Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Stefan Bosiacki,Joanna Śniadek,
Waga produktu: 0.330 kg
EAN: 8388923404
Wysyłka od: 9.00 PLN
Wydawca: AWF Poznań

Poznań 2004, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 182 str., oprawa miękka

Prezentowane rozważania ilustrowane są konkretnymi, praktycznymi przykładami, co powinno ułatwić Czytelnikowi lepsze i pełniejsze przyswojenie informacji i terminów zawartych w pracy.

Autorzy opracowania zdają sobie sprawę z niedoskonałości tekstu i z tego, że nie wyczerpali zapewne wszystkich, ważnych problemów związanych z obsługą ruchu turystycznego, ale jednocześnie mają nadzieją, iż publikacja okaże się przydatną pomocą dydaktyczną dla studentów szkół turystyczno-hotelarskich, w których realizowany jest przedmiot „Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego", określony w standardach nauczania dla kierunku studiów: turystyka i rekreacja. Sądzimy, że praca będzie również przydatna dla pracowników sektora turystyki, którzy znajdą w niej wiele inspirujących przemyśleń i praktycznych rad dla lepszej obsługi uczestników ruchu turystycznego.

Spis treści

Rozdział 1 SPOŁECZNO-PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO (S. Bosiacki)
1.1. Potrzeby turystyczne .
1.2. Motywacje i oczekiwania turystów
1.3. Etyka w turystyce - etyka zawodu.
1.4. Kultura obsługi
Rozdział 2 DZIAŁALNOśĆ BIUR PODRÓŻY W ZAKRESIE ORGANIZACJI
1 OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO (J. śniadek)
2.1. Formy działalności biur podróży .
2.2. Organizacja biura podróży .
2.2.1. Dział obsługi klienta .
2.2.2. Administracja i finanse .
2.2.3. Marketing
2.3. Działalność touroperatorska
2.3.1. Określenie idei produktu .
2.3.2. Opracowanie produktu (imprezy turystycznej) .
2.3.3. Kreowanie produktu (imprezy turystycznej) w świadomości nabywców .
2.3.4. Zapewnienie możliwie szerokiej sieci dystrybucji
Rozdział 3 BAZA NOCLEGOWA I GASTRONOMICZNA W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO (J. śniadek) .
3.1. Klasyfikacja bazy noclegowej .
3.2. Organizacja pracy w obiekcie hotelarskim
3.2.1. Recepcja
3.2.2. Służby parterowe
3.2.3. Służba pięter.
3.2.4. Baza gastronomiczna
3.2.5. Inne działy obsługujące gości .
Rozdział 4 TRANSPORT W TURYSTYCE (A. Wartecka-Ważyńska)
4.1. Pojęcie transportu.
4.2. Podział transportu
4.2.1. Transport kolejowy .
4.2.2. Transport drogowy.
4.2.3. Transport lotniczy .
4.2.4. Transport wodny .
4.3. Usługi dodatkowe w transporcie

Rozdział 5 PILOTAŻ I PRZEWODNICTWO (T. Manasterska)
.
5.1. Podstawy prawne pilotażu .
5.2. Obowiązki pilota wycieczek
5.3. Prawa pilota wycieczek
5.4. Podstawy prawne przewodnictwa turystycznego.
5.5. Prawa i obowiązki przewodnika turystycznego.
Rozdział 6 UBEZPIECZENIA W TURYSTYCE (T. Manasterska)
6.1. Ubezpieczenie kosztów leczenia
6.2. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
6.3. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy .
6.4. Ubezpieczenie Assistance Tourist
6.5. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
6.6. Ubezpieczenia komunikacyjne.
Rozdział 7 UMOWY W TURYSTYCE (E. Pawłowska)
7.1. Pojęcie umowy.
7.2. Zawarcie umowy
7.3. Umowy zawierane w obsłudze ruchu turystycznego .
7.3.1. Umowy o pojedyncze świadczenie
7.3.2. Umowy o organizację imprez turystycznych .
7.4. Odpowiedzialność biura podróży za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy
7.4.1. Odpowiedzialność kontraktowa organizatora turystyki
7.4.2. Odpowiedzialność pośrednika.
7.4.3. Odpowiedzialność agenta turystycznego
7.5. Odpowiedzialność cywilna hotelarzy za rzeczy wniesione przez gości
Rozdział 8 DOKUMENTY I PRZEPISY WYSTĘPUJĄCE W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO (M CzajkowskiJ
8.1. Paszporty
8.2. Przekraczanie granicy i przepisy wizowe
8.3. Prawo dewizowe
8.4. Przepisy meldunkowe
8.5. Prawo celne
Rozdział 9 KORESPONDENCJA I JĘZYK HANDLOWY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO (J. śniadek)
9.1. Podstawowe zasady redagowania pism
9.2. Układ pisma handlowego w języku polskim
9.3. Rodzaje pism handlowych
Rozdział 10 JAKOśĆ W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO (J. śniadek)
10.1. Definicje jakości .
10.2. Koncepcja Kompleksowego Zarządzania Jakością (TQM)
Rozdział 11 NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO (K. Majchrzak) .
11.1. Geneza komputerowych systemów rezerwacyjnych (CRS) .
11.2. Funkcje systemów CRS
11.3. Marketing Online i handel elektroniczny
BIBLIOGRAFIA


Książka

  • ISBN: 

    83-88923-40-4

  • Autor: 

    Stefan Bosiacki,Joanna Śniadek

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...

aaa ssss

W okresie od 20.06.2024 do 13.07.2024
  jesteśmy na urlopie :)

 

Zamówienia przyjęte w tych
dniach 
zostaną wysłane
do Państwa po 15.07.2024.