Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Marek Nowacki,
Waga produktu: 0.500 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: AWF Poznań
Pomimo intensywnego rozwoju badań w dziedzinie turystyki, rekreacji i czasu wolnego, istnieje niewiele prac empirycznych podejmujących tematykę aktywności w obiektach dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, placówkach muzealnych i paramuzealnych, czyli ogólnie mówiąc w atrakcjach turystycznych.
Zwiedzanie atrakcji turystycznych, jako jedna z form aktywności w czasie wolnym, lokuje się zarówno w obszarze rekreacji ruchowej, ponieważ - jak pisała I. Kiełbasiewicz-Drozdowska [2001, s. 17] - „treść rekreacji fizycznej (ruchowej) stanowi wszelka aktywność ruchowa podejmowana w czasie wolnym w celach wypoczynkowych, dla przyjemności i rozwoju własnego", jaki i w obszarze turystyki, gdy realizowana jest podczas imprez turystyki kwalifikowanej [Łobożewicz 1997; Merski i Wartecka 2009] lub kulturowej [Kowalczyk 2008; Rohrscheidt 2008]. Zwiedzanie atrakcji jest także formą rekreacji twórczej oraz kulturalno-rozrywkowej, gdyż kształtuje osobowość i wpływa na sferę emocjonalną człowieka [por. Winiarski 1989; Siwiński 1999].

Spis treści

WPROWADZENIE
Problem badawczy
Cele i procedury badawcze
Studium pierwsze: charakterystyka atrakcji turystycznych w Polsce
Studium drugie: analiza determinant aktywności osób zwiedzających
atrakcje turystyczne
Układ pracy
1. ATRAKCJE TURYSTYCZNE W ŚWIETLE KONCEPCJI TEORETYCZNYCH I WYNIKÓW BADAŃ
1.1. Pojęcie i istota atrakcji turystycznej
1.1.1. Pojęcie atrakcji
1.1.2. Walory turystyczne i krajoznawcze
1.1.3. Atrakcje dla odwiedzających
1.1.4. Atrakcje dziedzictwa
1.1.5. Atrakcje turystyczne
1.1.6. Podsumowanie
1.2. Przegląd badań atrakcji turystycznych
1.2.1. Waloryzacja i ocena atrakcyjności
1.2.2. Charakterystyka, percepcja i zachowania osób zwiedzających atrakcje
1.2.3. Analiza jakości i cech produktu atrakcji
1.2.4. Badania sposobów zarządzania ruchem turystycznym w atrakcjach
1.2.5. Podsumowanie
1.3. Klasyfikacje atrakcji i walorów turystycznych
1.4. Ewolucja atrakcji turystycznych
1.5. Koncepcje etapów rozwoju atrakcji turystycznej
1.6. Atrakcje w systemie turystyki i rekreacji
1.7. Modele atrakcji turystycznych
1.8. Propozycja własnego modelu atrakcji turystycznej
2. ZWIEDZANIE ATRAKCJI JAKO FORMA AKTYWNOŚCI TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ
2.1. Zwiedzanie atrakcji turystycznych jako forma aktywności w czasie wolnym
2.1.1. Zwiedzanie atrakcji jako forma aktywności rekreacyjnej
2.1.2. Zwiedzanie atrakcji jako forma aktywności turystycznej
2.1.3. Zwiedzanie atrakcji jako obrzęd
2.1.4. Zwiedzanie atrakcji jako konsumpcja miejsca
2.2. Modele uwarunkowań aktywności w atrakcjach turystycznych
2.3. Typologie osób zwiedzających atrakcje turystyczne
3. ZADOWOLENIE ZE ZWIEDZANIA I JEGO DETERMINANTY
3.1. Pojęcie zadowolenia
3.2. Wyznaczniki zadowolenia
3.2.1. Doświadczenia
3.2.1.1. Spojrzenie psychologiczne
3.2.1.2. Spojrzenie socjologiczne
3.2.1.3. Spojrzenie ekonomiczne
3.2.1.4. Koncepcja zintegrowanego doświadczenia
3.2.1.5. Podsumowanie
3.2.2. Intencje behawioralne wobec atrakcji
3.2.2.1. Lojalność wobec atrakcji
3.2.2.2. Chęć ponownych odwiedzin atrakcji
3.2.2.3. Chęć do rekomendacji atrakcji innym osobom
3.2.2.4. Skłonność do zapłaty za wstęp do atrakcji
3.3. Determinanty zadowolenia osób zwiedzających atrakcje turystyczne
3.3.1. Cechy atrakcji
3.3.1.1. Zasoby dziedzictwa
3.3.1.2. Formy interpretacji dziedzictwa
3.3.1.3. Sposoby prezentacji dziedzictwa
3.3.1.4. Jakość usług i infrastruktury turystycznej
3.3.1.5. Autentyczność
3.3.2. Cechy osób zwiedzających atrakcje
3.3.2.1. Cechy społeczno-demograficzne
3.3.2.2. Motywy zwiedzania atrakcji
3.3.2.3. Korzyści
3.3.2.4. Uczenie się w atrakcjach turystycznych
4. CHARAKTERYSTYKA STANU ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH W POLSCE
4.1. Wprowadzenie
4.2. Metoda
4.2.1. Kwestionariusz
4.2.2. Procedura badawcza
4.2.3. Próba badawcza
4.2.4. Struktura próby
4.2.5. Metody analizy danych
4.3. Wyniki badań
4.3.1.Wielkość atrakcji
4.3.1.1. Frekwencja i jej zmiany
4.3.1.2. Zatrudnienie
4.3.2. Przychody atrakcji
4.3.2.1. Przychód roczny, jego struktura i zmiany
4.3.2.2. Cena wstępu do atrakcji
4.3.3. Infrastruktura i działalność atrakcji
4.3.3.1. Usługi i infrastruktura turystyczna
4.3.3.2. Ekspozycje, formy interpretacji i ich modernizacja
4.3.3.3. Aktywność atrakcji w regionie
4.3.4. Działalność marketingowa
4.3.4.1. Promocja atrakcji
4.3.4.2. Prowadzenie badań wśród osób zwiedzających atrakcje
4.3.5. Typologia atrakcji
4.4. Podsumowanie
5.ANALIZA DETERMINANT ZADOWOLENIA OSÓB ZWIEDZAJĄCYCH ATRAKCJE
5.1. Wprowadzenie
5.2. Problem i pytania badawcze
5.3. Hipotezy badawcze
5.4. Metodologia badań własnych
5.4.1. Operacjonalizacja zmiennych i konstrukcja kwestionariusza ..
5.4.2. Procedura i próba badawcza
5.4.3. Metody analizy danych
5.4.4. Charakterystyka badanych atrakcji
5.4.4.1. Festyn Archeologiczny w Biskupinie
5.4.4.2. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno- -Spożywczego w Szreniawie
5.4.4.3. Nowe Zoo w Poznaniu
5.4.4.4. Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach (WPE)
5.4.5. Charakterystyka badanej próby
5.4.5.1. Pleć i wiek
5.4.5.2. Zawód i wykształcenie
5.4.5.3. Miejsce zamieszkania
5.4.5.4. Tryb podróży
5.4.5.5. Zainteresowania i doświadczenie
5.5. Analiza wyników badań
5.5.1. Motywy zwiedzania atrakcji
5.5.2. Korzyści wynoszone ze zwiedzania atrakcji
5.5.3. Wiedza zdobywana podczas zwiedzania atrakcji
5.5.4. Czas zwiedzania atrakcji
5.5.5. Jakość doznań jako wyznacznik poziomu zadowolenia
5.5.6. Intencje behawioralne
5.5.6.1.Chęć rekomendacji
5.5.6.2.Chęć ponownych odwiedzin atrakcji
5.5.6.3. Skłonność do zapłaty za wstęp
5.5.7. Percepcja cech atrakcji
5.5.7.1. Percepcja ekspozycji
5.5.7.2. Percepcja źródeł informacji
5.5.7.3. Ocena jakości usług i infrastruktury turystycznej
5.5.8. Analiza podmiotowych determinant zadowolenia
5.5.8.1. Cechy społeczno-demograficzne
5.5.8.2. Inne cechy zwiedzających
5.5.8.3. Motywy
5.5.8.4. Korzyści
5.5.8.5. Wiedza
5.5.8.6. Czas zwiedzania
5.5.8.7. Skłonność do zapłaty za wstęp
5.5.8.8. Podsumowanie
5.5.9. Analiza przedmiotowych determinant zadowolenia
5.5.9.1. Ekspozycje, pokazy i wybiegi
5.5.9.2. Źródła informacji
5.5.9.3. Jakość usług i infrastruktury
5.5.9.4. Podsumowanie
5.5.10. Analiza regresji determinant zadowolenia
5.5.11. Model strukturalny uwarunkowań zadowolenia
5.5.12. Typologia osób zwiedzających atrakcje turystyczne
6.PODSUMOWANIE I WNIOSKI
6.1. Charakterystyka atrakcji turystycznych w Polsce
6.2. Determinanty zadowolenia osób zwiedzających atrakcje turystyczne
6.3. Ograniczenia przeprowadzonych badań
6.4. Dalsze badania atrakcji turystycznych
6.5. Wnioski
PIŚMIENNICTWO
ANEKS
SUMMARY

Książka

 • ISBN: 

  978-83-61414-60-5

 • Autor: 

  Marek Nowacki

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2012

 • Format: 

  170 x 235 mm.

 • Liczba stron: 

  381

 • Oprawa: 

  Miękka

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...