Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Witold Tulibacki
Waga produktu: 0.600 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 10.50 PLN

Olsztyn 2003, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 282 str., oprawa twarda

Tak się składa, że problematyka krzywdy - wieloaspektowa, wielopłaszczyznowa, wieloznaczna, niesłychanie skomplikowana, a ogromnie nośna jako przedmiot namysłu, jednocześnie, cokolwiek by nie sądzić, jedna z najbliższych egzystencjalnie człowiekowi w jego indywidualnym i grupowym istnieniu - nie znalazła dotychczas swojego zadowalającego i, na ile to możliwe, kompleksowego opracowania.

Od wielu lat przekonany o konieczności poczynienia „pierwszego kroku" w sferze planowych badań aksjologicznych nad krzywdą i coraz to bardziej świadom faktu, że zmierzenie się z tą problematyką przekracza możliwości jednego człowieka, zwróciłem się z prośbą do kompetentnych fachowców, by zechcieli stworzyć wspólnie swoistą „mozaikową" - bo złożoną z różnych syntetycznych opracowań składających się na tę tematykę - całość, która mogłaby być swego rodzaju inspiracją intelektualną do przyszłych rozważań nad kwestią krzywdy. Tak powstała ta praca i wszystkim, którzy zaangażowali się w jej tworzenie oraz doprowadzenie do efektu finalnego w postaci tej książki, pragnę złożyć zapewnienie o wielkiej mojej za to wdzięczności.

Daleki jestem od formułowania uzasadnień konieczności podjęcia rozważań nad krzywdą. Ważkość tej problematyki jest bezdyskusyjnie fundamentalna dla istnienia ludzkiego w jego wymiarze jednostkowym i społecznym. Praca ma właśnie na celu zwrócenie na ten fakt bacznej uwagi młodego, niespokojnego intelektualnie człowieka i jednocześnie stanowi swoisty materialny wyraz tęsknoty jej Autorów, niekiedy utopijnej (biorąc pod uwagę istnienie „ciemnych stron" człowieczego bytu), za światem, z którego wyeliminowana została, dzięki świadomej ludzkiej aktywności, możliwie największa liczba krzywd. Takie też jest przesłanie i jednocześnie swoiste credo tej książki, które Autorzy formułują implicite w ramach swojej nauczycielskiej misji, przekazując je pokoleniu uczniów z nadzieją na ponadpokoleniowy rezonans.

Z tych m.in. powodów książka ta stała się podręcznikiem akademickim kierowanym przede wszystkim do studiujących kierunki najmocniej powiązane z rozpoznawaniem problematyki ludzkiej, takie więc jak filozofia, pedagogika, psychologia, socjologia, politologia, medycyna, pielęgniarstwo... Ale z całą pewnością służyć też może ona nauczycielom i młodzieży, np. liceów ogólnokształcących, w zajęciach i dyskusjach poświęconych kwestiom egzystencjalnym, podkreślając ważność tej problematyki dla procesów kształcenia i wychowania.

Oddając niniejszy podręcznik w użytkowanie adeptom najszerzej pojętych nauk humanistycznych z wiarą zarówno w jego życzliwe przyjęcie, jak i pomocniczość w rozważaniach tematyki kondycji ludzkiej, na zakończenie zwrócę uwagę na jego pewną dwoistość w ujęciu zagadnienia krzywdy, ujawniającą się w perspektywie teoretycznej - cześć I oraz próbie nadania rozważaniom wymiaru praktycznego - część II.

Wydaje się, że jest to zabieg uzasadniony do celów dydaktyki, i na obecnym, wstępnym etapie poznania obszarów tej problematyki ma on duże szansę zafunkcjonować jako wskazówka metodologiczna dla kierunków badań nad krzywdą.

Spis treści

Od redaktora
Część I. Krzywda - konteksty ontologiczne, psychologiczne, aksjologiczne i społeczne
Witold Tulibacki - Krzywda jako bezkresne zio
Józef Lipiec - Fenomenologia krzywdy
Lech Ostasz - Piramida wartości a krzywda ludzka
Anna Latawiec - Próba usprawiedliwienia krzywdy
Rafał Sikora - Nigdy więcej krzywdy! - rzeczywistość czy utopia?
Jan Trąbka - Krzywda jako constans w stosunkach międzyludzkich. Etyka naturalna .
Honorata Korpikiewicz - Krzywda urojona
Włodzimierz Tyburski - Zagadnienie krzywdy na lamach Henryka Elzenberga „Kłopotu z istnieniem"
Zdzisław Kalita - Nie krzywdzić - zasada humanizmu i imperatyw moralny
Część II. Krzywda w przestrzeni społecznej i indywidualnej
Lech W. Zacher - Poczucie krzywdy i sytuacja krzywdy współcześnie (intuicje, przykłady i interpretacje, predykcje i teorie naprawcze)
Urszula Willan - Krzywda dokonana, krzywda doznana - problematyka winy i krzywdy w świadomości niemieckiej
Stanisław Kawula - Społeczno-pedagogiczne inicjatywy na rzecz walki z bezrobociem: normalność czy krzywda?
Jarosław Barański - Krzywda w medycynie, czyli o konsekwencjach naruszenia zasady nieszkodzenia
Mieczysław Michalik - Krzywda dzieci
Katarzyna Kowalczewska-Grabowska - Skrzywdzone dzieciństwo
Joanna Bulska - Symptomatologia urazowa dziecka krzywdzonego
Noty o autorach
Indeks rzeczowy
Indeks nazwisk
Literatura polecana

Książka

  • ISBN: 

    83-89067-08-0

  • Redaktor: 

    Witold Tulibacki

Inne tytuły z tej serii: