Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Janusz Maciaszek,
Waga produktu: 0.297 kg
Wysyłka od: 5.99 PLN
Wydawca: AWF Poznań

W każdym etapie życia człowiek stara się adaptować do zaistniałych w danym momencie warunków funkcjonowania. Możliwości adaptacyjne z kolei są determinowane czynnikami wewnątrzosobniczymi i stanem środowi­ska zewnętrznego. Niezwykle istotnym warunkiem efektywnego przystosowa­nia się jest aktualny poziom sprawności fizycznej. Wraz z wiekiem i naturalnym obniżeniem się jakości funkcjonowania poszczególnych narządów i funkcji organizmu, stopniowo pogarszają się możliwości adaptacyjne człowieka. Nie jest jednak jednoznaczne, na ile utrata tych możliwości jest wewnętrzną cechą starzenia się ustroju, a jak mocno jest uzależniona od zmian z wiekiem w stylu życia [Kozłowski 1986],


Ze wstępu.

Spis treści

Objaśnienia symboli
1. WPROWADZENIE
1.1. Potrzeby i możliwości usprawniania człowieka w wieku starszym
1.2. Znaczenie wybranych czynników sprawności funkcjonalnej w wieku starszym
1.3. Stabilność posturalna i jej uwarunkowania
1.4. Czynniki ryzyka zaburzeń stabilności posturalnej u osób w wieku starszym
1.5. Trening Tai-Chi i jego efektywność u osób w wieku starszym
2. UZASADNIENIE PROWADZENIA BADAŃ, CELE I HIPOTEZY BADAWCZE
2.1. Uzasadnienie prowadzenia badań
2.2. Cele badań i hipotezy badawcze
3. MATERIAŁ I METODY BADAWCZE
3.1. Materiał badawczy
3.2. Metody badań
3.2.1. Pomiar stabilności posturalnej
3.2.2. Pomiar czasu reakcji złożonej
3.2.3. Pomiar siły mięśni kończyn dolnych, wytrzymałości tlenowej, zwinności i gibkości dolnej części ciała
3.2.4. Pomiar charakterystyk somatycznych
3.3. Procedura realizacji programu treningu Tai-Chi
3.4. Metody analizy statystycznej
3.5. Analiza równoważności grup przed rozpoczęciem eksperymentu ..
4. WYNIKI BADAŃ
4.1.Skuteczność treningu Tai-Chi w zakresie stabilności posturalnej i czynników ją warunkujących u mężczyzn po 60. roku życia
4.1.1. Wpływ treningu Tai-Chi na poziom stabilności posturalnej mierzonej w układzie statycznym
4.1.2. Wpływ treningu Tai-Chi na wielkość maksymalnych wychyleń ciała i pola maksymalnych wychyleń
4.1.3. Wpływ treningu Tai-Chi na poziom parametrów posturo- graficznych w próbie narzuconych kierunków i wielkości wychyleń ciała
4.1.4. Wpływ treningu Tai-Chi na poziom siły mięśniowej, wytrzymałości, gibkości i zwinności
4.1.5. Wpływ treningu Tai-Chi na czas reakcji złożonej
4.1.6. Wpływ treningu Tai-Chi na masę i skład ciała
4.2.Czynniki determinujące wielkość zmian potreningowych w grupie
eksperymentalnej
4.2.1. Współwystępowanie zmian potreningowych w zakresie badanych charakterystyk - stabilności posturalnej, siły mięśniowej, wytrzymałości, gibkości, zwinności, czasu reakcji złożonej oraz parametrów somatycznych
4.2.2. Czynniki różnicujące grupy mężczyzn wydzielone ze względu na wielkość zmian w zakresie stabilności posturalnej w próbie ze sprzężeniem zwrotnym
4.2.3. Czynniki różnicujące grupy mężczyzn wydzielone ze względu na wielkość zmian w zakresie maksymalnych wychyleń ciała
i pola maksymalnych wychyleń
4.2.4. Czynniki różnicujące grupy mężczyzn wydzielone ze względu na wielkość zmian parametrów posturograficznych w próbie narzuconych kierunków i wielkości wychyleń ciała
5. DYSKUSJA
6. WNIOSKI
7. ANEKS - program treningu Tai-Chi zastosowany w eksperymencie
PIŚMIENNICTWO
SUMMARY

Książka

 • ISBN: 

  978-83-61414-28-5

 • Autor: 

  Janusz Maciaszek

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2009

 • Format: 

  165 x 240

 • Liczba stron: 

  170

 • Oprawa: 

  Miękka

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...