Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Stefan Silbernagl, Agamemnon Despopoulos, Joanna Lewin-Kowalik
Waga produktu: 0.690 kg
Wysyłka od: 5.99 PLN

Niniejsze wydanie ,,Ilustrowanej fizjologii człowieka” jest tłumaczeniem 7. wydania niemieckiego podręcznika, który od blisko 25 lat cieszy ogromną popularnością i dużym uznaniem wśród czytelników wielu krajów, w tym Polski. Kolejne wydania są przez autorów uzupełniane o nowe odkrycia i poglądy naukowe, dzięki czemu podręcznik nie traci na nowoczesności i aktualności.

Do rozdziału 1, dotyczącego podstaw fizjologii, zostały włączone zagadnienia najnowszych osiągnięć biologii molekularnej.

W ostatniej części książki zgromadzono jednostki, wartości liczbowe różnych wielkości oraz użyteczne wzory.

Ogromnym atutem książki są bardzo przejrzyste, zrozumiałe ryciny, ściśle powiązane z treścią, stanowiące w zasadzie podstawową formę przekazu informacji.

Podręcznik jest przeznaczony głównie dla studentów kierunków medycznych: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarskiego, ratownictwa medycznego, farmacji, fizjoterapii itp.

Spis treści

1. Podstawy, fizjologia komórki
Ciało: układ otwarty ze środowiskiem wewnętrznym
Kontrola i regulacja
Komórka
Transport do-, przez- i międzykomórkowy
Transport bierny wg mechanizmu dyfuzji
Osmoza, filtracja i konwekcja
Transport aktywny
Migracja komórek
Elektryczne potencjały błonowe i kanały jonowe
Rola jonów Ca2+ w regulacji procesów komórkowych
Przemiany energetyczne
2. Nerw i mięsień, praca
Budowa i rola komórki nerwowej
Błonowy potencjał spoczynkowy
Potencjał czynnościowy
Przewodzenie potencjału czynnościowego we włóknach nerwowych
Sztuczne drażnienie komórek nerwowych
Przewodnictwo synaptyczne
Motoryczna (ruchowa) płytka końcowa
Ruchy i rodzaje mięśni
Jednostka motoryczna mięśnia szkieletowego
Aparat kurczliwy włókna mięśniowego poprzecznie prążkowanego
Skurcz mięśnia poprzecznie prążkowanego
Właściwości mechaniczne mięśni szkieletowego i sercowego
Mięśnie gładkie
Źródła energii skurczu mięśniowego
Organizm podczas pracy fizycznej
Wydolność fizyczna, trening
3. Autonomiczny układ nerwowy
Organizacja autonomicznego układu nerwowego
Acetylocholina i przekaźnictwo cholinergiczne
Katecholaminy, przewodnictwo adrenergiczne i receptory adrenergiczne
Rdzeń nadnerczy (RNN)
Niecholinergiczne i nieadrenergiczne przekaźniki w AUN
4. Krew
Skład i funkcje krwi
Metabolizm żelaza, erytropoeza
Właściwości reologiczne krwi
Osocze krwi, skład jonowy osocza
Obrona immunologiczna
Reakcje nadwrażliwości (alergie)
Grupy krwi
Krzepnięcie krwi (hemostaza)
Fibrynoliza, hamowanie krzepnięcia
5. Oddychanie
Funkcje płuc, oddychanie
Mechanika oddychania
Oczyszczanie wdychanego powietrza
Sztuczna wentylacja
Odma opłucnowa (pneumothorax)
Objętości płuc i ich pomiar
Przestrzeń martwa i objętość zalegająca
Zależność ciśnienie/objętość w pracy oddechowej płuc i klatki piersiowej
Napięcie powierzchniowe w pęcherzykach
Dynamiczne testy oddechowe
Wymiana gazowa w płucach
Ukrwienie płuc - stosunek wentylacji do przepływu
Transport CO2 we krwi
Wiązanie CO2 we krwi
CO2 w płynie mózgowo-rdzeniowym (p.m.-r.)
Wiązanie i transport O2 we krwi
Oddychanie tkankowe, niedobór tlenu (hipoksja)
Regulacja oddychania, bodźce oddechowe
Oddychanie podczas nurkowania
Oddychanie na dużych wysokościach
Zatrucie O2.
6. Gospodarka kwasowo-zasadowa
Wartość pH, bufory, równowaga kwasowo-zasadowa
Bufor wodorowęglanowy
Kwasice i zasadowice
Oznaczanie stanu równowagi kwasowo-zasadowej
7. Nerka
Budowa i funkcja nerki
Unaczynienie nerki
Filtracja kłębuszkowa, klirens
Procesy transportowe w nefronie
Resorpcja substancji organicznych
Wydalanie substancji organicznych
Resorpcja Na+ i Cl–
Resorpcja wody i zagęszczanie moczu
Gospodarka wodna ustroju
Regulacja gospodarki wodno-elektrolitowej
Diureza i diuretyki
Nerka i równowaga kwasowo-zasadowa
Resorpcja i wydalanie fosforanów, Ca2+ i Mg2+
Gospodarka potasowa
Sprzężenie cewkowo-kłębuszkowe, układ renina-angiotensyna
8. Serce i krążenie
Przegląd
Układ naczyniowy i przepływ krwi
Fazy czynności serca
Powstawanie i przewodzenie pobudzeń w sercu
Elektrokardiogram (EKG)
Pobudliwość serca przy zaburzeniach elektrolitowych
Zaburzenia rytmu serca
Zależność ciśnienie-objętość w komorze serca
Praca i moc serca
Regulacja objętości wyrzutowej serca
Powrót żylny
Ciśnienie tętnicze krwi
Procesy wymiany przez śródbłonek
Zaopatrzenie mięśnia sercowego w O2 i substraty
Regulacja krążenia
Wstrząs krążeniowy
Krążenie płodowe i noworodkowe
9. Termoregulacja
Gospodarka cieplna
Termoregulacja
10. Odżywianie
Odżywianie
Przemiana materii i kalorymetria
Równowaga energetyczna, masa ciała
Przewód pokarmowy: przegląd, obrona immunologiczna, przepływ krwi
Integracja nerwowa i hormonalna
Ślina
Połykanie
Wymioty
Żołądek: budowa i motoryka
Sok żołądkowy
Jelito cienkie: budowa i motoryka
Trzustka
Żółć
Funkcja wydalnicza wątroby, bilirubina
Trawienie tłuszczów
Dystrybucja i gromadzenie lipidów
Trawienie i wchłanianie węglowodanów i białek
Wchłanianie witamin
Wchłanianie wody i soli mineralnych
Jelito grube, wypróżnianie, stolec
11. Hormony, rozmnażanie
Układy integracyjne organizmu
Hormony
Sygnały humoralne: regulacja i działania
Przekazywanie w komórce sygnałów zewnątrzkomórkowych
Układ podwzgórze-przysadka
Metabolizm węglowodanów, hormony trzustki
Hormony tarczycy
Gospodarka wapniowa i fosforanowa
Biosynteza hormonów steroidowych
Kora nadnerczy: glikokortyko(stero)idy
Oogeneza, cykl miesiączkowy (menstruacyjny)
Regulacja hormonalna cyklu miesiączkowego
Estrogeny
Progesteron
Prolaktyna, oksytocyna
Regulacja hormonalna ciąży i porodu
Androgeny, funkcja jąder
Odruchy płciowe, stosunek płciowy, zapłodnienie
12. Ośrodkowy układ nerwowy i narządy zmysłów
Budowa ośrodkowego układu nerwowego
Płyn mózgowo-rdzeniowy
Odbiór i przetwarzanie bodźców
Skórne narządy czucia
Czucie głębokie (propriocepcja), odruch na rozciąganie
Ból
Odruchy polisynaptyczne
Hamowanie przewodzenia w synapsach
Przewodzenie impulsów czuciowych w OUN
Sterowanie ruchem (sensomotoryka)
Podwzgórze, układ limbiczny
Organizacja kory mózgu, EEG
Rytmy dobowe, stadia snu
Przytomność i sen
Uczenie się, pamięć, mowa
Glej
Zmysł smaku
Zmysł powonienia
Zmysł równowagi
Budowa oka, ciecz łzowa, ciecz wodnista
Układ optyczny oka
Ostrość wzroku, fotoreceptory siatkówki
Adaptacja oka do zmiennego natężenia światła
Przetwarzanie bodźców wzrokowych w siatkówce
Widzenie barwne
Pole widzenia, droga wzrokowa
Ruchy oczu, widzenie przestrzenne, poczucie głębi
Akustyka, bodziec akustyczny i odbieranie dźwięków
Przewodzenie dźwięków i receptory słuchowe
Przetwarzanie informacji słuchowej w OUN
Głos i mowa
13. Dodatek
Wielkości i jednostki miary
Potęgi i logarytmy
Graficzne przedstawianie danych
Alfabet grecki
Fizjologiczne wartości prawidłowe
Ważne wzory w fizjologii
Literatura uzupełniająca
Skorowidz

Książka

 • ISBN: 

  978-83-200-3709-8

 • Autor: 

  Stefan Silbernagl, Agamemnon Despopoulos

 • Redaktor: 

  Joanna Lewin-Kowalik

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2009

 • Format: 

  165 x 235

 • Liczba stron: 

  420

 • Oprawa: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...