Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Anna Gaweł,
Waga produktu: 0.470 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788323337225
Wysyłka od: 9.90 PLN

Kraków 2014, wydanie 1, format 160 x 235, objętość 300 str., oprawa miękka

Zaprezentowane w książce Anny Gaweł badania teoretyczne i empiryczne koncentrują się wokół fenomenu zdrowia, które jest nieodłącznie związane z rozwojem człowieka w okresie jego dojrzewania i zarazem warunkuje przebieg tegoż rozwoju.

Autorka podejmuje próbę rozpoznania podmiotowych zasobów zdrowotnych oraz zasobów środowiskowych tkwiących w ekosystemie szkoły, które współtworzą potencjał zdrowotny uczniów w wieku gimnazjalnym. Przyjęta w pracy perspektywa ekologicznego, systemowego i salutogenetycznego ujmowania zjawisk w obszarze zdrowia umożliwia poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości kształtowania tych zasobów w procesie wychowania do zdrowia, stanowiącym nieodłączny składnik całościowego procesu edukacji służącej harmonijnemu rozwojowi człowieka jako istoty biopsychospołecznej.

Publikacja jest adresowana do środowiska naukowego pedagogów i psychologów zdrowia, studentów nauk społecznych oraz pedagogów szkolnych i nauczycieli będących realizatorami edukacji zdrowotnej.

Spis treści

Rozdział I. Zdrowie jako przedmiot dyskursu w pedagogice
1.1. Zdrowie w ujęciu biomedycznym
1.2. Zdrowie w ujęciu holistycznym i systemowym

Rozdział II. Problematyka zdrowia w kontekście zasobów
2.1. Podmiotowe zasoby dla zdrowia
2.1.1. Zasoby biologiczne
2.1.2. Zasoby o charakterze poznawczo-afektywnym i behawioralno--kompetencyjnym
2.1.2.1. Dyspozycje osobowościowe
2.1.2.2. Świadomość zdrowotna
2.1.2.3. Kompetencje psychospołeczne
2.2. Środowisko jako źródło zasobów dla zdrowia
2.3. Edukacja jako zasób dla zdrowia
2.3.1. Edukacja zdrowotna
2.3.2. Edukacja zdrowotna a profilaktyka i promocja zdrowia

Rozdział III. Ekosystem szkoły jako kontekst kształtowania zdrowia ucznia
3.1. Szkoła jako ekosystem
3.2. Edukacja zdrowotna w szkole
3.2.1. Założenia programowe szkolnej edukacji zdrowotnej
3.2.2. Edukacja zdrowotna jako element działalności profilaktycznej szkoły
3.2.3. Promocja zdrowia w szkole
3.2.4. Nauczyciel jako edukator zdrowia
3.3. Środowisko szkoły jako źródło zasobów dla zdrowia ucznia
3.3.1. Środowisko psychospołeczne szkoły
3.3.2. Środowisko fizyczne i materialne szkoły

Rozdział IV. Założenia metodologiczne autorskich badań empirycznych
4.1. Przyjęta perspektywa badawcza
4.2. Problematyka badań
4.3. Procedura postępowania badawczego
4.3.1. Wyłonienie próby badawczej
4.3.2. Sposoby zbierania danych
4.3.3. Uzasadnienie wyboru wykorzystanych metod statystycznych

Rozdział V. Podmiotowe zasoby zdrowotne gimnazjalistów
5.1. Poczucie dobrostanu psychofizycznego uczniów
5.2. Zasoby zdrowotne uczniów o charakterze poznawczo-afektywnym
5.2.1. Przekonania na temat uwarunkowań zdrowia
5.2.2. Poczucie kontroli nad własnym zdrowiem
5.2.3. Pozycja zdrowia w systemie wartości
5.2.4. Przekonania normatywne w zakresie stosowania substancji psychoaktywnych
5.3. Kompetencje społeczne uczniów
5.4. Dyskusja wyników
5.5. Podmiotowe zasoby zdrowotne uczniów – podsumowanie

Rozdział VI. Ekosystem szkoły jako źródło środowiskowych zasobów dla zdrowia uczniów
6.1. Postrzeganie przez uczniów środowiska psychospołecznego szkoły
6.2. Środowisko fi zyczne i materialne szkoły
6.3. Status zdrowia w działalności edukacyjnej i organizacyjnej szkoły
6.3.1. Działalność wychowawczo-profilaktyczna szkoły ukierunkowana na promowanie zdrowia uczniów
6.3.2. Polityka zdrowotna szkoły
6.4. Zasoby zdrowotne tkwiące w ekosystemie szkoły – podsumowanie

Rozdział VII. Podmiotowe zasoby zdrowotne uczniów w kontekście zasobów zdrowotnych szkoły
7.1. Przekonania uczniów na temat wartości zdrowia oraz jego uwarunkowań w kontekście statusu zdrowia w działalności edukacyjnej i organizacyjnej szkoły
7.2. Poziom kompetencji społecznych uczniów w kontekście zaangażowania szkoły w proces ich kształtowania
7.3. Podmiotowe zasoby zdrowotne uczniów w kontekście zasobów zdrowotnych szkoły – podsumowanie
Wnioski dla praktyki i polityki zdrowotnej w szkole

Książka

  • ISBN: 

    978-83-233-3722-5

  • Autor: 

    Anna Gaweł

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...

aaa ssss