Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Sławomir Owczarek,
Waga produktu: 1.500 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: KORSO

„Atlas ćwiczeń korekcyjnych” jest zbiorem ponad 800 ćwiczeń, które mogą być wykorzystywane w korygowaniu wad postawy. Podjąłem się jego opracowania, gdyż:
1.     W literaturze poświęconej korygowaniu wad postawy dominuje omówienie zasad postępowania korekcyjnego w poszczególnych wadach postawy, które jest uzupełnione tylko przykładami ćwiczeń. Brakuje natomiast szerokiego zbioru ćwiczeń, uporządkowanego pod kątem zastosowania w poszczególnych wadach postawy.
2.     Duża grupa instruktorów gimnastyki korekcyjnej, zwłaszcza z krótkim stażem pracy w tej dziedzinie, ogranicza się w prowadzeniu zajęć do pewnej określonej liczby ćwiczeń. Tylko nieliczni decydują się na samodzielne opracowywanie nowych ćwiczeń.
3.     Większość instruktorów odczuwa potrzebę wzbogacenia swojego warsztatu pracy i szuka nowości w różnych publikacjach, na kursach doszkalających i konferencjach metodycznych. Fakt ten potwierdzają między innymi kontakty z instruktorami i hospitacje zajęć gimnastyki korekcyjnej.
4.     Dostępne publikacje najczęściej zawierają gotowe zestawy ćwiczeń. Brak jest pozycji przedstawiającej szerokie spektrum możliwych do zastosowania i wykorzystania ćwiczeń.
W publikacji niniejszej podjąłem próbę sprostania powyższemu zapotrzebowaniu i wypełnienia istniejącej luki. Do jej opracowania wykorzystałem ponad 40-letnie do-świadczenie w pracy dydaktycznej (jako pracownik Zakładu Korektywy AWF i wykładowca na wielu kursach i konferencjach), jak i praktycznej (jako instruktor gimnastyki korekcyjnej w szkołach, przedszkolach, ogniskach TKKF, na koloniach zdrowotnych, w gabinetach i przychodniach rehabilitacyjnych). W atlasie wykorzystałem znany mi zasób ćwiczeń oraz ćwiczenia przedstawione w innych opracowaniach.
Atlas stanowi - w założeniu - pomoc dla prowadzących zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Nie jest to jednak pozycja, która wyręcza instruktora. Pokazuje ona szeroką gamę możliwości, z której instruktor może czerpać, dobierając ćwiczenia do potrzeb i możliwości dzieci, ich wieku, a także rodzaju wady, jej umiejscowienia, rozległości i stopnia zaawansowania zmian. Instruktor ma obowiązek wyboru ćwiczeń, doboru ich kolejności, liczby powtórzeń, a przede wszystkim nauczenia poprawności wykonywania ćwiczeń i kontroli utrzymywania pozycji skorygowanej w czasie ćwiczenia.
Atlas ma służyć uatrakcyjnieniu zajęć, dając instruktorowi możliwość większego wyboru ćwiczeń. Ma on ponadto zachęcić prowadzących zajęcia do tworzenia własnych osnów i zestawów ćwiczeń.
Atlas obejmuje ćwiczenia korygujące najczęściej występujące wady, powstające głównie na tle dystomii mięśniowej:
-     plecy okrągłe,
-     plecy wklęsłe,
-     plecy wklęsło-okrągłe,
-     boczne skrzywienia kręgosłupa,
-     płaskostopie
oraz stosowane w korektywie ćwiczenia oddechowe.
Każda grupa ćwiczeń korygujących daną wadę została poprzedzona krótkim omówieniem tej wady, z zaznaczeniem przyczyn jej powstawania, charakterystyki wady i zasad postępowania korekcyjnego.
Ćwiczenia korygujące każdą z wad zostały podzielone na grupy realizujące zadania szczegółowe (np. jednym z zadań szczegółowych w korekcji pleców okrągłych jest rozciąganie mięśni piersiowych, które może być realizowane przez ćwiczenia bierne lub czynne). Ćwiczenia zostały ułożone w kolejności: bez przyboru, z przyborem, z przyrządem, z udziałem współćwiczącego. Starałem się również zachować kolejność ćwiczeń: od pozycji niskich i odciążających kręgosłup (leżenia) do wysokich i obciążających osiowo kręgosłup (siady, stanie) oraz od łatwiejszych do trudniejszych, choć nie zawsze było to możliwe - z różnych względów.
W opisie każdego ćwiczenia wyszczególniono:
1.     Pozycję wyjściową.
2.     Ruch, jaki należy wykonać. W zajęciach gimnastyki korekcyjnej powinny dominować ćwiczenia symetryczne, a w ćwiczeniach asymetrycznych, gdy np. ruch jest wykonywany w jedną stronę lub jedną ręką, powinno nastąpić powtórzenie ruchu w przeciwną stronę lub z udziałem przeciwnej ręki, aby w sumie stworzyć warunki symetrycznego oddziaływania na mięśnie posturalne. W opisie ćwiczeń, gdzie ruch jest asymetryczny, zrezygnowałem z powtarzania uwagi o konieczności wykonania ćwiczenia w przeciwną stronę. Korzystający z „Atlasu” powinni przestrzegać tego wymogu.
3.     Oddziaływanie - ograniczając się do oddziaływania korekcyjnego. Z niego wynikają cele korekcyjne - w zakresie usuwania dystomii mięśniowej - jakie można osiągnąć, stosując to ćwiczenie. Podając zaangażowane w danym ćwiczeniu mięśnie posłużyłem się dużym uproszczeniem - wymieniając jeden czy dwa dominujące, gdy w rzeczywistości pracują przecież całe ich zespoły.
4.     Wskazania - w przypadku jakich wad postawy można stosować to ćwiczenie.
5.    Uwagi - w punkcie tym są przedstawione:
-     ewentualne przeciwwskazania do stosowania tego ćwiczenia,
-     możliwości modyfikacji,
-     na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas wykonywania tego ćwiczenia.
Zakładając szeroki krąg odbiorców książki, zrezygnowałem w nazewnictwie ćwiczeń z terminologii gimnastycznej na rzecz określeń uproszczonych. W niewielu ćwiczeniach, gdzie zastosowanie formy uproszczonej byłoby trudne, pozostawiłem terminologię gimnastyczną (np. półzwis postawny tyłem). Jestem przekonany, że osoby nie znające tej terminologii posłużą się zdjęciem.
Każde ćwiczenie jest zilustrowane zdjęciem. Ma ono służyć ułatwieniu w odbiorze treści, ale należy pamiętać, że zdjęcie nie zawsze ukazuje cały ruch. Ponadto zdjęcie, sprowadzając rejestrację przestrzeni do jednej płaszczyzny, może powodować deformację odczytu. Należy pamiętać, że zdjęcie jest tylko uproszczoną ilustracją opisu i chcąc dokładnie zapoznać się z ćwiczeniem, należy bezwzględnie przeczytać cały jego opis.
Atlas jest adresowany głównie do:
-     instruktorów gimnastyki korekcyjnej,
-     magistrów i techników fizjoterapii, prowadzących zajęcia gimnastyki korekcyjnej,
-     nauczycieli wychowania fizycznego prowadzących zajęcia gimnastyki korekcyjnej,
-     studentów wydziałów wychowania fizycznego,
-     studentów wydziałów fizjoterapii.
Z atlasu będą mogli korzystać również:
-     nauczyciele wychowania fizycznego, pragnący stosować ćwiczenia korekcyjne na zajęciach wf,
-     nauczyciele nauczania początkowego prowadzący lekcje wf,
-     instruktorzy i trenerzy sportu - zwłaszcza prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą,
-     rodzice, których dzieci mają wady postawy.
Mam nadzieję, że atlas - z jednej strony - ułatwi pracę instruktorom i nauczycielom, z drugiej zaś - uatrakcyjni dzieciom i młodzieży zajęcia gimnastyki korekcyjnej.
Serdecznie dziękuję recenzentom pracy: Pani doc. dr Marii Kutzner-Kozińskiej i Panu prof. dr. hab. Tadeuszowi Kasperczykowi za wnikliwe i cenne uwagi.
Szczególne podziękowania składam Asi, Ani, Zuzance, Becie i Kamili za udział w sesjach zdjęciowych.
Autor


Ćwiczenia korekcyjne z przyborami Thera-Band to zbiór kilkuset ćwiczeń korekcyjnych, w których wykorzystane są podstawowe sprzęty firmy Thera-Band: taśmy, piłki i dyski. Są one coraz częściej stosowane nie tylko w treningu fitness i w sporcie wyczynowym ale  także w lekcjach wychowania fizycznego, w zajęciach korekcyjnych i rehabilitacyjnych. 

Książka wspomaga instruktorów i nauczycieli w ich codziennej pracy. Zawiera ona niezbędną i aktualną wiedzę dotyczącą postępowania korekcyjnego oraz jest swoistym "bankiem pomysłów" ćwiczeń z przyborami Thera-Band, z którego terapeuta wybierając najlepsze, najbardziej odpowiadające potrzebom danego dziecka, tworzy indywidualny plan ćwiczeń.

Tematem  pracy są zagadnienia czysto korekcyjne, jednak wiele ćwiczeń zamieszczonych w książce z powodzeniem może być i jest stosowana zarówno w rehabilitacji jak i w sporcie.

Publikacja ta jest cenną pomocą zarówno dla fizjoterapeutów, instruktorów gimnastyki korekcyjnej oraz nauczycieli wychowania fizycznego jak i biorących udział w postępowaniu korekcyjnym rodziców. 

