Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Wacław Cabaj,Zygmunt Kruczek,
Waga produktu: 0.370 kg
EAN: 9788360789056
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: Proksenia


Kraków 2007, wyd. 1, Format 165 x 235 mm, objętość 224 str., oprawa miękka

„Podstawy geografii turystycznej” mają charakter kompendium wiadomości

z przedmiotu „geografia turystyczna” realizowanego na studiach I stopnia kierunku „Turystyka i rekreacja”. Podręcznik jest zgodny z ministerialnymi standardami kształcenia. Może być również wykorzystywany na tych kierunkach studiów,

na których turystyka i rekreacja występują jako specjalizacja lub specjalność uzupełniająca.

W książce zawarto teoretyczne podstawy geografii turystycznej, rozdziały o kartografii turystycznej i metodologiczne zasady sporządzania opisów. W zwięzły sposób opisano regiony turystyczne Polski, Europy i pozostałych kontynentów


Spis treści

Wprowadzenie
1. Geografia turystyczna w strukturze nauk geograficznych

1.1. Geografia, nauki geograficzne
1.2. Miejsce geografii turystycznej w strukturze nauk geograficznych
1.3. Geograficzne badania nad turystyką
1.4. Przestrzeń turystyczna oraz osadnictwo turystyczne


2. Podstawowe metody oceny atrakcyjności środowiska
przyrodniczego i antropogenicznego dla potrzeb turystyki
3. Elementy kartografii turystycznej

3.1. Elementy mapy
3.2. Pomiary i wykonywanie planu l mapy
3.3. Kameralne użycie map, pomiary na mapach i planach
3.4. Posługiwanie się mapą i planem w terenie
3.5. Mapy turystyczne
3.6. Profil topograficzny
3.7. Panorama jako sposób zapisu wiadomości o terenie
3.8. Globalny system pozycyjny (GPS)

4. Opis obiektu, ośrodka i regionu turystycznego

4.1. Podstawowe pojęcia, odrębność opisu turystycznego
4.2. Charakterystyka obiektu turystycznego


4.2.1. Położenie
4.2.2. Opis
4.2.3. Interpretacja, wyjaśnienia, historia
4.2.4. Zaklasyfikowanie obiektu


4.3. Charakterystyka ośrodka, regionu, makroregionu
4.4. Podstawowe źródła wiadomości o obiekcie,
Internet jako źródło informacji, wiarygodność opisu

5. Regiony turystyczne Polski
Podział Polski na regiony turystyczne

Makroregion Pobrzeża Bałtyku
Makroregion Pojezierza Pomorskiego
Makroregion Pojezierza Mazurskiego
Regiony środkowej Polski
Makroregion Sudecki
Makroregion Karpacki

6. Makroregiony turystyczne na świecie

6.1. Regiony turystyczne Europy
Europa-oblicze kontynentu
Regionalizacje turystyczne Europy
6.2. Regiony turystyczne Afryki
6.3. Regiony turystyczne Ameryki
6.4. Regiony turystyczne Azji
6.5. Regiony turystyczne Australii i Oceanii
6.6. Regiony turystyczne Antarktydy

7. Szlaki turystyczne w Polsce i na świecie....
Literatura
ANEKS...
Słownik podstawowych terminów i pojęć związanych z nauczaniem
geografii turystycznej
Lista Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO
Lista pomników historii
7 cudów świata antycznego
7 „nowych" cudów świata
7 cudów Polski
Przykłady sygnatur na mapach turystycznych


Książka

  • ISBN: 

    978-83-60789-05-6

  • Autor: 

    Wacław Cabaj,Zygmunt Kruczek

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...

aaa ssss