Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Andrzej Rakowski,
Waga produktu: 1.100 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 5.99 PLN


Poznań 2011, wydanie 1, format 175 x 240 mm, objętość 588 str., oprawa twarda

Tematyka książki obejmuje istotę zaburzeń czynności narządu ruchu: ich patogenezę, objawy, badanie, leczenie. Zaburzenia czynności to przyczyna ok. 80% chorób. Medycyna ich nie rozpoznaje i nie zajmuje się nimi bo są niewidoczne w obiektywnych badaniach medycznych.  Książka wypełnia zatem olbrzymią lukę w procedurach postępowania diagnostycznego i leczniczego. Przede wszystkim jednak daje pogląd o wadze problemu w zakresie społecznym a także indywidualnym. W tym sensie podręcznik autora staje się unikalny; jako pierwszy wprowadza do medycyny praktyczną wiedzę o ogólnoustrojowych skutkach dysfunkcji narządu ruchu.

Kolejną unikalną cechą opracowania jest przedstawienie roli stresu jako czynnika zaburzającego czynności narządu ruchu, istotnie wpływającego na biomechanikę oraz aktywność tkankową. Wyjaśnia fizyczne mechanizmy stresu prowokującego objawy chorobowe. Z tych powodów podręcznik staje się źródłem ważnej wiedzy w zakresie nie całkowicie poznanym w medycynie.  Z pewnością okaże się przydatny w pracy lekarza, praktycznie każdej specjalności, fizjoterapeuty, psychoterapeuty a także innym specjalistom zajmującym się narządem ruchu. Może także okazać się pomocny chorym poszukującym drogi do rozwiązania swoich problemów.


Spis treści

Historia powstania terapii manualnej holistycznej
Wprowadzenie

I. Terapia manualna holistyczna - koncepcja
1. Definicja
2. Czynnościowa zmiana stanu tkanek
3. Model dynamiczny w badaniu, diagnozie i terapii zaburzeń czynności narządu ruchu
4. Bodźce zabiegowe stosowane w terapii manualnej holistycznej
5. Podsumowanie

II. Fizyczne mechanizmy psychogenności
1. Ogólna charakterystyka wzorców reagowania na stres psychiczny
3. Psychogenne wady postawy spowodowane zawieszeniami emocji w ciele
4. Psychogenne wady postawy spowodowane niską samooceną
5. Podsumowanie

III. Równowaga statyczna miednicy
1. Cechy miednicy w równowadze
2. Anatomia i biomechanika stawów krzyż owo-b i od rowy c h
3. Patogeneza zaburzeń czynności stawów krzyżowo-biodrowych
4. Objawy chorobowe zaburzeń czynności stawów krzyżowo-biodrowych
5. Badanie równowagi statycznej miednicy i stawów krzyż owo-biodrowy c h
6. Terapia nierównowagi statycznej miednicy

IV Zespoły więzadeł stawu krzyżowo-biodrowego
1. Zespół więzadła krzyżowo-guzowego
2. Zespół więzadeł krzyżowo-biodro wy c h
3. Zespół więzadła bi od rower lędźwi owego
4. Więzadło krzyżowo-kolcowe

V. Zespół zaburzeń czynności stawu biodrowego
1. Anatomia i czynność
3. Objawy chorobowe wywołane zaburzeniami czynności stawu biodrowego
4. Badanie dysfunkcji stawu biodrowego
5. Terapia zaburzeń czynności stawu biodrowego i ich następstw
6. Podsumowanie

VI. Zespoły dna miednicy
1. Struktury znamionowe dna miednicy
2. Patogeneza zaburzeń czynności struktur dna miednicy
3. Objawy chorobowe zaburzeń czynności struktur dna miednicy
4. Badanie zaburzeń czynności struktur dna miednicy
5. Terapia zaburzeń czynności i objawów chorobowych czynnościowej zmiany stanu struktur dna miednicy

VII. Zespoły struktur czynnościowego przejścia lędźwiowo-krzyżowego
1. Odcinek lędźwiowy środkowy i dolny oraz kość krzyżowa - anatomia
2. Patogeneza zaburzeń czynności przejścia L/S
3. Objawy chorobowe czynnościowej zmiany stanu tkanek segmentów ruchowych kręgosłupa L2-S1 i struktur z nimi związanych
4. Badanie segmentów ruchowych L2-S1 oraz struktur z nimi związanych
5. Terapia skutków zaburzeń czynności zespołu struktur czynnościowego przejścia L/S

VIII. Zespół czynnościowego przejścia piersiowo-lędźwiowego
1. Czynnościowe przejście pierś i owo-lędźwi owe
2. Patogeneza dysfunkcji czynnościowego przejścia piersiowo-lędźwiowego
3. Objawy CZST anatomicznych struktur czynnościowego przejścia piersiowo-lędźwiowego
4. Badanie czynnościowego przejścia piersiowo-lędźwiowego
5. Terapia dysfunkcji czynnościowego przejścia piersiowo-lędźwiowego
6. Reakcje pozabiegowe
7. Podsumowanie

IX. Zespół zaburzeń czynności odcinka piersiowego środkowego kręgosłupa
1. Struktury odcinka piersiowego środkowego kręgosłupa - anatomia i czynność
2. Patogeneza zaburzeń czynności struktur odcinka piersiowego środkowego
3. Objawy czynnościowej zmiany stanu struktur odcinka piersiowego środkowego kręgosłupa
4. Badanie struktur odcinka piersiowego środkowego kręgosłupa
5. Terapia zaburzeń czynności struktur odcinka piersiowego środkowego kręgosłupa

X. Zespoły czynnościowego przejścia szyjno-piersiowego
1. Czynnościowe przejście szyj n o-pierś i owe - anatomia i czynność
2. Patogeneza zaburzeń czynności przejścia szyjno-piersiowego
3. Objawy chorobowe generowane przez wybrane struktury przejścia szyjno-piersiowego
4. Badanie struktur czynnościowego przejścia szyjno-piersiowego
5. Terapia czynnościowej zmiany stanu tkanek anatomicznych struktur czynnościowego przejścia szyjno-piersiowego
6. Podsumowanie

XI. Zespół struktur połączenia głowowo-szyjnego
1. Zespół struktur połączenia głowowo-szyjnego - anatomia i czynność
2. Patogeneza zaburzeń czynności połączenia głowowo-szyjnego
3. Objawy chorobowe generowane przez czynnościowo zmienione struktury połączenia głowowo-szyjnego
4. Badanie struktur połączenia głowowo-szyjnego
5. Terapia zaburzeń czynności połączenia głowowo-szyjnego i ich skutków

XII. Zespółżuchwowo-gnykowo-czaszkowy JaninoSłobodzian-Rakowska
1. Struktury anatomiczne systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego
2. Patogeneza zaburzeń czynności systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego
3. Objawy chorobowe zaburzeń czynności struktur systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego.
4. Badanie systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego
5. Terapia zaburzeń czynności i objawów chorobowych CZST struktur systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego
6. Autoterapia zaburzeń czynności struktur systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego

XIII. Łańcuchy przyczynowo-skutkowe - interakcje. Ich znaczenie i rola w terapii skutków zaburzeń czynności narządu ruchu
1. Związki przyczynowo-skutkowe i ich cechy
2. Interakcje struktur anatomicznych narządu ruchu ze sferą psychiczno-duchową
3. Znaczenie znajomości interakcji w terapii zaburzeń czynności narządu ruchu
4. Zespoły anatomicznych struktur narządu ruchu znamionowych dla jego zaburzeń czynności
5. Przykłady interakcji dla CZST znamionowych, anatomicznych struktur łącznotkankowych o cechach nadawców-odbiorców
6. Podsumowanie

Bibliografia
Wykaz skrótów
Skorowidze

Książka

  • ISBN: 

    978-83-915252-0-3

  • Autor: 

    Andrzej Rakowski

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...