Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Irena Ponikowska, Jan Wiesław Kochański
Waga produktu: 3.4 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788365536037
Wysyłka: Wysyłka gratis!
Wydawca: Aluna

Tom pierwszy (część ogólna)

zawiera 31 rozdziałów obejmujących zagadnienia dotyczące m.in. balneochemii, klimatologii, geologii uzdrowiskowej, mechanizmów działania zabiegów balneofizykalnych, podstaw dietetyki, psychoterapii, chronobiologii, jak również problematykę biologii hormonów, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, a także kwestie prawne i organizacyjne oraz wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego. Ostatni rozdział stanowi opis poszczególnych uzdrowisk polskich pod kątem ich roli leczniczej. Poza tym,  tom pierwszy zawiera opisy metod leczniczych – balneologicznych, fizykoterapeutycznych, klimatoterapeutycznych i kinezyterapeutycznych oraz np. techniki masażu leczniczego.

Spis Treści:

ROZDZIAŁ 1

Balneologia w Europie – historia i czasy obecne

Pedro Cantista

1.1. Wpływy greckie i rzymskie

1.2. Średniowiecze, wpływ arabski i renesans

1.3. Rozpowszechnienie wiedzy empirycznej i naukowej na temat wód mineralnych

1.4. Inne tradycje łaźni w Europie: łaźnie tureckie, sauna fińska i łaźnie parowe – banie

1.5. Hydrobalneologia w edukacji medycznej

1.6. Stowarzyszenia i organizacje balneologiczne

1.7. Badania naukowe

1.8. Definicje, słownictwo i taksonomia

1.9. Obecna sytuacja balneologii w Europie

ROZDZIAŁ 2

Historia polskiej balneologii w zarysie

Jan Wiesław Kochański

2.1. Balneologia w dawnych czasach

2.2. Początki lecznictwa uzdrowiskowego na ziemiach polskich

2.3. Polskie lecznictwo uzdrowiskowe na przełomie XIX i XX wieku

2.4. Lecznictwo uzdrowiskowe w okresie międzywojennym

2.5. Organizacja lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce po drugiej wojnie światowej

2.6. Ośrodki naukowo-lecznicze

2.7 Polskie Towarzystwo Balneologiczne po drugiej wojnie światowej

2.8. Instytut Balneoklimatyczny

2.9. Stowarzyszenia uzdrowiskowe

ROZDZIAŁ 3

Medycyna oparta na faktach w balneologii i medycynie termalnej
– podstawowe zasady oceny klinicznej w balneoterapii

Christian-François Roques Latrille

3.1. Metody oceny

3.2. Rozprawa naukowa i rozpowszechnienie wyników

3.3. Kwestie praktyczne – role różnych uczestników

Naturalne surowce lecznicze w Polsce: wody mineralne, peloidy i gazy lecznicze

Teresa Latour

4.1. Wody lecznicze

4.2. Peloidy lecznicze

4.3. Produkty uzdrowiskowe

4.4. Zasady przygotowania naturalnych surowców do zabiegów balneologicznych

ROZDZIAŁ 5

Podstawy bioklimatologii uzdrowiskowej

Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik

5.1. Zróżnicowanie bodźców klimatycznych

5.2. Zjawiska atmosferyczne

5.3. Zróżnicowanie warunków biotermicznych

5.4. Dopuszczalny poziom aktywności fizycznej

5.5. Okresy klimatoterapeutyczne

5.6. Kryteria oceny właściwości leczniczych klimatu w uzdrowiskach polskich

5.7. Terenoterapia

ROZDZIAŁ 6

Geologia i górnictwo wód leczniczych i peloidów w Polsce

Arkadiusz Krawiec, Wojciech Ciężkowski

6.1. Wody lecznicze

6.2. Właściwości, występowanie i eksploatacja złóż borowinowych w Polsce

ROZDZIAŁ 7

Wybrane zagadnienia z geologii medycznej

K’tso Nghargbu

7.1. Zasoby geo-medyczne

7.2. Choroby geo-medyczne i szkodliwe substancje geologiczne

7.3. Geologia medyczna i opieka zdrowotna

ROZDZIAŁ 8

Światowe trendy w balneotechnice i architekturze

Giovanni Gurnari

ROZDZIAŁ 9

Mechanizmy działania ogólnoustrojowego metod balneologicznych i fizykoterapeutycznych

Irena Ponikowska, Antonella Fioravanti, Sara Tenti, Sara Cheleschi, David Z. Ferson

9.1. Fizykobiologiczne podstawy działania bodźców balneoterapeutycznych

Irena Ponikowska

9.2. Mechanizmy działania balneoterapii w chorobach reumatycznych

Antonella Fioravanti, Sara Tenti, Sara Cheleschi

9.3. Podstawy medycyny integracyjnej

David Z. Ferson

ROZDZIAŁ 10

Znaczenie fizjologicznych funkcji skóry w balneoterapii i fizykoterapii

Irena Ponikowska

10.1. Anatomia i fizjologia – podstawy

10.2. Funkcje fizjologiczne skóry

10.3. Rola skóry w balneoterapii i fizykoterapii

10.4. Jak przygotować skórę do przyjmowania zabiegów balneologicznych
i fizykoterapeutycznych w celu zwiększenia efektów działania danej metody leczniczej

10.5. Jak należy pielęgnować skórę po zabiegach uzdrowiskowych

ROZDZIAŁ 11

Rola autonomicznego układu nerwowego w leczniczym działaniu
zabiegów balneologicznych i fizykoterapeutycznych

Irena Ponikowska

11.1. Budowa anatomiczna i rola fizjologiczna autonomicznego układu nerwowego

11.2. Objawy zaburzeń i choroby autonomicznego układu nerwowego

11.3. Leczenie zaburzeń autonomicznego układu nerwowego

11.4. Mechanizm działania zabiegów balneologicznych i fizykoterapeutycznych na układ autonomiczny

11.5. Mechanizmy odruchowe wynikające z segmentalnego unerwienia

11.6. Odruchy wegetatywne

11.7. Fizjoterapia w neuropatii autonomicznej z przewagą układu parasympatycznego

ROZDZIAŁ 12

Wybrane zagadnienia z biologii hormonów

Tomasz Ferenc, Marta Pacholczyk

12.1. Podstawy fizjologii układu dokrewnego

12.2. Układ hormonalny w procesie starzenia

ROZDZIAŁ 13

Mechanizmy termoregulacji

Jan Wiesław Kochański

13.1. Wpływ leków na termoregulację

ROZDZIAŁ 14

Balneoterapia z wykorzystaniem wód leczniczych (balneohydroterapia)

Jan Wiesław Kochański, Szymon Kubiak

14.1. Kąpiele lecznicze

Jan Wiesław Kochański

14.2. Kuracja pitna (krenoterapia)

Jan Wiesław Kochański

14.3. Podstawy aerozoloterapii

Szymon Kubiak

ROZDZIAŁ 15

Balneoterapia z wykorzystaniem peloidów, w tym produktów i preparatów

Jan Wiesław Kochański, Irena Ponikowska

15.1. Borowina naturalna

15.2. Uzdrowiska stosujące zabiegi borowinowe

ROZDZIAŁ 16

Balneoterapia z wykorzystaniem gazów (balneogazoterapia)

