Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Aneta Stosik
Waga produktu: 0.3 kg
Realizacja zamówienia: 2 dni
Wysyłka od: 6.99 PLN
Wydawca: AWF Wrocław

Układ pracy został podporządkowany weryfikacji założeń badawczych oraz osiągnięciu zamierzonych celów. We wstępie przedstawiono inspirację badawczą autorki, ze szczególnym uwzględnieniem motywacji do rozpoznania trendu jednoczesnej współpracy i rywalizacji wśród trenerów trenerów i instruktorów sportu i rekreacji na rynku usług w Polsce. Podano również cel główny i cele cząstkowe. W pierwszym rozdziale dokonano - w świetle przeglądu piśmiennictwa -interpretacji znaczeniowej pojęć współpracy, współdziałania oraz koopetycji jako zjawisk występujących na rynku usług. Przybliżono kontekst definicyjny badanych zagadnień oraz wskazano na specyfikę współpracy międzyorganizacyjnej na tle paradygmatu sieci oraz w odniesieniu do kontraktów relacyjnych. Omówiono ponadto szczególny rodzaj relacji międzyorganizacyjnych obejmujący jednoczesną współpracę i rywalizację, zwany koopetycją. Rozdział ten stanowi istotne tło dla przeanalizowania działań trenerów i instruktorów sportu i rekreacji ruchowej. Jest także ważnym podłożem dla czwartego rozdziału, w którym dokonano analizy wyników badań empirycznych. Drugi rozdział zawiera opis rynku usług sportowo-rekreacyjnych w Polsce w świetle najnowszych raportów dotyczących preferowanej aktywności Polaków. Wskazano w nim też na obecnie panujące w naszym kraju trendy w usługach sportowo-rekreacyjnych. Omówiono wybrane aspekty społeczno-biznesowe tych usług. Objaśniono pojęcie rynku i usług na tle specyfiki sportu i rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem rynku fitness. Zajęto się również pokrótce charakterystyką pracy trenerów i instruktorów sportu i rekreacji ruchowej. Rozdział trzeci poświęcony został zagadnieniom metodycznym pracy: uzasadniono przyjęcie zastosowanych procedur badawczych i je opisano, wyróżniając etap badań wstępnych oraz właściwych, zaprezentowano wykorzystane metody i techniki badawcze. Autorka uznała również za zasadne nakreślenie przebiegu badań oraz przedstawienie ograniczeń przyjętej metodyki. Zamieściła też szczegółowy opis materiału badawczego. Przedmiotem rozważań czwartego rozdziału stało się omówienie wyników, które odniesiono do teorii sieci, teorii kontraktów relacyjnych i teorii koopetycji. Poszczególne analizy wzbogacone zostały refleksjami autorki. Rozdział zamykają wnioski będące podstawą do podjętej dyskusji. Autorka pozwoliła sobie przedstawić również wskazania praktyczne dla trenerów i instruktorów pracujących na rynku usług. Stanowią one zbiór rekomendacji aplikacyjnych. W zakończeniu pracy autorka dokonuje podsumowania otrzymanych wyników w odniesieniu do poruszonych zagadnień. Odwołuje się tu do budowania współpracy w sieciach i tworzenia specyficznych relacji w celu zwiększenia efektywności działań oraz tworzenia przewag na rynku badanych podmiotów. Wskazuje także na aspekty aplikacyjne.

Spis treści:

Wstęp 5
1. Współpraca i współdziałanie międzyorganizacyjne 11
1.1. Współpraca a współdziałanie 13
1.2. Współpraca a kompetencje relacyjne organizacji 16
1.3. Współpraca a budowanie przewag 24
1.4. Współpraca - podejście sieciowe 26
1.5. Współpraca - perspektywa relacji i sieci 32
1.6. Współpraca międzyorganizacyjna - perspektywa kontraktów relacyjnych 35
1.7. Koopetycja - szczególna relacja współpracy i rywalizacji 46
2. Rynek usług sportowo-rekreacyjnych 56
2.1. Rynek usług - kontekst sportu i rekreacji 56
2.2. Usługi w sporcie i rekreacji 67
2.3. Sport jako zjawisko społeczno-biznesowe 70
2.4. Rekreacja ruchowa jako zjawisko społeczno-biznesowe 75
2.5. Trener i instruktor - kontekst profesji 80
3. Metodyka i przebieg badań 86
3.1. Założenia badawcze 86
3.2. Etapy badań i wykorzystane metody 89
3.3. Charakterystyka respondentów w badaniu właściwym 101
3.4. Ograniczenia metodyki badań 103
4. Wyniki badań i wnioski 106
4.1. Analiza wyników i dyskusja 106
4.2. Podsumowanie wyników i wnioski 133
Zakończenie 138
Aneks 144
Załącznik 1. Kwestionariusz ankiety - pilotaż 144
Załącznik 2. Kwestionariusz wywiadu - arkusz kontrolny 147
Załącznik 3. Kwestionariusz ankiety - badania właściwe 149
Bibliografia 156
Wykaz rycin i tabel 172
Summary 174

Książka

 • ISBN: 

  978-83-64354-51-9

 • Autor: 

  Aneta Stosik

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2020

 • Format: 

  165 x 235

 • Liczba stron: 

  176

 • Oprawa: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...