Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Arkadiusz Wąsiński,
Waga produktu: 0.190 kg
Wysyłka od: 5.99 PLN
Wydawca: Impuls

Kraków 2006, wydanie 2, format 165 x 235, objętość 124 str., oprawa miękka

Najważniejszym problemem podjętym w publikacji jest ukazanie złożonych aspektów akceptacji odnoszonej przez kandydata na rodzica adopcyjnego do siebie, partnera, adopcji dziecka, procedury kwalifikacyjnej, wreszcie dziecka osieroconego i jego rodziców biologicznych. Znaczenie pełnej akceptacji warunkuje bowiem nie tylko przebieg i ostateczny rezultat procesu decyzyjnego, lecz przede wszystkim jakość życia rodzinnego i spełnienie rodzicielskie po wielu latach.

Autor opisuje także rolę rodziny w życiu człowieka w perspektywie personalizmu chrześcijańskiego, a także wartość społeczną i psychologiczną funkcjonowania ośrodków adopcyjno-opiekuńczych. W książce przedstawiono także nowe, utożsamiane z Internetem, obszary działalności publicznych i niepublicznych podmiotów podejmujących aktywność na rzecz upowszechniania idei adopcji w świadomości społeczeństwa.

Książka adresowana jest do bardzo szerokiego grona, a w szczególności do pracowników ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, kandydatów na rodziców adopcyjnych uczestniczących
w procedurze kwalifikacyjnej realizowanej przez ośrodek, małżeństw bezdzietnych rozważających możliwość przysposobienia dziecka, kandydatów na rodziców zastępczych, studentów pedagogiki oraz psychologii.

Spis treści

Wstęp
I. Rodzina we współczesnych realiach społeczno-kulturowych
Rodzina jako fundament budowania chrześcijańskich relacji międzyludzkich
Socjopedagogiczne aspekty trwałości więzi osobowych w środowisku rodzinnym
Społeczno-kulturowe uwarunkowania dezintegracji współczesnej rodziny

II. Adopcja szczególną formą obdarowywania bezinteresowną miłością drugiego człowieka
Przysposobienie dziecka na tle duchowych, społecznych i prawnych aspektów funkcjonowania rodzin zastępczych i adopcyjnych

Wieloaspektowość kategorii „akceptacji” w kontekście spełnienia warunku sine qua non udanej adopcji

Jawność adopcji w świetle prawnych i psychospołecznych aspektów funkcjonowania rodziny adopcyjnej

III. Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze jako integralny element systemu opieki nad dzieckiem i rodziną

Rola ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w kompensowaniu dysfunkcjonalności środowiska rodzinnego dziecka osieroconego

Warsztatowe formy pracy pedagogiczno-psychologicznej z kandydatami na rodziców adopcyjnych realizowane w ramach procedury kwalifikacyjnej

Współczesne media elektroniczne płaszczyzną upowszechniania problematyki przysposobienia w szerszych kręgach społecznych i dynamizowania pracy poradniczo-szkoleniowej z rodzicami zastępczymi i adopcyjnymi

Zakończenie
Literatura

Książka

  • ISBN: 

    978-83-7308-747-7

  • Autor: 

    Arkadiusz Wąsiński

Inne tytuły z tej serii: