Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Jan Pięta,
Waga produktu: 0.420 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: Frel

Napisana w sposób czytelny i zrozumiały książka dla tych, którzy wciąż mają za mało czasu wolnego lub też nie mają pomysłu, jak ten czas wypełnić. Autor uczy umiejętności właściwego wypoczynku i organizowania czasu wolnego, przedstawiając jego różne aspekty: terminologiczne, historyczne, pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne.

Celem tej książki jest:
- zapoznanie czytelników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi czasu wolnego i pedagogiki, intencjonalnych i naturalnych środowisk wychowawczych, procesu wychowania i socjalizacji, edukacji ustawicznej, andragogiki i rekreacji;
- uświadomienie współczesnych problemów związanych z racjonalnym wykorzystaniem czasu wolnego, wymagających pilnych analiz, sugestii i rozwiązań;
- przygotowanie do umiejętnego i wartościowego zdrowotnie, moralnie i kulturalnie spędzania czasu wolnego i dążenia do uzyskiwania wyższej jakości życia.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1
Zjawisko czasu wolnego

Ustalenia terminologiczne w defi niowaniu czasu wolnego
Budżet czasu
Podstawowe kryterium wydzielenia czasu wolnego z budżetu czasu
Kwestia bezinteresowności działań
Praca zawodowa jako kryterium podziału budżetu czasu
Badanie budżetu czasu

Rozdział 2
Znaczenie zdrowotne odpoczynku

Istota odpoczynku
Przyczyny przewlekłego znużenia i przemęczenia
Odpoczynek nocny i dzienny
Warunki dobrego odpoczynku

Rozdział 3
Znaczenie wychowawcze, zdrowotne i kulturotwórcze zabawy

Istota zabawy i jej funkcja wypoczynkowa
Rola zabawy w życiu człowieka
Kompensacyjna funkcja zabawy

Rozdział 4
Znaczenie wychowawcze, zdrowotne i kulturotwórcze pracy nad sobą jako funkcji czasu wolnego

Istota pracy nad sobą
Znaczenie wychowawcze pracy nad sobą w czasie wolnym
Znaczenie zdrowotne pracy nad sobą w czasie wolnym
Znaczenie kulturotwórcze pracy nad sobą w czasie wolnym

Rozdział 5
Historia problematyki czasu wolnego

Czas wolny w okresie prehistorycznym
Spędzanie czasu wolnego w starożytności
Formy wczasowania w wiekach średnich
Czas wolny a problemy społeczne epoki nowożytnej

Rozdział 6
Najczęściej praktykowane współczesne formy spędzania czasu wolnego

Turystyka
Sport
Środki masowego przekazu

Rozdział 7
Korzystanie z instytucji kulturalnych jako współczesna forma pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego

Kultura
Instytucje kulturalne o ograniczonym zasięgu społecznym
Teatr
Filharmonia
Wystawa
Muzeum

Rozdział 8
Formy spędzania czasu wolnego o ograniczonej popularności

Samokształcenie
Amatorstwo artystyczne
Majsterkowanie i amatorstwo techniczne
Hodowla amatorska
Zabawy i kontakty towarzyskie
Kolekcjonerstwo
Aktywność społeczna

Rozdział 9
Przejawy niewłaściwego spędzania czasu wolnego

Przemoc i agresja wśród młodzieży
Subkultury młodzieżowe
New Age – nowa era w dziejach świata a wychowanie
Sekty
Problemy egzystencjalne dzieci ulicy
Próby wyjaśnienia przyczyn przemocy i agresji
Profi laktyka i rewalidacja zachowań dewiacyjnych i patologicznych
Wychowanie do wczasów jako czynnik zmniejszenia agresji

Rozdział 10
Pedagogika i jej metody badawcze

Pedagogika jako nauka
Budowa pedagogiki i jej miejsce w systemie nauk
Źródła i metody badań pedagogicznych
Współzależność pedagogiki i innych nauk
Pedagogika czasu wolnego

Rozdział 11
Wychowanie do wczasów

Wychowanie jako kształtowanie osobowości
Charakterystyka osobowości
Składniki osobowości wewnętrznej
Wychowanie do wczasów jako kształtowanie osobowości
Metody wychowania do wczasów
Wychowawca czasu wolnego

Rozdział 12
Rola środowisk wychowawczych w procesie wychowania i socjalizacji w czasie wolnym

Środowisko wychowawcze
Rola intencjonalnych środowisk wychowawczych w procesie wychowania i socjalizacji w czasie wolnym
Rola naturalnych środowisk wychowawczych w procesie wychowania i socjalizacji w czasie wolnym
Środowisko lokalne i jego znaczenie wychowawcze

Rozdział 13
Harcerskie wzory spędzania czasu wolnego

Organizacje młodzieżowe jako szczególne instytucje wychowania do wczasów
Historia powstania i rozwoju harcerstwa jako systemu wychowania młodzieży
Harcerstwo podczas II wojny światowej i w okresie powojennym
Harcerski styl spędzania czasu wolnego
Sylwetki wychowawców i organizatorów harcerstwa

Rozdział 14
Edukacja permanentna i elementy andragogiki

Edukacja permanentna
Podstawowe pojęcia i zagadnienia andragogiki
Przedmiot i struktura andragogiki
Zadania poznawcze andragogiki

Bibliografia
Wykaz definicji
Spis tabel

Parametry

 • Tytuł: 

  Pedagogika czasu wolnego

 • ISBN: 

  9788364056307

 • Autor: 

  Jan Pięta

 • Rok wydania: 

  2014

 • Numer wydania: 

  3

 • Liczba stron: 

  278

 • Szerokość produktu: 

  16.5

 • Wysokość produktu: 

  23.5

 • Okładka: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...