo końcowe 32
Rozdział 2 Analiza epidemiologiczna – o co tu naprawdę chodzi? 33
Wpływ badań randomizowanych i inne sposoby pozyskiwania danych epidemiologicznych 34
Niezrozumienie epidemiologii 36
Wielopłaszczyznowe powiązania pomiędzy biomechaniką, czynnikami
psychospołecznymi a zmiennością indywidualną 37
W jaki sposób czynniki biomechaniczne prowadzą do powstania dolegliwości
bólowych kręgosłupa? 46
Powiązania pomiędzy dysfunkcjami lędźwiowymi a czynnikami indywidualnymi 51
Rola i znaczenie odpowiednich ćwiczeń 52
Zastosowanie praktyczne: poparte wiedzą 53
Jak to działa na poziomie klinicznym? 54
Kilka słów na zakończenie 55
Rozdział 3 Anatomia funkcjonalna lędźwiowego odcinka kręgosłupa 57
Taśmy anatomiczne 57
Podstawowa struktura nerwowa 58
Anatomia naczyń krwionośnych 58
Kręgi 59
Stawy krzyżowo-biodrowe 70
Krążek międzykręgowy 70
Mięśnie 79
Więzadła 99
Powięź piersiowo-lędźwiowa 104
Krótki przegląd anatomii miednicy, stawów biodrowych i powiązanych z nimi mięśni 105
Kliniczne aspekty bólu i struktur anatomicznych 110
Podsumowanie 112
Rozdział 4 Prawidłowa i zaburzona mechanika lędźwiowego
odcinka kręgosłupa 113
Kinematyka odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa 113
Kinematyka i prawidłowa mechanika odcinka lędźwiowego kręgosłupa 116
Zagadka mechanizmu podnoszenia przedmiotów 148
Inne istotne aspekty prawidłowej mechaniki kręgosłupa 151
Mechanizm powstawania uszkodzenia 154
Biomechaniczne oraz fizjologiczne zmiany wynikające z urazu 170
Podsumowanie 175
Rozdział 5 Fakty i mity na temat stabilizacji kręgosłupa 177
Dlaczego stabilność kręgosłupa jest istotna w każdym przypadku? 178
Stabilizacja: podejście oparte o analogie 179
Kwantyfikacja podstaw stabilizacji 180
Fakty i mity dotyczące stabilizacji oraz implikacje kliniczne 186
Słowo końcowe 189
Część II Zapobieganie urazom 191
Rozdział 6 Ocena ryzyka wystąpienia dysfunkcji lędźwiowych 193
Krótki przegląd czynników ryzyka wystąpienia dysfunkcji lędźwiowych 193
Ocena ryzyka w oparciu o protokół NIOSH 194
Protokół psychofizyczny Snook 196
Monitorowanie aktywności odcinka lędźwiowego (ang Lumbar motion monitor, lmm) 198
Ergowatch 198
Model oparty o dane biologiczne 201
Słowo końcowe 202
Rozdział 7 Redukowanie ryzyka urazu dolnego odcinka kręgosłupa 205
Czego możemy się dowiedzieć z literatury? 206
Prewencja dysfunkcji lędźwiowych u pracowników 208
Pytania dotyczące pasów lędźwiowych 228
Prewencja dysfunkcji odcinka lędzwiowego przez pracodawców 235
Podstawy prewencji urazów 237
Przypis dla konsultantów 241
Redukowanie ryzyka u sportowców 241
Uwagi końcowe 242
Część III Rehabilitacja odcinka
lędźwiowo-krzyżowego 243
Rozdział 8 Tworzenie lepszych programów rehabilitacyjnych
w dysfunkcjach lędźwiowych 245
W jaki sposób ćwiczenia wpływają na redukcję bólu? 246
Pięciopoziomowy program treningu 248
W kierunku najlepszej terapii 249
Etapy progresji 251
Wskazówki do opracowania najlepszego planu treningowego 269
Uwaga końcowa 277
Rozdział 9 Ocena pacjenta 279
Najbardziej istotne elementy diagnostyczne 280
Pierwsze spotkanie terapeuty z pacjentem 282
Ocena postawy i jakości ruchów 288
Wybrane testy prowokacyjne 295
Niektóre testy funkcjonalne 315
Testowanie wytrzymałości mięśniowej 326
Kilka słów na zakończenie 332
Rozdział 10 Rozwój programu ćwiczeniowego 333
Zasady programowania treningu dla odcinka lędźwiowego 333
Wiedza kliniczna 334
Rozważania na temat mobilności 334
Rozpoznawanie bezpiecznych i skutecznych ćwiczeń 339
Plan dla osób początkujących – ulga w bólu i kontrola stabilizacji 342
Ćwiczenia, które można wykorzystać w treningu stabilizacji344
Sytuacje specyficzne 352
Uwagi końcowe 355
Rozdział 11 Ćwiczenia zaawansowane 357
Bezpieczne programowanie progresji treningu 359
Trenowanie do pracy zawodowej lub sportu 365
Słowo końcowe 371
Epilog 373 • Instrukcje dla Pacjentów oraz Klientów 374 • Załącznik 395
Słowniczek 401 • Bibliografia i Literatura dodatkowa 403
Indeks 437 • O autorze 446 • Notatki 447

Książka

 • ISBN: 

  978-83-62526-10-9

 • Autor: 

  Stuart McGill

 • Wydanie: 

  3

 • Rok wydania: 

  2019

 • Format: 

  210 x 297

 • Liczba stron: 

  452

 • Oprawa: 

  twarda

Inne tytuły z tej serii: