Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Stanisław Czyż
Waga produktu: 0.400 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: MWW

Ta książka ma przybliżyć wybrane zagadnienia dotyczące uczenia się motorycznego. Pokazuje, jak człowiek uczy się, przedstawia kilka teorii uczenie się motorycznego, prezentuje mechanizmy związane z wykonywaniem ruchu i jego percepcją, opisuje czynniki warunkujące proces nabywania umiejętności ruchowych, zwany inaczej procesem uczenia się motorycznego. Celem tej książki jest też pokazanie, jak niektóre elementy rzeczywistości, np. treningu sportowego czy pracy fizjoterapeuty, można wyjaśnić na bazie teorii (...).

Układ treści wynika z pewnej logiki, która wydaje się powtarzalna w większości współczesnych podręczników związanych z nabywanie umiejętności ruchowych, Od wprowadzenia do zagadnień przejdziemy drogę taką samą jak przy wykonywaniu czynności ruchowych. Załóżmy, że kolega kopnął do nas piłkę. Piłka musi zostać spostrzeżona, prześledźmy więc procesy związanie z odbiorem informacji, percepcją, przetwarzaniem informacji oraz ich magazynowanie. Następnie musimy podjąć decyzję, co z tą informacją zrobić, jakie działanie wykonać - prześledźmy procesy podejmowania decyzji.

Skoro decyzja o podjęciu ruchu została podjęta, należałoby wykonać ruch - sprawdzimy, w jaki sposób kontrujemy nasz ruch. Poznamy mechanizmy uczenia się motorycznego. Skoro bowiem czynność wykonujemy, musieliśmy się jej wykonywania wyuczyć. Zapoznamy się z dynamiką nabywania umiejętności - czyli z tym, jak zmienia się poziom umiejętności w zależności od ćwiczenia. Przyjrzymy się sposobom uefektywniania procesu uczenia się motorycznego poprzez różne rodzaje treningu, a na końcu zastanowimy się, jak oceniać wykonanie czynności i ruch (...).

Spis treści

O czym jest ta książka

Rozdział 1. Kontrola motoryczna, uczenie się motoryczne i pamięć
NATURA RUCHU
KONTROLA MOTORYCZNA
Podstawy kontroli motorycznej
RUCH, UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE I ICH KLASYFIKACJA
Umiejętność ruchowa a ruch
Wykonanie
Klasyfikacja umiejętności ruchowych
Zdolności motoryczne
UCZENIE SIĘ MOTORYCZNE
Uczenie się
Uczenie się motoryczne
Uczenie się jako warunkowanie
PAMIĘĆ
Modele pamięci
Pamięć sensoryczna
Pamięć krótkotrwała
Pamięć długotrwała
Rozbudowany model pamięci STM
Rozbudowany model pamięci LTM
Pamięć motoryczna

Rozdział 2. Procesy przetwarzania informacji i uwaga
PROCESY PRZETWARZANIA INFORMACJI
Model przetwarzania informacji
Identyfikacja bodźca
Selekcja odpowiedzi
Programowanie odpowiedzi
Pojemnościowy model przetwarzania informacji
Teorie seryjnego przetwarzania informacj
Teorie równoległego przetwarzania informacji
Krytyka teorii przetwarzania informacji

Rozdział 3. Teorie uczenia się motorycznego i kontroli motorycznej
MODELE KONTROLI I UCZENIA SIĘ MOTORYCZNEGO
Teoria pętli zamkniętej Adamsa
Upadek teorii Adamsa
Kontrola i uczenie się motoryczne wg Schmidta – teoria programu motorycznego i schematów
Program motoryczny
Powstawanie programu motorycznego
Teoria schematów
Teoria układu dynamicznego
Kontrola motoryczna wg Bernsteina
Uczenie się motoryczne wg Bernsteina
Teoria układu dynamicznego i ograniczenia
Percepcyjne stopnie swobody
Zastrzeżenia do przedstawionych teorii

Rozdział 4. Dynamika uczenia się motorycznego
OCENA DYNAMIKI PROCESU UCZENIA SIĘ
Krzywe wykonania
Jednopowtórzeniowe uczenie się motoryczne
Różnice indywidualne w nabywaniu umiejętności ruchowyc
NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI
Model Fittsa i Posnera
Model Gentile
Podejście eksperckie
Ericssonowski model ekspercki
Ćwiczenia celowe w sporcie
Krytyka modelu ericssonowskiego

Rozdział 5. Wybrane zmienne procesu uczenia się motorycznego
INTERFERENCJE KONTEKSTOWE
Pogląd wypracowywania różnic
Pogląd zapominania-rekonstrukcji
Poglądy alternatywne
Interferencje kontekstowe w praktyce
WARIANCYJNOŚĆ PRAKTYKI
Różnice pomiędzy wariancyjnością a randomizacją
Specyficzność praktyki (specjalizacja)
OBJĘTOŚĆ ĆWICZENIA
Przeuczenie
Ćwiczenie skomasowane i rozłożone w czasie
UCZENIE SIĘ CZĘŚCIAMI I CAŁOŚCIOWE
INFORMACJA ZWROTNA
Informacja zwrotna dodatkowa.
Wiedza o wykonaniu (KP)
Wiedza o wyniku (KR)
Rola informacji zwrotnej dodatkowej
Złożoność czynności ruchowej i poziom zaawansowania uczącego się a informacja zwrotna
Uwaga a informacja zwrotna dodatkowa

Rozdział 6. Nauczanie i trening
INSTRUOWANIE I DEMONSTRACJA A UWAGA
DEMONSTROWANIE
Teoria społeczno-poznawcza Bandury
Dynamiczne modelowanie
Kiedy demonstracja uczy
Jak przygotowywać skuteczną demonstrację
INSTRUOWANIE
Założenia instruowania werbalnego
Instruowanie ukierunkowujące zewnętrznie i wewnętrznie
Hipoteza ograniczania wykonania
TRENING DECYZYJNY
Identyfikacja decyzj
Ustalanie postępowania z wyzwalaczami poznawczymi
Narzędzia DT
UCZENIE SIĘ IMPLICITE
Jak stwierdzić występowanie uczenia się implicite?
Jak nauczać, by wywoływać uczenie się implicite
Dlaczego uczenie się implicite może być lepsze niż explicite?
TRENING MENTALNY
Metody treningu mentalnego
Najważniejsze elementu treningu mentalnego
TRENING Z UŻYCIEM BIOFEEDBACKU
Główne założenia
TRENING PERCEPCYJNY

Rozdział 7. Ocena i błędy w wykonaniu i uczeniu się motorycznym
OCENA WYKONANIA I UCZENIA SIĘ MOTORYCZNEGO
Ocena wykonania
Ocena czasu reakcji
Ocena ruchu
Ocena realizacji celu
Ocena uczenia się motorycznego
Ocena przy rostów wprawy
Testy retencyjne
Testy transferu
Ocena dynamiki koordynacji
BŁĘDY W WYKONANIU I UCZENIU SIĘ MOTORYCZNYM
Pomiary błędów
Sprzężenie zwrotne jako eliminacja błędów

Podsumowanie
Indeks pojęć
Literatura
Spis ilustracji
Źródła ilustracji

Parametry

 • Tytuł: 

  Nabywanie umiejętności ruchowych Teoria i praktyka w zarysie

 • ISBN: 

  9788392836049

 • Autor: 

  Stanisław Czyż

 • Rok wydania: 

  2013

 • Numer wydania: 

  1

 • Liczba stron: 

  188

 • Szerokość produktu: 

  18

 • Wysokość produktu: 

  23

 • Okładka: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...