Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: J.S. Klein, W.E. Brant, C.A. Helms, E.N. Vinson
Waga produktu: 5.800 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka: Wysyłka gratis!
Wydawca: Medipage

Podstawy diagnostyki radiologicznej  to kompendium, które od ponad 20 lat cieszy się zaufaniem lekarzy radiologów, stażystów i studentów. Książka dostarcza podstawowych informacji na temat aktualnych metod obrazowania i klinicznego zastosowania współczesnych technologii. Obejmuje wszystkie obszary specjalizacji, w tym neuroradiologię, radiologię klatki piersiowej, jamy brzusznej, układu mięśniowo-szkieletowego, ultrasonografię, radiologię pediatryczną i zabiegową oraz medycynę nuklearną. Barwne ilustracje, aktualna zawartość, nowe narzędzia samooceny i dostęp on-line do źródeł sprawiają, że książka jest czymś więcej niż tylko podręcznikiem.

Nowe wydanie

- Znakomicie rozszerzone działy dotyczące klatki piersiowej, radiologii kardiologicznej, naczyniowej i zabiegowej.     

- Nowe wideo-prezentacje  ultrasonograficzne (naczyniowe, pediatryczne, układu mięśniowo-szkieletowego), a także kardiologiczne w technice MR.*

- Problemowe podsumowania każdego rozdziału zawierające kluczowe pojęcia.

*Materiały będą dostępne na portalu www.mediteka.pl. Pracujemy nad ich przygotowaniem i udostępnieniem.

Materiały będą dostępne przez okres 3 lat od dnia użycia otrzymanego kodu aktywacyjnego.

Spis treści:

TOM 1
CZĘŚĆ I
PODSTAWY OBRAZOWANIA
REDAKTOR: William E. Brant
1 Metody diagnostyki obrazowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
William E. Brant
CZĘŚĆ II
NEURORADIOLOGIA
REDAKTORZY: Erik H.L. Gaensler i Jerome A. Barakos
2 Wprowadzenie do neuroobrazowania. . . . . . . . . . . . 36
Govind Mukundan i David J. Seidenwurm
3 Urazy czaszkowo-mózgowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Alisa D. Gean, Tuong H. Le i Christopher A. Mutch
4 Choroby naczyniowe mózgu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Howard A. Rowley
5 Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego
i zmiany guzopodobne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Robert Y. Shih i Kelly K. Koeller
6 Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego . . . . . 161
Nathaniel A. Chuang i Walter L. Olsen
7 Choroby istoty białej i neurodegeneracyjne . . . . . . 198
Jerome A. Barakos i Derk D. Purcell
8 Obrazowanie głowy i szyi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Jerome A. Barakos i Derk D. Purcell
9 Obrazowanie kręgosłupa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Erik H.L. Gaensler, Derk D. Purcell i Alyssa T. Watanabe
CZĘŚĆ III
RADIOLOGIA KLATKI PIERSIOWEJ
REDAKTOR: Jeffrey S. Klein
10 Techniki obrazowania, anatomia prawidłowa
i obraz radiologiczny zmian w przebiegu chorób
klatki piersiowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Judy K. Tam i Jeffrey S. Klein
11 Śródpiersie i wnęki płuc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
Jeffrey S. Klein
12 Choroby naczyń płucnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
Curtis E. Green i Jeffrey S. Klein
13 Nowotwory płuc i zmiany nowotworopodobne . . . 412
Jeffrey S. Klein
14 Infekcje płuc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
Jeffrey S. Klein
15 Rozsiane choroby płuc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
Curtis E. Green i Jeffrey S. Klein
16 Choroby dróg oddechowych i rozedma płuc . . . . . 521
Vivek Kalia i Jeffrey S. Klein
17 Choroby opłucnej, ściany klatki piersiowej,
przepony i inne nieprawidłowości klatki
piersiowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545
Jeffrey S. Klein

