Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Rudzińska-Rogoży Aneta,
Waga produktu: 0.400 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: Impuls

Współczesna szkoła stawia wysokie wymagania uczniom wstępującym w jej mury. Powszechnie wiadomo, że dziecko może z powodzeniem rozpocząć naukę w klasie I tylko wówczas, gdy istnieje względna równowaga między jego możliwościami a owymi wymaganiami. Niestety, nie wszyscy są w stanie im sprostać, dlatego coraz bardziej widoczne staje się zjawisko tzw. nierównego startu. Przemiany społeczno-gospodarcze, jakie obserwujemy w ostatnich latach, prowadzą do pogłębienia nierówności edukacyjnych. Faktem jest stale wzrastająca liczba uczniów wykazujących trudności w nauce i zachowaniu…
Sytuacja ta wskazuje na wciąż aktualną potrzebę propagowania wiedzy z tej dziedziny oraz wymianę doświadczeń pomiędzy wszystkimi, którzy są odpowiedzialni za edukację swoich podopiecznych. Temu również ma służyć niniejsza publikacja. Jej myślą przewodnią jest idea wczesnej diagnozy i pracy korekcyjno-kompensacyjnej podejmowanej wobec dzieci, u których obserwuje się pierwsze symptomy nieharmonijnego rozwoju psychomotorycznego. Bez względu na to, czy podejrzenie ryzyka dysleksji zostanie potwierdzone czy wykluczone w późniejszych badaniach specjalistycznych, podjęcie interwencji terapeutycznej jest jedynym słusznym krokiem. Nie należy się obawiać etykietowania dziecka. Konsekwencje „przeoczenia” problemu wysoce niekorzystnie rzutują na karierę szkolną.

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza koncentruje się na teoretycznych aspektach podejmowanej tematyki. Otwiera ją tekst A. Maciarz, będący wprowadzeniem w zjawisko ryzyka dysleksji. Autorka dzieli się w nim dylematami związanymi z tym pojęciem i jego implikacjami dla praktyki oświatowej. Zagadnieniem rozpoznawania ryzyka dysleksji zajęła się A. Nowicka, analizując proces postępowania diagnostycznego. J. Lipińska-Lokś systematyzuje wiedzę na temat zasad i specyfiki pracy terapeutycznej z dziećmi. Artykuł U. Konkol jest natomiast przypomnieniem zadań, jakie ma do wypełnienia placówka przedszkolna wobec podopiecznych przejawiających trudności rozwojowe. Druga część książki ma charakter praktyczny. Stanowi zbiór tekstów poświęconych wybranym metodom pracy terapeutycznej z dziećmi z ryzyka dysleksji. W pierwszym z nich A. Rudzińska-Rogoża, poprzez analizę indywidualnego przypadku, pokazuje możliwości zastosowania teorii integracji sensorycznej J. Ayres w diagnozie i terapii dzieci z ryzyka dysleksji. E. Ćwikła z perspektywy terapeuty opisuje trudne doświadczenia szkolne ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Kolejny tekst U. Konkol prezentuje przykład optymalnej realizacji zadań związanych ze wspomaganiem rozwoju dzieci w jednym z zielonogórskich przedszkoli. E. Skorupka, akcentując znaczenie ruchu w edukacji dziecka, dzieli się propozycjami zajęć stymulujących motorykę dużą i małą. Rozważania A. Matusiak koncentrują się z kolei wokół muzyki jako znaczącego narzędzia terapeutycznego. Artykuł zawiera interesujące scenariusze zajęć muzykoterapeutycznych. Tekst autorstwa U. Kochanowskiej przedstawia założenia teoretyczne oraz wybrane rozwiązania praktyczne skutecznej, ale wciąż mało znanej metody – glottodydaktyki przedszkolnej i szkolnej. L. Wiatrowska natomiast wprowadza czytelników w polisensoryczne metody nauki czytania i pisania. Publikację zamyka wykaz wybranej literatury i pomocy terapeutycznych, zarówno dla specjalistów, jak i rodziców.

Niniejsza pozycja jest adresowana przede wszystkim do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeutów pedagogicznych, pedagogów szkolnych oraz studentów kierunków pedagogicznych. Ze względu na jej wymiar praktyczny – ciekawe propozycje ćwiczeń, gier i zabaw korekcyjno-kompensacyjnych zawartych w konspektach i scenariuszach zajęć – może być również pomocą dla rodziców, którzy chcą się aktywnie włączyć w oddziaływania profilaktyczno-terapeutyczne wobec własnych pociech.

Spis treści

Wstęp   


1. Wprowadzenie w problematykę ryzyka dysleksji u dzieci

Aleksandra Maciarz
Dylematy ryzyka dysleksji 

Agnieszka Nowicka
Diagnozowanie ryzyka dysleksji u dzieci

Urszula Konkol
Rola przedszkola w procesie wspomagania rozwoju dziecka
z ryzyka dysleksji   

Jolanta Lipińska-Lokś
Zasady i specyfika pracy terapeutycznej z dziećmi ryzyka dysleksji
w wieku przedszkolnym   

2. Profilaktyka i terapia w codzienności edukacyjnej dziecka z ryzyka dysleksji

Aneta Rudzińska-Rogoża
Zastosowanie teorii integracji sensorycznej w diagnozie i terapii
dziecka z ryzyka dysleksji   

Edyta Ćwikła
Moja praca z dzieckiem dyslektycznym – doświadczenia terapeuty 
Urszula Konkol
Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji
w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Zielonej Górze   

Ewa Skorupka
Od motoryki małej do motoryki dużej – znaczenie ćwiczeń ruchowych
z perspektywy teoretycznej i praktycznej    

Aleksandra Matusiak
Muzykoterapia jako istotne narzędzie wspierania rozwoju dziecka   

Urszula Kochanowska
Glottodydaktyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

Leokadia Wiatrowska
Polisensoryczne metody w nauczaniu czytania i pisania   


Wykaz literatury dla nauczycieli i rodziców 

Wybrane propozycje pomocy terapeutycznych 

Książka

 • ISBN: 

  978-83-7850-595-2

 • Autor: 

  Rudzińska-Rogoży Aneta

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2014

 • Format: 

  165 x 235

 • Liczba stron: 

  144

 • Oprawa: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...