Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Boruszczak Mirosław
Waga produktu: 0.950 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: WSTiH Gdańsk

Gdańsk 2009, wyd. 1., format 170 x 240, objętość 539 str., oprawa miękka

Publikacja jest zbiorem wystąpień z Międzynarodowej Konferencji Naukowej , która odbyła się w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku w dn. 8-9.10.2009 roku na temat: Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy.

Podejmuje zagadnienia turystyki zwłaszcza uzdrowiskowej, która tkwi głęboko korzeniami w specyfice środowiska współczesnego człowieka. Charakter środowiska, w którym odbywa się ewolucja jednostki ludzkiej jest odzwierciedleniem wysokiej dynamiki współczesnej cywilizacji. Niektóre cechy charakteryzujące aktualne środowisko stanowią zbiór czynników agresywnych, utrzymujących człowieka w stanie napięcia, wymagających u jednostek pragnących utrzymać się w stanie pełnego zdrowia, potrzebę ucieczki kompensującej i równoważącej, realizowanej przez turystykę, głównie zdrowotną, SPA i Wellness.

Celem publikacji jest ukazanie, jak w układzie rozmaitych działań zmierzających do podniesienia poziomu zdrowia, obecność turystyki zdrowotnej, w tym uzdrowiskowej, Spa i Wellness, jest społecznie bardzo ważna, poszerzenie wiedzy o zdrowotnej funkcji turystyki oraz podniesienie prestiżu społecznego uzdrowisk.