Jan Wiesław Kochański, Irena Ponikowska, Grzegorz Cieślar

16.1. Kąpiele w gazach

Jan Wiesław Kochański

16.2. Karboksyterapia

Irena Ponikowska

16.3. Podstawy hiperbarii tlenowej

Grzegorz Cieślar

16.4. Ozonoterapia

Irena Ponikowska

ROZDZIAŁ 17

Klimatoterapia uzdrowiskowa

Jan Wiesław Kochański, Umberto Solimene, Fausto Bonsignori, Irena Ponikowska

17.1. Klasyczne zabiegi klimatoterapeutyczne w uzdrowisku

Jan Wiesław Kochański

17.2. Talasoterapia

Umberto Solimene, Fausto Bonsignori

17.3. Subterraneoterapia (Speleoterapia)

Irena Ponikowska

17.4. Haloterapia

Irena Ponikowska

ROZDZIAŁ 18

Hydroterapia

Jan Wiesław Kochański, Maciej Kochański

18.1. Biologiczne i fizykochemiczne właściwości wody

18.2. Właściwości lecznicze hydroterapii

18.3. Rodzaje zabiegów hydroterapeutycznych

Fizykoterapia

Jan Wiesław Kochański, Grzegorz Cieślar, Agata Stanek, Armand Cholewka

19.1. Wprowadzenie do zagadnień medycyny fizykalnej

Jan Wiesław Kochański

19.2. Podstawy fizyczne fizykoterapii

Jan Wiesław Kochański

19.3. Aktynoterapia (światłolecznictwo)

Jan Wiesław Kochański

19.4. Laseroterapia

Jan Wiesław Kochański

19.5. Elektrodiagnostyka

Jan Wiesław Kochański

19.6. Elektroterapia

Jan Wiesław Kochański

19.7. Terapia zmiennym polem magnetycznym

Grzegorz Cieślar

19.8. Ultrasonoterapia – leczenie ultradźwiękami

Jan Wiesław Kochański

19.9. Ciepłolecznictwo (hipertermoterapia)

Jan Wiesław Kochański

19.10. Podstawy krioterapii

Agata Stanek, Armand Cholewka

19.11. Zimnolecznictwo

Jan Wiesław Kochański

19.12. Słownik fizyczny

Jan Wiesław Kochański

ROZDZIAŁ 20

Kinezyterapia

Maciej Kochański

20.1. Wpływ aktywności fizycznej na organizm

20.2. Sprzęt i urządzenia kinezyterapeutyczne

20.3. Kinezyterapia grupowa i indywidualna

20.4. Metody specjalne w kinezyterapii

20.5. Kinezyterapia w wodzie

20.6. Terenoterapia

ROZDZIAŁ 21

Psychologia uzdrowiskowa

Roman Ossowski

21.1. Idea lecznictwa uzdrowiskowego w warunkach osiągnięć współczesnej medycyny
– spojrzenie psychologa

21.2. Bariery społeczno-kulturowe utrudniające osobie postępowanie zgodnie
z zasadami zdrowego stylu życia

21.3. Psychologiczne aspekty kształtowania zachowań zdrowotnych

21.4. Głęboki sens nowoczesnego i holistycznego leczenia w uzdrowiskach

ROZDZIAŁ 22

Masaż leczniczy

Maciej Kochański

22.1. Działanie lecznicze masażu

22.2. Czynniki warunkujące efektywność masażu leczniczego

22.3. Masaż manualny

22.4. Masaż z zastosowaniem przyrządów i mechaniczny

ROZDZIAŁ 23

Podstawy dietetyki uzdrowiskowej

Alina Jaroch, Roman Cichon

23.1. Żywienie prawidłowe

23.2. Diety

23.3. Żywienie w lecznictwie uzdrowiskowym

23.4. Lecznicza rola żywienia

ROZDZIAŁ 24

Promocja i edukacja zdrowotna w uzdrowisku

Ewa Kupcewicz, Tomasz Ferenc

24.1. Wybrane stanowiska naukowe do definiowania zdrowia

24.2. Różnicowanie pojęć

24.3. Ogólna koncepcja promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

24.4. Edukacja i promocja zdrowia w uzdrowisku

ROZDZIAŁ 25

Farmakoterapia podczas leczenia uzdrowiskowego

Irena Ponikowska

ROZDZIAŁ 26

Podstawy chronobiologii. Rytmy biologiczne w wybranych chorobach przewlekłych

Małgorzata Berezińska, Jolanta B. Zawilska

26.1. Zegary biologiczne

26.2. Wybrane rytmy biologiczne w zdrowym organizmie

26.3. Rytmy okołodobowe w przebiegu niektórych chorób przewlekłych

ROZDZIAŁ 27

Zagadnienia prawne w lecznictwie uzdrowiskowym

Piotr Kalmus

ROZDZIAŁ 28

Organizacja lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce

Jan Wiesław Kochański

28.1. Nadawanie statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej

28.2. Zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego

28.3. Nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym

28.4. Zalecenia i normy eksploatacyjne w lecznictwie uzdrowiskowym

28.5. Ochrona przed hałasem

28.6. Planowanie zabiegów leczniczych

ROZDZIAŁ 29

Przeciwwskazania i wskazania do leczenia uzdrowiskowego

Jan Wiesław Kochański

29.1. Przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego

29.2. Wskazania do leczenia i kierunki lecznicze uzdrowisk

29.3. Zasady kierowania i kwalifikowania do leczenia uzdrowiskowego

ROZDZIAŁ 30

Zanieczyszczenia powietrza w aspekcie lecznictwa uzdrowiskowego

Magdalena Kuchcik, Kinga Hildebrandt

30.1. Szkodliwości środowiskowe a zdrowie człowieka

30.2. Znaczenie środowiska przyrodniczego w efektach leczenia

30.3. Toksyczne substancje chemiczne występujące w powietrzu

30.4. Jakość powietrza atmosferycznego w uzdrowiskach

ROZDZIAŁ 31

Uzdrowiska polskie – krótki przewodnik

Jan Wiesław Kochański

31.1. Uzdrowiska statutowe w układzie alfabetycznym

ANEKS

Rozdziały autorów zagranicznych w  anglojęzycznej wersji językowej

Chapter 1. Balneology in Europe – from historical roots to current reality

Pedro Cantista

Chapter 3. Evidence based medicine in balneology and thermal medicine
– the main rules of the clinical assessment in balneotherapy

Christian-François Roques Latrille

Chapter 7. Principles of medical geology

K’tso Nghargbu

Chapter 8. Worldwide trends in balneotechnics and architecture

Giovanni Gurnari

Chapter  9.2. Mechanisms of action of balneotherapy in rheumatic diseases

Antonella Fioravanti, Sara Tenti, Sara Cheleschi

Chapter  9.3. The principles of integrative medicine

David Z. Ferson

Chapter  17.2. Thalassotherapy

Umberto Solimene, Fausto Bonsignori
Książka

 • ISBN: 

  978-83-65536-03-7

 • Redaktor: 

  Irena Ponikowska, Jan Wiesław Kochański

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2017

 • Format: 

  210 x 295

 • Liczba stron: 

  837

 • Oprawa: 

  Twarda

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...

aaa ssss