Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Henryk Nawara, Agata Cooper
Waga produktu: 0.33 kg
Realizacja zamówienia: 2 dni
Wysyłka od: 6.99 PLN
Wydawca: AWF Wrocław

Opisy rytuałów religijnych i zabaw człowieka z użyciem przeadmiotu przypominającego dzisiejszą lotkę sięgają odległych stuleci. Współczesny badminton, już jako dyscyplina sportu, jest grą o globalnym zasięgu (na świecie zarejestrowanych jest około 250 mln graczy). Światowa Federacja Badmintona (Badminton World Federation) kieruje działaniami związanymi z tą dyscypliną w 170 krajach. W wielu państwach azjatyckich, m.in. w Chinach, Korei, Indonezji, Malezji, Japonii i Indiach, badminton zdobył miano sportu narodowego. Ocenia się, że w samych tylko Chinach rokrocznie uczestniczy w zawodach i turniejach około 3,5 mln zawodników. Badminton jest bardzo popularny w Europie. Najwyższy poziom sportowy na naszym kontynencie prezentują zawodnicy Danii, Anglii, Niemiec, Holandii i Francji. W Wielkiej Brytanii pod koniec lat 90. ubiegłego stulecia doliczono się ponad 2 mln graczy. Badminton ma też duże walory widowiskowe i przyciąga na trybuny rzesze kibiców np. podczas jednego z prestiżowych międzynarodowych turniejów Swiss Open mecze finałowe oglądało z trybun 21 tys. osób. W Niemczech, kraju, w którym obserwuje się w ostatnich latach duży rozwój badmintona, jedną z bezpośrednich transmisji telewizyjnych finałowego pojedynku światowych graczy śledziło 3,8 mln widzów.
Do grupy państw europejskich, w których nastąpił znaczący rozwój gry, należy zaliczyć także Polskę. Zawodnicy naszego kraju zrobili w ostatnich latach duże postępy, potwierdzając wysokie aspiracje sportowe licznymi znakomitymi rezultatami. Stało się tak m.in. wskutek wytężonej pracy sztabu szkoleniowców, działaczy i sędziów skupionych wokół Polskiego Związku Badmintona. W krótkim czasie od założenia PZBad grę włączono do programu wychowania fizycznego w szkołach, rozpoczęto rywalizację w ramach igrzysk młodzieży szkolnej, powołano szkoły mistrzostwa sportowego i liczne kluby uczniowskie. Zintensyfikowanie działań związanych z upowszechnianiem badmintona wśród dzieci i młodzieży wywołało pilną konieczność uzyskania przez nauczycieli wychowania fizycznego podstawowej wiedzy o tej dyscyplinie sportu. Jednym z głównych działań w tym kierunku było utworzenie w 1981 r. we wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego specjalizacji instruktorskiej, a następnie uruchomienie studiów trenerskich i wprowadzenie badmintona do programów kształcenia młodzieży akademickiej. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na materiały szkoleniowe do prowadzenia zajęć ze studentami, przygotowano kompleksowe opracowanie przedstawiające podstawowe treści związane z nauką techniki gry, interpretacją przepisów, sędziowaniem, organizacją imprez sportowych itp. Był to podręcznik Badminton autorstwa Henryka Nawary, który doczekał się pięciu wydań. Niniejsza publikacja stanowi kontynuację tego kompendium uaktualnioną o najnowszą wiedzę na temat dyscypliny.
Reagując na postulaty Czytelników wspomnianego wyżej podręcznika, autorzy prezentowanej pracy postanowili wzbogacić ją o nowe treści ukazujące m.in. szeroki, zarówno społeczny, jak i zdrowotny, zakres oddziaływania badmintona na dzieci i młodzież szkolną. Opracowanie, będąc dla studentów akademii wychowania fizycznego podstawowym źródłem informacji o dyscyplinie, może być też przydatne nauczycielom wychowania fizycznego, instruktorom badmintona, a także fizjoterapeutom prowadzącym zajęcia korekcyjne i usprawniające z dziećmi. W obecnej postaci — głównie z myślą o nauczycielach prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą w szkołach — dokonano istotnych zmian. W rozdziale 7 zamieszczono opis 168 nowych gier i zabaw z użyciem rakietek i lotek. Są to w większości propozycje oryginalne, dające nieograniczone wręcz możliwości realizowania zajęć z wychowania fizycznego. Ta część opracowania zawiera ponadto definicje zabawy i gry, ukazujące zarówno cechy wspólne, jak i różniące obie te ważne przejawy aktywności ruchowej człowieka. Rozdział zawiera także wskazówki metodyczne przydatne w prowadzeniu zajęć oraz zalecenia odnośnie do warunków bezpieczeństwa podczas lekcji. Materiał dotyczący przepisów i techniki gry oraz sprzętu i warunków gry został, po dokonaniu niezbędnej korekty oraz wprowadzeniu koniecznych zmian i uzupełnień wynikających z aktualnej wiedzy autorów, przeniesiony w całości z podręcznika Badminton. Ze zrozumiałych względów książka nie wyczerpuje szerokiej wiedzy niezbędnej do prowadzenia zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą. Z inicjatywy Polskiego Związku Badmintona, przy współpracy ze Światową Federacją Badmintona oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki, uruchomiono w ostatnich latach w Polsce program o międzynarodowym zasięgu „Shuttle Time". W ramach podjętych działań opublikowano przewodniki i konspekty zajęć, udostępniono także filmy instruktażowe ilustrujące technikę wykonania określonych elementów w badmintonie. Zachęcając Czytelników do zapoznania się z tymi materiałami, pragniemy wyrazić nadzieję, że niniejsze opracowanie, stanowiąc istotne uzupełnienie wspomnianych źródeł informacji, przyczyni się do jeszcze większego upowszechnienia wśród dzieci i młodzieży, także akademickiej, tej wartościowej pod wieloma względami gry sportowej.
Henryk Nawara i Agata Cooper

Spis treści:

Od Autorów, 5
1. KRÓTKA HISTORIA BADMINTONA, 7
1.1. Badminton na świecie, 7
1.2. Badminton w Polsce, 11
1.3. Badminton w AWF we Wrocławiu, 14
2. BADMINTON JAKO DYSCYPLINA SPORTU, 22
2.1. Definicja i koncepcja gry, 22
2.2. Charakterystyka gry, 23
3. BADMINTON JAKO GRA SZKOLNA, 27
4. SPRZĘT I WARUNKI GRY, 32
4.1. Rakietka, 32
4.2. Lotka, 43
4.3. Boisko i siatka, 45
4.4. Ubiór badmintonisty, 47
5. PODSTAWOWE PRZEPISY I REGUŁY GRY, 48
5.1. Losowanie, 48
5.2. Punktacja, 49
5.3. Serw, 49
5.4. Porządek gry, 50
5.5. Błędy w grze, 51
5.6. Powtórzenie akcji, 52
5.7. Ciągłość gry, 52
5.8. Przerwy regulaminowe, 52
5.9. Wstrzymanie gry, 52
5.10. Badmintonowa etykieta, 53
6. TECHNIKA GRY, 56
6.1. Schemat metodyczny w nauczaniu techniki gry, 58
6.2. Podział elementów techniki gry, 59
6.3. Wybrane elementy techniki gry, 60
7. ZABAWY I GRY RUCHOWE, 101
7.1. Zabawa jako zjawisko kulturowe, 101
7.2. Gra ruchowa — ważny etap w rozwoju aktywności fizycznej człowieka, 102
7.3. Wskazówki metodyczne, 104
7.4. Zabawy i gry doskonalące umiejętności komunikowania się. 109
7.5. Zabawy i gry orientacyjne, 120
7.6. Zabawy i gry bieżne, 145
7.7. Zabawy skoczne i rzutne, 156
7.8. Zabawy i gry doskonalące umiejętność odbijania lotki. 161
Test wiedzy o grze, 169
Bibliografia, 175

Książka

 • ISBN: 

  978-83-64354-50-2

 • Autor: 

  Henryk Nawara, Agata Cooper

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2020

 • Format: 

  165 x 235

 • Liczba stron: 

  178

 • Oprawa: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...