Spis treści

Przedmowa
I. Ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju turystyki uzdrowiskowej.
1. Aleksander Szwichtenberg: Ekonomiczne aspekty funkcjonowania tzw. przedsiębiorstw
„sanatoryjno-wypoczynkowych” na polskim wybrzeżu.
2. Dominik Ciula: Standardy i wymogi kształtujące status uzdrowiska w Polsce.
3. Maria Koniusz, Robert Węglarz: Kierunki zmian w polskich uzdrowiskach.
4. Tomasz Studzieniecki: Organizacje rządowe i pozarządowe w turystyce uzdrowiskowej.
5. Tomasz Grzegorz Ołdytowski: Współpraca samorządów gminnych w rozwijaniu turystyki
uzdrowiskowej (na przykładzie uzdrowiska Ustka).
6. Magdalena Iwańska: MoŜliwości wykorzystania partnerstwa międzysektorowego w rozwoju turystyki
uzdrowiskowej w Polsce.
7. Jolanta Staszewska, Adam Szromek, Andrzej Hadzik: Klaster jako perspektywiczna forma
powiązań sieciowych w turystyce uzdrowiskowej.
8. Andrzej Hadzik: ToŜsamość terminologiczna turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej. Koncepcja
turystyki zdrowotnej uzdrowisk.
TURYSTYKA UZDROWISKOWA. STAN I PERSPEKTYWY
II. Baza uzdrowiskowo-turystyczna i środowisko.
1. Robert Kubicki, Magdalena Kulbaczewska: Charakterystyka bazy noclegowej w zakładach
uzdrowiskowych województwa zachodniopomorskiego.
2. Bogusława Graczykowska, Daniel Puciato, Barbara Woś: Zagospodarowanie turystyczne
Wysowej jako przykład integracji funkcji uzdrowiskowych i turystycznych.
3. Karolina Cygan: Uzdrowisko szansą rozwoju miasta Busko-Zdrój
4. Jurij Czarnobaj: Percepcja muzealno-estetyczna na przestrzeniach uzdrowiskowych.
5. Michał Roman: Problem rozwoju uzdrowiska Supraśl.
6. Dominik Ziarkowski: Kreacja, zmierzch, dziedzictwo uzdrowiska w Ojcowie.
7. Adam R. Szromek: Mapa pozycji polskich uzdrowisk względem tempa i kierunku zmian liczby kuracjuszy odwiedzających uzdrowisko.
III. Trendy w usługach profilaktyczno-leczniczych uzdrowisk.
1. Jan Leśniak: Funkcjonowanie hotelu SPA w warunkach Szwecji.
2. Wioletta Bieńkowska: Formy współczesnego hotelarstwa - Ośrodki SPA&wellness.
3. Małgorzata Sztorc: SPA&wellness jako usługi podnoszące konkurencyjność produktu w hotelarstwie.
4. Anna Lebiedzińska, Jakub Czaja: Otyłość wyzwaniem dla ośrodków SPA&Wellness.
5. Małgorzata Januszewska, ElŜbieta Nawrocka: Rola klienta w działalności innowacyjnej
przedsiębiorstw uzdrowiskowych w Polsce.
6. Joanna Górna, Andrzej Hadzik, Małgorzata Grabara, hab. Janusz Szopa: Rekreacja ruchowa w turystyce uzdrowiskowej – hatha joga jako przykład nowych trendów i kierunków zmian.
7. Małgorzata Durydiwka, Katarzyna Duda-Gromada: SPA i wellness jako nowe (?) funkcje
w miejscowościach uzdrowiskowych.
8. Barbara Jolanta Dąbrowska: Zarządzanie turystyką zdrowotną i wellness w warunkach globalnej konkurencji.
9. Agnieszka Wartecka-Ważyńska: Ośrodki odnowy biologicznej uzupełnieniem turystyki zdrowotnej.
10. Дмитро Стеченко, Ігор Безуглий: Системність в обгрунтуванні стратегії регіонального
рекреаційно-туристичного природокористування.
11. Jacek Hałaczkiewicz: SPA - uwarunkowania rozwoju, aktualna oferta, jakość.
12. Bogusława Graczykowska, Justyna Stuła: SPA jako nowoczesna forma wypoczynku i rekreacji ludzi w różnym wieku.
IV. Uzdrowiska jako czynnik kształtowania zdrowotnych funkcji turystyki.
1. Józef Sala: Turystka jako czynnik rozwoju uzdrowiska Szczawnica.
2. Krzysztof Borodako, Renata Seweryn: Współczesne tendencje w turystyce zdrowotnej (na
przykładzie Małopolski).
3. Janusz Merski, Justyna Kościelnik, Kinga Podleśna-Dudicz: Ocena atrakcyjności turystycznej uzdrowisk Beskidu Sądeckiego.
4. Agata Niemczyk, Honorata Trzcińska: Przemiany demograficzne w Polsce i ich konsekwencje dla rynku turystyki uzdrowiskowej.
5. Maria Koniusz: Atrakcyjność turystyczna i perspektywy rozwoju uzdrowiska Nałęczów S.A.
6. Jacek Olszewski: Promocja turystyki zdrowotnej.
7. Andrzej Rapacz, Piotr Gryszel, Daria Elżbieta Jaremen: Atrakcyjność turystyczna wybranych
uzdrowisk w percepcji kuracjuszy.
8. Jan Sikora: Mieszkańcy wsi segmentem rynku turystyki uzdrowiskowej.
V. Determinanty wpływające na funkcjonowanie i rozwój polskich uzdrowisk.
1. Jolanta Mirek: Czynniki wpływające na funkcjonowanie i rozwój polskich uzdrowisk.
2. Krystyna Krauz, Adam Mroczka: Ocena działalności uzdrowiskowej sanatorium "Sanvit"
w Iwoniczu Zdroju w opinii kuracjuszy.
3. Joanna Julia Sienkiewicz: Potencjał konkurencyjności zakładów uzdrowiskowych województwa zachodniopomorskiego - studium na przykładzie zakładów uzdrowiskowych Skarbu Państwa Kamień Pomorski i Kołobrzeg.
4. Andrzej Rapacz, Piotr Gryszel, Daria ElŜbieta Jaremen: Innowacje w wybranych uzdrowiskach w Polsce.
5. Agnieszka Niezgoda, Daria ElŜbieta Jaremen: Wizerunek jako czynnik konkurencyjności
uzdrowisk.
6. Kamila Skibicka: Perspektywy rozwoju turystyki uzdrowiskowej w województwie pomorskim.
7. Joanna Górna: Czynniki rozwoju rynku usług uzdrowiskowych w Polsce.
8. Magdalena Warmińska, Aneta Dąbrowska: MoŜliwości rozwoju turystyki uzdrowiskowej na Warmii i Mazurach.
I. Komunikaty
1. Sylwia Szostak-Młynarska: Walory uzdrowiska Świeradów-Czerniawa.
2. Wołodymir Jaciuk: Znaczenie uzdrowiska Truskawiec w polityce zdrowotnej Ukrainy.
3. Marzena Rypina, Jolanta Kowalska, Anna Lebiedzińska: Terapia ruchowa i Ŝywieniowa osób starszych
4. Дмитро Стеченко, Катерина Андрющенко: НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ
РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В КОНТЕКСТІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
5. Antoni Makać: Udział turystyki w handlu zagranicznym wybranych krajów - analiza porównawcza.

Książka

  • ISBN: 

    978-83-89081-23-0

  • Redaktor: 

    Boruszczak Mirosław

Inne tytuły z tej serii: