Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Grzegorz Bielec,
Waga produktu: 0.400 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788362390328
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: AWFiS Gdańsk


Aktywność fizyczna w środowisku wodnym wobec wybranych celów i funkcji wychowania fizycznego – na przykładzie gimnazjów publicznych.

Gdańsk 2012, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 144 str., oprawa miękka

Monografia ukazuje problematykę wychowania fizycznego w gimnazjum poprzez pryzmat lekcji odbywających się w środowisku wodnym na podstawie wyników badań dotyczących dwuletniego eksperymentu pedagogicznego przeprowadzonego w wybranych gimnazjach publicznych Gdańska.


Spis treści

WSTĘP
PROBLEMATYKA BADAWCZA W ŚWIETLE LITERATURY
Cele i funkcje wychowania fizycznego w ujęciu historycznym i współczesnym
Aktywność fizyczna w środowisku wodnym w podstawie programowej i programach nauczania na trzecim etapie edukacyjnym
Zdrowotne aspekty aktywności fizycznej w środowisku wodnym
Wybrane problemy realizacji wychowania fizycznego w gimnazjum
METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
Cel badań, pytania i hipotezy badawcze
Charakterystyka badanej grupy
Metody badawcze
Eksperyment pedagogiczny
Obserwacja
Sondaż diagnostyczny
Techniki i narzędzia badawcze
Organizacja i przebieg badań
Realizacja eksperymentu naturalnego w szkole - autorefleksja
WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH - ZWIĄZEK AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W ŚRODOWISKU WODNYM Z BUDOWĄ SOMATYCZNĄ, WYSTĘPOWANIEM WAD POSTAWY ORAZ OPINIAMI NA TEMAT ZDROWOTNYCH I UTYLITARNYCH WALORÓW PŁYWANIA
WŚRÓD MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ
Wyniki pomiarów antropometrycznych w grupie eksperymentalnej i kontrolnej
Występowanie wad postawy ciała w grupie eksperymentalnej i kontrolnej
Opinie gimnazjalistów na temat wartości pływania i jego korzyści zdrowotnych
WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH - ORGANIZACJA I TREŚĆ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W ŚRODOWISKU WODNYM W FORMIE LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Wyniki sprawdzianu wydolności pływackiej (test Coopera) i frekwencja uczniów na lekq'ach pływania
Opinie uczniów z grupy eksperymentalnej na temat treści i jakości szkolnych lekcji pływania
Ocena objętości lekcji pływania na podstawie obserwacji
DYSKUSJA
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYCIN
SPIS TABEL
STRESZCZENIE
SUMMARY
Kategorie oceny wykonania 12-minutowego testu Coopera w wodzie
Normy wskaźnika body mass index dla nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży

Książka

  • ISBN: 

    978-83-62390-32-8

  • Autor: 

    Grzegorz Bielec

Inne tytuły z tej serii:

aaa ssss