Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Stanisław Żołyński,
Waga produktu: 0.300 kg
Wysyłka od: 7.00 PLN
Wydawca: Fosze


Program nauczania wychowania fizycznego dla II i III etapu edukacyjnego wraz z planami pracy szkoła podstawowa i gimnazjum.

Rzeszów 2011, wyd. 1, format 169 x 239, objętość 180 str., oprawa miękka

Przedstawiony PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla II i III etapu edukacyjnego jest propozycją dojrzałą i bardzo interesującą. Widać wyraźnie, że Autor jest doskonale zorientowany w założeniach reformy edukacyjnej. Wie, jak powinno się konstruować programy edukacyjne. Ma dużą wiedzę w zakresie teorii i metodyki wychowania fizycznego. Nie popełnił błędu proponując kryteria oceny ucznia (co się często zdarza innym nauczycielom tego przedmiotu).

Program zasługuje na upowszechnienie, aby mogły z niego korzystać inne szkoły i nauczyciele wychowania fizycznego w swojej pracy pedagogicznej.

Nowoczesne wychowanie fizyczne, najogólniej rzecz ujmując, nakierowane jest na zdrowie i troskę o nie. Program wychowania fizycznego dla II i III etapu edukacyjnego „Ruch – zdrowie dla każdego” jest zgodne ze współczesnymi tendencjami edukacji fizycznej, opierając swoje założenia na pedagogicznej teorii wychowania fizycznego, w myśl której należy kształtować osobowość wychowanka do całożyciowej dbałości o ciało.

Program ten jest zgodny z podstawą programową (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, opublikowane 15 stycznia 2009 r. w Dzienniku Ustaw nr , poz. 17) oraz opiera się na potrzebach i zainteresowaniach uczniów, warunkach lokalowych i terenowych szkoły oraz warunkach naturalnych środowiska lokalnego.


Spis treści

Wstęp
Charakterystyka programu
Podstawy teoretyczne Adresat programu Autor programu Opis warunków szkolnych Struktura programu

Szkoła podstawowa (II etap kształcenia)
Cel główny
Cele szczegółowe
Zadania szkoły i nauczyciela w zakresie wychowania fizycznego
Treści kształcenia, nauczania i wychowania

Gimnazjum (III etap kształcenia)
Cel główny
Cele szczegółowe
Cele edukacji zdrowotnej
Zadania szkoły i nauczyciela w zakresie wychowania fizycznego
Treści kształcenia, nauczania i wychowania

Założone osiągnięcia ucznia i propozycja metod ich oceny
Sylwetka ucznia kończącego szkołę podstawową
Sylwetka ucznia kończącego gimnazjum
Ocenianie ucznia z wychowania fizycznego (II i III etap kształcenia)
Schemat sposobu oceniania ucznia z wychowania fizycznego
Obszar oceniania i przedmiot oceny
Zasady oceniania
Szczegółowe kryteria oceny z poszczególnych obszarów oceniania
dla szkoły podstawowej
Szczegółowe kryteria oceny z poszczególnych obszarów oceniania
dla gimnazjum
Narzędzia pomiaru, częstotliwość i skala oceniania
Ocenianie osiągnięć uczniów na zajęciach edukacji zdrowotnej
(gimnazjum)
Standardy wymagań (szkoła podstawowa)
Standardy wymagań (gimnazjum)

Procedury osiągania celów (dotyczą II i III etapu edukacji)

Procedury osiągania celów w edukacji zdrowotnej (dotyczą III etapu edukacji)

Ewaluacja programu
Zajęcia fakultatywne (do wyboru przez uczniów)
Organizacja zajęć fakultatywnych
Procedury przygotowawcze zajęć fakultatywnych
Materiały pomocnicze przy realizacji programu Literatura przydatna w realizacji programu Literatura przydatna w prowadzeniu gimnastyki korekcyjnej Kasety magnetofonowe i płyty CD
Przydział godzin na poszczególne cykle tematyczne
w szkole podstawowej i gimnazjum (dotyczy zajęć lekcyjnych)
Roczny plan pracy z wychowania fizycznego dla klasy IV w ujęciu wynikowym (dotyczy zajęć lekcyjnych)
Roczny plan pracy z wychowania fizycznego dla klasy V w ujęciu wynikowym (dotyczy zajęć lekcyjnych)
Roczny plan pracy z wychowania fizycznego dla klasy VI w ujęciu wynikowym (dotyczy zajęć lekcyjnych)
Roczny plan pracy z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum w ujęciu wynikowym (dotyczy zajęć lekcyjnych)
Roczny plan pracy z wychowania fizycznego dla klasy II gimnazjum w ujęciu wynikowym (dotyczy zajęć lekcyjnych)
Roczny plan pracy z wychowania fizycznego dla klasy III gimnazjum w ujęciu wynikowym (dotyczy zajęć lekcyjnych)
Przykładowe roczne plany pracy zajęć fakultatywnych (dla szkoły podstawowej i gimnazjum)
Przykładowy plan pracy z edukacji zdrowotnej dla gimnazjum Przykładowe konspekty zajęć
Załączniki:
Karta oceny opisowej ucznia z wychowania fizycznego Karta samooceny ucznia z wychowania fizycznego Ankieta ewaluacyjna
Przykładowe karty ewaluacyjne i niedokończone zdania Karta obserwacji ucznia na zajęciach wychowania fizycznego

Książka

  • ISBN: 

    978-83-7586-051-1

  • Autor: 

    Stanisław Żołyński

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...

aaa ssss