TOM 2
CZĘŚĆ IV
DIAGNOSTYKA OBRAZOWA CHORÓB PIERSI
REDAKTOR: Brandi T. Nicholson
18 Anatomia prawidłowa i histopatologia . . . . . . . . . . . . 2
Carrie M. Rochman, Jonathan V. Nguyen i Brandi T. Nicholson
19 Skriningowe badania obrazowe . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Jonathan V. Nguyen, Carrie M. Rochman i Brandi T. Nicholson
20 Badania obrazowe w celach diagnostycznych . . . . . 38
Jonathan V. Nguyen, Carrie M. Rochman i Brandi T. Nicholson
21 Klasyfikacja BI-RADS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Carrie M. Rochman, Jonathan V. Nguyen i Brandi T. Nicholson
22 Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego . . . 77
Brandi T. Nicholson, Carrie M. Rochman i Jonathan V. Nguyen
23 Procedury biopsyjne pod kontrolą badań
obrazowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Brandi T. Nicholson, Carrie M. Rochman i Jonathan V. Nguyen
CZĘŚĆ V
RADIOLOGIA SERCOWO-NACZYNIOWA
REDAKTOR: Seth Kligerman
24 Wprowadzenie do anatomii, fizjologii i metod
obrazowania serca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Kate Hanneman I Seth Kligerman
25 Wady i choroby tętnic wieńcowych . . . . . . . . . . . . 152
Seth Kligerman
26 Masy wewnątrzsercowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Jay S. Leb i Seth Kligerman
27 Wady zastawek serca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Albert Hsiao i Kate Hanneman
28 Kardiomiopatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Elizabeth Weihe, Seth Kligerman
29 Obrazowanie osierdzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Seth Kligerman
30 Aorta piersiowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Kathleen Jacobs, Michael J. Horowitz i Seth Kligerman
CZĘŚĆ VI
RADIOLOGIA ZABIEGOWA
REDAKTORZY: Juan C. Camacho i Akhilesh K. Sista
31 Leki w radiologii interwencyjnej . . . . . . . . . . . . . . 324
Ricardo Tadayoshi Barbosa Yamada, Jonathan David Perry, Heather Hartung i Marcelo Guimaraes
32A Podstawy angiografii i choroby tętnic . . . . . . . . . . 335
Louis G. Martin
32B Choroba tętnic obwodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Stephen Bracewell, Carl Gunnar Forsberg, Ricardo Tadayoshi
Barbosa Yamada, Claudio Schonholz i Marcelo Guimaraes
33 Żylne cewniki centralne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
Clayton Li I Divya Sridhar
34 Przewlekła niewydolność żylna i zakrzepica
żył głębokich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
Amish Patel, Bedros Taslakian i Akhilesh K. Sista
35 Zatorowość płucna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
Bedros Taslakian, Amish Patel i Akhilesh K. Sista
36A Zabiegi w obrębie przewodu pokarmowego. . . . . . 407
Meredith McDermott
36B Zabiegi w obrębie układu moczowo-płciowego. . . 432
Cash Jeremy Horn
37A Nadciśnienie wrotne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
Eric T. Aaltonen
37B Radiologia interwencyjna w rozpoznawaniu
i leczeniu powikłań po przeszczepieniu wątroby
i nerki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
Peter A. Harri, Pardeep K. Mittal i Juan C. Camacho
38 Biopsja igłowa pod kontrolą obrazowania i medycyna
spersonalizowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
Anobel Tamrazi, Aishwarya Gulati i Vibhor Wadhwa
39 Leczenie zabiegowe nowotworów złośliwych wątroby:
zasady ogólne, od anatomii do praktyki . . . . . . . . . 502
Sarah H. Allgeier, Nima Kokabi i Juan C. Camacho

TOM 3
CZĘŚĆ VII
RADIOLOGIA GASTROENTEROLOGICZNA
REDAKTOR: William E. Brant
40 Brzuch i miednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
William E. Brant i Jennifer Pohl
41 Wątroba, drogi żółciowe i pęcherzyk żółciowy . . . . 26
William E. Brant i Jennifer Pohl
42 Trzustka i śledziona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
William E. Brant i Jennifer Pohl
43 Gardło i przełyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
William E. Brant
44 Żołądek i dwunastnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
William E. Brant
45 Jelito cienkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
William E. Brant
46 Jelito grube i wyrostek robaczkowy . . . . . . . . . . . . 140
William E. Brant
CZĘŚĆ VIII
RADIOLOGIA UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO
REDAKTOR: William E. Brant
47 Nadnercza i nerki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
William E. Brant
48 Układ kielichowo-miedniczkowy, moczowody,
pęcherz moczowy i cewka moczowa . . . . . . . . . . . 185
William E. Brant
49 Układ rozrodczy – obrazowanie tomografii
komputerowej, rezonansu magnetycznego
i radiodiagnostyka klasyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
William E. Brant
CZĘŚĆ IX
ULTRASONOGRAFIA
REDAKTOR: William E. Brant
50 Ultrasonografia jamy brzusznej . . . . . . . . . . . . . . . 230
William E. Brant
51 Ultrasonografia układu płciowego i pęcherza
moczowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
William E. Brant
52 Ultrasonografia położnicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
William E. Brant
53 Ultrasonografia klatki piersiowej, tarczycy,
przytarczyc i mózgu noworodka. . . . . . . . . . . . . . . 323
William E. Brant
54 USG naczyń krwionośnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
William E. Bran

TOM 4
CZĘŚĆ X
RADIOLOGIA UKŁADU MIĘŚNIOWO-
-SZKIELETOWEGO
REDAKTORZY: Clyde A. Helms i Emily N. Vinson
55 Łagodne, przezierne zmiany kostne . . . . . . . . . . . . . . 2
Clyde A. Helms i Emily N. Vinson
56 Złośliwe guzy kości i tkanek miękkich. . . . . . . . . . . 25
Clyde A. Helms i Emily N. Vinson
57 Urazy układu kostno-szkieletowego. . . . . . . . . . . . . 42
Clyde A. Helms i Emily N. Vinson
58 Choroby zwyrodnieniowe i zapalne stawów . . . . . . 74
Clyde A. Helms i Emily N. Vinson
59 Metaboliczne choroby kości . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Clyde A. Helms i Emily N. Vinson
60 Zmiany kostne typu „nie dotykaj” . . . . . . . . . . . . . 112
Clyde A. Helms i Emily N. Vinson
61 Różnorodne zmiany kostne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Clyde A. Helms i Emily N. Vinson
62 Rezonans magnetyczny stawu kolanowego . . . . . . 134
Clyde A. Helms i Emily N. Vinson
63 Rezonans magnetyczny stawu ramiennego . . . . . . 147
Clyde A. Helms i Emily N. Vinson
64 Rezonans magnetyczny stopy i stawu
skokowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Clyde A. Helms i Emily N. Vinson
CZĘŚĆ XI
RADIOLOGIA PEDIATRYCZNA
REDAKTORZY: Andrew T. Trout i Alan S. Brody
65 Obrazowanie pacjentów pediatrycznych –
co należy wiedzieć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Andrew T. Trout i Alan S. Brody
66 Neuroradiologia pediatryczna. . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Usha D. Nagaraj, Blaise V. Jones i Camilla E. Lindan
67 Klatka piersiowa u dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Alan S. Brody
68 Wrodzone wady serca i choroby serca u dzieci . . . 230
Robert J. Fleck, Jr
69 Jama brzuszna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Ethan A. Smith i Andrew T. Trout
70 Układ mięśniowo-szkieletowy u dzieci . . . . . . . . . 284
Nancy A. Chauvin i Asef Khwaja
CZĘŚĆ XII
MEDYCYNA NUKLEARNA
REDAKTOR: Brett J. Mollard
71A Wstęp do medycyny nuklearnej . . . . . . . . . . . . . . . 336
Brett J. Mollard
71B Techniczne podstawy medycyny nuklearnej. . . . . . 342
Brett J. Mollard
72A Scyntygrafia przewodu pokarmowego,
wątroby/ śledziony i dróg żółciowych . . . . . . . . . . 366
Bradley Fehrenbach
72B Badanie scyntygraficzne płuc . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
Bradley Fehrenbach
72C Badanie scyntygraficzne kości . . . . . . . . . . . . . . . . 399
Brett J. Mollard
72D Scyntygrafia gruczołów wewnątrzwydzielniczych . 414
Marc G. Cote i Brett J. Mollard
73 Scyntygrafia układu sercowo-naczyniowego . . . . . 432
Arpit Gandhi
74 Obrazowanie ośrodkowego układu nerwowego . . . 447
Jason J. Bailey i Richard K.J. Brown
75 Diagnostyka scyntygraficzna zapaleń i zakażeń. . . 459
Jeffrey P. Lin
76 Pozytonowa tomografia emisyjna . . . . . . . . . . . . . . . 473
Robert R. Flavell i Spencer Behr
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508

Książka

 • ISBN: 

  978-83-65946-32-4

 • Autor: 

  J.S. Klein, W.E. Brant, C.A. Helms, E.N. Vinson

 • Wydanie: 

  2

 • Rok wydania: 

  2020

 • Format: 

  210 x 276

 • Liczba stron: 

  2030

 • Oprawa: 

  Twarda