Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Piotr Majewicz, Adam Mikrut
Waga produktu: 0.400 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: Impuls

Kraków 2008,  wyd. 1, format 165 x 235, objętość 192 str., oprawa miękka

Książka poświęcona jest kompetencjom zawodowym pedagogów specjalnych. Intencją redaktorów merytorycznych i autorów poszczególnych rozdziałów było ukazanie wspomnianych kompetencji nie tylko jako umiejętności skutecznego radzenia sobie w rozmaitych sytuacjach dydaktyczno-wychowawczych, ale również jako określonych dyspozycji osobowościowych do pracy z osobami z niepełnosprawnością.

Tej ostatniej kwestii poświęcony został rozdział I. W kolejnym rozdziale przedstawione zostały kompetencje prakseologiczne ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie kontroli i oceny postępów uczniów. W rozdziale III omówione zostały kompetencje komunikacyjne nauczycieli oraz zagadnienia dotyczące terapii zaburzeń mowy u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Natomiast rozdział czwarty obejmuje artykuły skupione wokół idei integracji szkolnej. Autorki pierwszego podrozdziału charakteryzują na podstawie obszernych badań empirycznych postawy nauczycieli wobec tej formy kształcenia uczniów z nie¬pełnosprawnością. Z kolei podrozdział drugi dotyczy opinii nauczycieli na temat kształcenia integracyjnego uczniów z wadą słuchu.

Książkę zamykają wspomnienia poświęcone dwóm wybitnym postaciom polskiej pedagogiki specjalnej Ottonowi Lipkowskiemu oraz zmarłemu w ubiegłym roku Janowi Pańczykowi.

Spis treści

Wprowadzenie

Maria Flanczewska-Wolny
15 lat Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach – osiągnięcia i perspektywy

Rozdział I
Wybrane zasoby osobowości jako składniki
struktury kompetencji pedagoga specjalnego
Piotr Majewicz
Pedagog specjalny – osobowość i możliwości jej formowania
Aniela Korzon
Motywy wyboru zawodu pedagoga specjalnego
Zofia Dołęga
Nauczyciele wobec edukacji alternatywnej – w kontekście potrzeby samorealizacji
Bogusława Jodłowska
Mądrość jako cel i sens kształcenia pedagogów
Piotr Majewicz
Myślenie dywergencyjne i zachowania twórcze przyszłych pedagogów specjalnych

Rozdział II
Kompetencje prakseologiczne nauczyciela szkoły specjalnej
Adam Mikrut
Ocenianie jako obszar kompetencji nauczyciela kształcenia
zintegrowanego pracującego metodą ośrodków pracy
Małgorzata Kocuj
Pedagog specjalny we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej
Anna Suchon
Praca z osobami z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w opinii słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego oraz nauczycieli – analiza wyników badań własnych
Marzena Klaczak
Współpraca nauczycieli i personelu medycznego
szkoły przyszpitalnej z rodzicami dziecka chorego

Rozdział III
Pedagog specjalny w procesie rozwijania kompetencji komunikacyjnej i terapii zaburzeń mowy dziecka
Elżbieta M. Minczakiewicz
Strategie terapeutyczne w procesie usprawniania funkcji mowy i języka u dzieci z deficytami rozwoju w świetle założeń pedagogiki leczniczej Marii Montessori
Maria Borczykowska-Rzepka
Integracyjne walory muzyki jako elementu wspierającego terapię logopedyczną w psychogennych zaburzeniach mowy
Rozdział IV
Nauczyciele wobec idei integracji szkolnej
Janina Wyczesany, Ewa Dyduch
Postawy nauczycieli wobec integracji szkolnej

Katarzyna Plutecka
Nauczyciel wobec dylematów kształcenia integracyjnego ucznia z wadą słuchu

Wspomnienia
Elżbieta M. Minczakiewicz
Jan Pańczyk (1937–2007) mistrz i uczony – inicjator i organizator kształcenia kadr dla potrzeb edukacji specjalnej
Magdalena Budny
Wspomnienie o Ottonie Lipkowskim

Książka

  • ISBN: 

    978-83-7308-998-3

  • Redaktor: 

    Piotr Majewicz, Adam Mikrut

Inne tytuły z tej serii: