Autor, Redaktor: , E. Lewandowska-Tarasiuk, J.P. Piotrowski, J.W. Sienkiewicz, E. Zawadzka-Kowalska
Waga produktu: 0.800 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 7.20 PLN
Wydawca: Almamer

Labor Omnia Vincit Studia z zakresu muzealnictwa, turystyki, sztuki i ochrony zabytków. Księga jubileuszowa w 70-lecie urodzin Franciszka Midury

Warszawa 2010, wyd. 1, wymiary 170 x 240, objętość 489 str., oprawa twarda

Bibliografia prac Jubilata, prof. dr. Franciszka Midury, obejmuje ponad 230 pozycji wydawniczych Jego autorstwa z lat 1968–2010, świadczących o istotnym, wręcz imponującym, dorobku Profesora w szeroko rozumianych dziedzinach ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego oraz turystyki.

Laudacja pióra prof. Jana Wiktora Sienkiewicza oraz inne teksty przedstawiają niezwykle wnikliwie działalność i dorobek naukowy Jubilata oraz jego zasługi w popularyzacji istotnych tematów dotyczących dziedzictwa kulturowego.
Publikacja jest zbiorem opracowań reprezentujących dziedziny z szerokiego spektrum działalności naukowej Jubilata dotyczących różnych aspektów kultury materialnej, dobitnie świadczących o dorobku naukowym Franciszka Midury, obejmującym problematykę historyczną i współczesną dotyczącą różnych aspektów kultury materialnej naszego kraju. Pasja krajoznawcza Jubilata wydatnie wspiera Jego wiedzę z dziedziny polskiego dziedzictwa kulturowego.
Jednocześnie, co warto podkreślić – tematy tekstów przewidzianych do upowszechniania za pośrednictwem oddanego do rąk czytelników wydawnictwa okolicznościowego dotyczą bardzo rozległej problematyki skupionej wokół obiektów zabytkowych, które zasługują na współczesne opisanie. Niektóre pozycje są poświęcone obszarom nieleżącym obecnie w granicach Polski, lecz historycznie związanym z polską państwowością, historią i kulturą naszego kraju.

Publikacja jest wartościowym wkładem w pogłębienie i wzbogacenie wiedzy o historii i współczesności różnych obszarów, współtworzących naszą świadomość w sferze wiedzy, zwłaszcza historycznej, kulturowej i krajoznawczej.
prof. zw. dr hab. Bogdan Ney, członek rzeczywisty PAN

Spis treści

Wstęp

I. W służbie nauki i sztuki
Publikacje Franciszka Midury
Laudacja z okazji 70-lecia urodzin prof.dr.Franciszka Midury
Janusz Merski, Jan Paweł Piotrowski Uczynił mapę Polski bardziej atrakcyjną
Zbigniew Krawczyk O autorytecie ludzi nauki
Grzegorz Wąsiewski Sierpecka karta w biografii Franciszka Midury

II. Ochrona zabytków
Wojciech Fijałkowski Elementy i wątki rustykalne w architekturze i dekoracji królewskiego Wilanowa
Zbigniew Beiersdorf Dwory w okolicach Krakowa.Szkicowy zarys problematyki kulturowej i artystycznej
Jerzy Czajkowski Domy chłopskie i folwarczne w środkowej i północnej Polsce w XVI do XVII wieku
Marek Barański Aktualne uwarunkowania projektów konserwacji zabytków
Jan Święch Konteksty badań nad młynarstwem wietrznym
Jacek Uchański, Piotr Falkowski, Łukasz Uchański Tradycja i nowoczesność w inwentaryzacji obiektów architektonicznych ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zabytkowych
Leszek Makówka Problem niszczenia historycznych nastaw ołtarzowych po Soborze Watykańskim II i współczesne próby ich odtwarzania
Ewa Zawadzka-Kowalska Kultura to proces nieustanny…Studium idei i miejsca
Henryk Bartoszewicz Obraz kartograficzny Sierpca od XVI do końca XIX wieku
Jerzy Jasiuk Geneza Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpii
Krzysztof R. Mazurski Zabytki techniki – niedoceniony walor Dolnego Śląska
Tomasz Pieńkowski Ochrona dawnej infrastruktury tramwajowej jako zabytków techniki in situ w miastach Polski
Jerzy Piwek Życie kulturalne w dawnych Kielcach

III. Muzealnictwo
Maciej Jońca Tabu w polskiej sztuce nowoczesnej a prawo. Próba syntezy
Jan Wiktor Sienkiewicz Maria Regina Apium. Nowy kult i nowa polska ikona XXI wieku
Józef Partyka Muzea dziedzictwem kulturowym Doliny Prądnika – tradycje i stan obecny
Dominik Maiński Tematyka i ikonografia monet Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
Stanisław Piekarski Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej
Iwona Grys Turystyka jako temat ekspozycji muzealnej

IV. Turystyka
Zygmunt Wilczek Niektóre aspekty kształcenia w zakresie krajoznawstwa w WSSP w Lublinie
Aleksy Chmiel Worochta – ośrodek Wojskowych Kursów Narciarskich i atrakcja turystyczna Drugiej Rzeczypospolitej
Adam Czesław Dobroński Grodzieński „Niemen”
Bogdan Dębowski, Małgorzata Gałązka Turystyka zrónoważona w parkach narodowych
Danuta Dudkiewicz Dziedzictwo kulturowe Wyspy Wielkanocnej
Ewa Lewandowska-Tarasiuk Czytanie z INNYM jako podróż do siebie

Książka

  • ISBN: 

    9788360197967

  • Redaktor: 

    E. Lewandowska-Tarasiuk, J.P. Piotrowski, J.W. Sienkiewicz, E. Zawadzka-Kowalska

Inne tytuły z tej serii: