Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: ,
Waga produktu: 0.380 kg
EAN: 9788364036231
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: AWF Katowice

Katowice 2014, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 195 str., oprawa miękka

W polskim szkolnictwie uczniowie mają przywilej uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego. Niestety dla wielu z nich to jedyna zorganizowana forma aktywności ruchowej. Prowadzone w ostatnich latach badania wskazują na zmniejszające się wraz z wiekiem zainteresowanie zajęciami wychowania fizycznego, co jest zjawiskiem bardzo niepokojącym zważywszy na sedenteryjny tryb życia współczesnych dzieci i młodzieży. Innymi problemami dzisiejszego wychowania fizycznego są również niska intensywność i mała atrakcyjność zajęć, niewielka aktywność uczniów na lekcjach oraz zjawisko niećwiczenia. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele.

W niniejszej monografii podjęto pedagogiczny dyskurs nad stanem i poprawą jakości szkolnego wychowania fizycznego. Praca składa się z dwóch części podzielonych na rozdziały.

Pierwsza z nich dotyczy teoretycznych i praktycznych aspektów jakości kształcenia w wychowaniu fizycznym. W tej części opracowania przeanalizowano ogólne i szczegółowe obszary oceny jakości pracy w zakresie wychowania fizycznego oraz zaproponowano uniwersalny model ewaluacji przedmiotu. Przedstawiono także, jak diagnozowanie efektów dydaktyczno- wychowawczych lekcji z wykorzystaniem kwestionariuszy może pomóc w ewaluacji przeprowadzonych zajęć i przyczynić się do poprawy ich oceny przez ćwiczących. Poruszono również problem doskonalenia zawodowego nauczycieli wychowania fizycznego oraz ukazano jaki wpływ ma wysoka świadomość i dojrzałość pedagogiczna na podnoszenie kompetencji zawodowych. W dalszej kolejności omówiono nowatorski projekt edukacyjny „Nowa jakość praktyk pedagogicznych” współfinansowany z funduszów Unii Europejskiej oraz przedstawiono opinię studentów na jego temat. Na koniec pierwszej części pracy podjęto ważny problem indywidualizacji, zwracając uwagę na niektóre przepisy prawne, które eksponują potrzebę indywidualnego podejścia do ucznia.

Druga część opracowania wiąże się z problematyką aktywności fizycznej dzieci i młodzieży na lekcjach wychowania fizycznego. W oparciu o przeprowadzone wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych badania wskazano na niewspółmiernie niski w stosunku do oczekiwań poziom aktywności ruchowej dzieci. Wymieniono również niektóre czynniki wpływające na taki stan rzeczy. W dalszej części zostały przedstawione współczesne trendy w diagnozowaniu aktywności fizycznej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi badawczych, łączących metody subiektywne i obiektywne. Przybliżono również rozmiar zjawiska nie ćwiczenia uczniów podczas lekcji wychowania fizycznego w szkołach województwa śląskiego z podaniem głównych przyczyn braku aktywnego udziału uczniów w tych lekcjach. Omówiono też możliwości i perspektywy wykorzystania gier wideo sterowanych ruchem w kulturze fizycznej wskazując na ich walory motywacyjne. Na koniec zestawiono i scharakteryzowano metody aktywizujące ucznia oraz podjęto tematykę skutecznych sposobów motywowania uczniów do aktywnego udziału w procesie edukacyjnym.

Zdajemy sobie sprawę, że prezentowane opracowanie wyjaśnia jedynie niektóre istotne aspekty współczesnego wychowania fizycznego. Mamy jednak nadzieję, że opisane w pracy zagadnienia skłonią do zastanowienia nad omówioną problematyką, a być może staną się przyczynkiem do szerszej dyskusji.

Spis treści

Wstęp

I. Teoretyczne I Praktyczne Aspekty Jakości Kształcenia W Wychowaniu Fizycznym
Michał Bronikowski
1.1. Jakość W Szkolnym Wychowaniu Fizycznym - Sprawa Pilna!
Krzysztof Skalik, Dorota Groffik, Karci Frómel
1.2. Ewaluacja Podstawą Jakościowych Zmian W Prowadzeniu Lekcji Wychowania Fizycznego
Grażyna Kosiba
1.3. Pełnienie Roli Nauczyciela A Doskonalenie Zawodowe Nauczycieli Wychowania Fizycznego Na Tle Nauczycieli Innych Specjalności
Wojciech Starościak, Halina Gula-Kubiszcwska, Stanisław, Henryk Czyż, Marek Lewandowski
1.4. Charakterystyka I Opinie Studentów Na Temat Programu Praktyk Pedagogicznych Realizowanych W Akademii Wychowania Fizycznego We Wrocławiu
Krystyna Górna-Łukasik, Monika Marszolck
1.5. Indywidualizacja W Procesie Wychowania Fizycznego - Wybrane Problemy

II. Problematyka Aktywności Fizycznej Dzieci I Młodzieży Na Lekcjach Wychowania Fizycznego
Eligiusz Madejski
2.1. Aktywność Ruchowa Dzieci Klas Młodszych W Świetle Realiów Szkolnej Edukacji Fizycznej
Dorota Groffik, Kareł Frómel, Krzysztof Skalik
2.2. Współczesne Trendy W Diagnozowaniu Aktywności Fizycznej Młodzieży
Rajmund Tomik, Bctina Bursy, Damian Mikołowicz, Jacek Polechoński
2.3. Zjawisko Niećwiczenia Na Lekcjach Wychowania Fizycznego W Szkołach Miejskich Województwa Śląskiego
Jacck Polechoński, Rajmund Tomik
2.4. Możliwości Wykorzystania Gier Komputerowych Sterowanych Ruchem W Kulturze Fizycznej
Danuta Umiastowska
2.5. Metody Nauczania Przygotowujące Do Calożyciowej Aktywności Fizycznej
Dorota Olex-Zarychta, Jacck Polechoński
2.6. Rola Nauczyciela W Budowaniu Motywacji Ucznia Do Aktywności W Procesie Edukacyjnym

Książka

  • ISBN: 

    978-83-64036-23-1

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...

aaa ssss