Spis treści

1. Od Autora
2. Zasady i metody postępowania korekcyjnego
2.1. Dobór pozycji wyjściowych
2.2. Dobór ćwiczeń
2.3. Wykonywanie ćwiczeń
2.4. Postawa prowadzącego
2.5. Współpraca z rodzicami
2.6. Współpraca z lekarzem
3. Plecy okrągłe
3.1. Opis wady i schemat postępowania korekcyjnego
3.2. Choroba Scheuermanna
3.3. Ćwiczenia rozciągające mięśnie piersiowe biernie
3.4. Ćwiczenia rozciągające mięśnie piersiowe czynnie
3.5. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie prostownika grzbietu odcinka piersiowego i mięśnie karku
3.6. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ściągające łopatki
3.7. Ćwiczenia przyjmowania postawy skorygowanej
i kształtujące nawyk postawy skorygowanej
4. Plecy wklęsłe
4.1. Opis wady i schemat postępowania korekcyjnego
4.2. Ćwiczenia rozciągające mięśnie biodrowo-lędźwiowe
i proste uda biernie
4.3. Ćwiczenia rozciągające mięśnie biodrowo-lędźwiowe
i proste uda czynnie
4.4. Ćwiczenia rozciągające mięśnie prostownika grzbietu odcinka lędźwiowego i czworoboczne lędźwi biernie
4.5. Ćwiczenia rozciągające mięśnie prostownika
grzbietu odcinka lędźwiowego i czworoboczne lędźwi czynnie . .
4.6. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha
4.7. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie pośladkowe
i kulszowo-goleniowe
4.8. Ćwiczenia przyjmowania postawy skorygowanej
i kształtujące nawyk postawy skorygowanej
5. Plecy wklęsło-okrągłe
5.1. Opis wady i schemat postępowania korekcyjnego
5.2. Ćwiczenia korygujące równocześnie nadmierną kifozę piersiową
i nadmierną lordozę lędźwiową
6. Boczne skrzywienia kręgosłupa
6.1. Opis wady i schemat postępowania korekcyjnego
6.2. Ćwiczenia elongacyjne bierne
6.3. Ćwiczenia elongacyjne czynne
6.4. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie prostownika grzbietu
6.5. Ćwiczenia antygrawitacyjne
6.6. Ćwiczenia przyjmowania postawy skorygowanej
i kształtujące nawyk postawy skorygowanej
7. Ćwiczenia oddechowe
7.1. Znaczenie i wykorzystywanie ćwiczeń oddechowych
w korekcji wad postawy
7.2. Ćwiczenia oddechowe wolne
7.3. Ćwiczenia oddechowe wspomagane
7.4. Ćwiczenia nauki oddychania torem brzusznym
7.5. Ćwiczenia oddechowe oporowane
8. Płaskostopie
8.1. Opis wady i schemat postępowania korekcyjnego
8.2. Ćwiczenia rozciągające mięśnie przykurczone
8.3. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie wysklepiające
stopy w odciążeniu
8.4. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie wysklepiające
stopy w obciążeniu
9. Bibliografia

Wstęp
1. Sprzęt Thera-Band wykorzystany w książce
1.1. Taśmy
1.2. Piłki gimnastyczne
1.3. Dyski
2. Zasady postępowania korekcyjnego
2.1. Trójtorowość postępowania korekcyjnego
2.2. Pozycje wyjściowe do ćwiczeń
3. Zasady opisu ćwiczeń zastosowane w książce
4. Plecy okrągłe
4.1. Charakterystyka wady i postępowanie korekcyjne
4.2. Choroba Scheuermanna (młodzieńcza kifoza piersiowa)
4.3. Rozciąganie mięśni piersiowych
4.4. Rozciąganie mięśni rotatorów wewnętrznych stawu barkowego
4.5. Wzmacnianie mięśni prostownika grzbietu odcinka piersiowego
4.6. Wzmacnianie mięśni ściągających łopatki
4.7. Wzmacnianie mięśni rotatorów zewnętrznych stawu barkowego
5. Plecy wklęsłe
5.1. Charakterystyka wady i postępowanie korekcyjne
5.2. Rozciąganie mięśni prostujących odcinek lędźwiowy kręgosłupa
5.3. Rozciąganie mięśni zginaczy stawu biodrowego
5.4. Wzmacnianie mięśni brzucha
5.5. Wzmacnianie mięśni prostowników stawu biodrowego
6. Boczne skrzywienia kręgosłupa
6.1. Charakterystyka wady i postępowanie korekcyjne
6.2. Ćwiczenia elongacyjne
6.3. Ćwiczenia antygrawitacyjne
7. Płaskostopie
7.1. Charakterystyka wady i postępowanie korekcyjne
7.2. Ćwiczenia metodą tradycyjną
7.3. Ćwiczenia metodą akcentującą wzmacnianie mięśnia strzałkowego długiego
8. Ćwiczenia równoważne
9. Bibliografia

Książka

 • Autor: 

  Sławomir Owczarek

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2016

 • Format: 

  165 x 235

 • Liczba stron: 

  479 + 283

 • Oprawa: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...

aaa ssss

W okresie od 20.06.2024 do 13.07.2024
  jesteśmy na urlopie :)

 

Zamówienia przyjęte w tych
dniach 
zostaną wysłane
do Państwa po 15.07.2024.