Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Ryszard Litkowycz,Dorota Olex-Zarychta,
Waga produktu: 0.350 kg
EAN: 9788360841785
Wysyłka od: 9.00 PLN
Wydawca: AWF Katowice

Uczymy grać w koszykówkę Część 1 Taktyka technika metodyka nauczania koszykówki w lekcjach wychowania fizycznego Indywidualny i zespołowy atak
Katowice 2012, wydanie 2,  format 165 x 235, objętość 161 str., oprawa miękka
Koszykówka jest jedną z tych form aktywności ruchowej, która od lat cieszy się niezmienną popularnością dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest obecna w każdym etapie szkolnego wychowania fizycznego i w rekreacji ruchowej osób w różnym wieku niezależnie od stanu zdrowia lub sprawności fizycznej.
W systemie szkolnego wychowania fizycznego koszykówka zajmuje miejsce szczególne ze względu na swoją popularność wśród uczniów, dostępność sprzętu i wszechstronny wpływ na narząd ruchu. Praktycznie nie ma nauczyciela wychowania fizycznego, który w zajęciach ruchowych nie uwzględniałby lekcji gry w koszykówkę, chociaż obecnie istnieje pełna dowolność wyboru przez nauczyciela dyscyplin sportowych iform aktywności ruchowej do realizacji w każdym etapie edukacji szkolnej. Istnieje zatem potrzeba ciągłego doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, aby kolejne lekcje z koszykówki były satysfakcjonujące zarówno prowadzącego, jak i uczestników zajęć ruchowych. Nauczyciel prowadzący lekcje koszykówki, szczególnie w podstawowym etapie nauki gry powinien wykorzystać nie tylko nowe, atrakcyjne ćwiczenia, ale także formy organizacji zajęć i metody realizacji poszczególnych zadań. Tylko takie podejście zagwarantuje na dłuższą metę pełny sukces dydaktyczny i wychowawczy.
Książka „ Uczymy grać w koszykówkę" odpowiada na pilne zapotrzebowanie nauczycieli, szczególnie tych, którzy rozpoczynają samodzielną naukę gry w koszykówkę dzieci i młodzieży. Zawiera kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej elementów koszykówki, ujętej w trzech działach: technika i metodyka. Oprócz prezentacji opisu poszczególnych elementów techniki ataku i zasobu ćwiczeń wciągach metodycznych czytelnik znajdzie w książce wskazówki metodyczne dotyczące projektowania i prowadzenia szkolnej lekcji wychowania fizycznego ukierunkowanej na naukę lub doskonalenie gry w koszykówkę. Poradnik bazuje na zalecanych w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach standardach metodycznych dotyczących budowy i organizacji lekcji wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży. Szczególną uwagę zwrócono na stawianie i realizację operacyjnych celów lekcji koszykówki nie tylko w sferze umiejętności, ale także kształtowania zdolności motorycznych, przekazywania wiedzy i umiejętności oraz formułowanie pożądanych postaw uczniów (realizacja celów wychowawczych). Dopełnieniem treści poszczególnych rozdziałów książki są fotografie prezentujące elementy techniki w poszczególnych fazach ruchu oraz pełne scenariusze lekcyjne (konspekty lekcji wychowania fizycznego) ukierunkowane na naukę oraz doskonalenie kolejnych, podstawowych elementów techniki gry w koszykówkę.
Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja pomoże studentom wychowania fizycznego oraz początkującym nauczycielom w projektowaniu i prowadzeniu atrakcyjnych i bogatych merytorycznie lekcji koszykówki dla dzieci i młodzieży, a bardziej doświadczonym nauczycielom dostarczy nowych pomysłów na ciekawą organizację zajęć i wzbogacenie zasobu ćwiczeń fizycznych. Zapraszamy do pożytecznej lektury.

Spis treści

PRZEDMOWA
1. ELEMENTY TEORII
1.1. Psychologiczne zasady procesu nauczania i uczenia się
1.2. Podstawowe zasady doboru treści oraz organizacji kształcenia i wychowania
1.3. Proces nauczania techniki ruchu
1.4. Metody i formy nauczania i doskonalenia techniki i taktyki gry w koszykówkę
1.5. Gry i zabawy ruchowe w nauczaniu koszykówki
2. TECHNIKA I METODYKA NAUCZANIA GRY W KOSZYKÓWKĘ
2.1. Indywidualna technika ataku bez piłki
2.1.1. Postawa koszykarska
2.1.2. Start
2.1.3. Bieg
2.1.4. Zatrzymania
2.1.5. Obroty
2.1.6. Zmiana tempa biegu
2.1.7. Zmiana kierunku biegu
2.1.8. Wskazania metodyczne doprowadzenia lekcji
2.1.9. Nauczanie poruszania się bez piłki
2.2. Indywidualna technika ataku z piłką
2.2.1. Podania i chwyty
2.2.2. Wskazania metodyczne do prowadzenia lekcji
2.2.3. Nauczanie podań i chwytów
2.2.4. Kozłowanie
2.2.5. Wskazania metodyczne do prowadzenia lekcji
2.2.6. Nauczanie kozłowania
2.2.7. Rzuty
2.2.8. Wskazania metodyczne do prowadzenia lekcji
2.2.9. Nauczanie rzutów
2.2.10. Nauczanie rzutu z miejsca
2.2.11. Nauczanie rzutu z wyskoku
2.2.12. Nauczanie rzutu z dwutaktu (z biegu)
2.2.13. Nauczanie rzutu z dwutaktu (po kozłowaniu) ;
2.2.14. Indywidualny atak 1x1
2.2.15. Wskazania metodyczne do prowadzenia lekcji
2.2.16. Nauczanie gry 1x1, 2x2, 3x3,4x4
2.2.17. Zwody
2.2.18. Wskazania metodyczne do prowadzenia lekcji
2.2.19. Nauczanie zwodów
2.2.20. Ofensywny atak tablicy
2.2.21. Wskazania metodyczne do prowadzenia lekcji
2.2.22. Nauczanie zbiórki piłki z tablicy w ataku
2.2.23. Szybki atak
2.2.23. Nauka rozgrywania przewagi liczebnej 2x1 i 3x2
3. PRZYKŁADOWE KONSPEKTY LEKCJI
3.1. Ogólne wymogi pisania konspektów
3.2. Piłka twoją przyjaciółką
3.3. Nauka postawy i poruszania się w ataku bez piłki
3.4. Nauka kozłowania piłki w miejscu
3.5. Nauka podania i chwytu oburącz sprzed klatki piersiowej
3.6. Doskonalenie kozłowania
3.7. Nauka obrotów
3.8. Nauka pracy ręki do rzutu jednorącz
3.9. Nauka rzutu po kozłowaniu
3.10. Nauka rzutu z biegu
3.11. Nauka rzutu z wyskoku po naskoku na jedno tempo
4. BIBLIOGRAFIA
5. ANEKS

Książka

  • ISBN: 

    978-83-60841-78-5

  • Autor: 

    Ryszard Litkowycz,Dorota Olex-Zarychta

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...

aaa ssss