Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Aneta Bac,
Waga produktu: 0.200 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 7.00 PLN
Wydawca: AWF Kraków

Kraków 2013, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 120 str., oprawa miękka

Stopa jest jednym z  najważniejszych elementów układu ruchu u  człowieka [Umbraško i  wsp. 2007]. Stanowi ona podparcie dla całego ciała i  jest podstawą utrzymania prawidłowej postawy i  chodu [Riddiford?Harland i  wsp. 2011]. Jest ona również systemem biologicznym o  bardzo dużych zdolnościach autoregulacyjnych, które pozwalają na zachowanie odpowiednich rezerw potrzebnych podczas balansowania stopą oraz podczas rozkładania obciążenia na poszczególne części stopy

Spis treści

1. Wstęp
1.1. Wprowadzenie
1.2. Stopa
1.2.1. Budowa i funkcja stopy
1.2.2. Rozwój stopy
1.2.3. Wady stopy
1.2.4. Metody oceny stopy
1.3. Otłuszczenie
1.3.1. Patologie otłuszczenia u dzieci
1.3.2. Metody oceny stopnia otłuszczenia ciała
1.4. Uzasadnienie problemu badawczego
2. Cel pracy i pytania badawcze
3. Materiał i metoda badań
3.1. Materiał badany
3.2. Metoda badań
3.2.1. Pomiar wysokości, masy ciała oraz pomiar tkanki tłuszczowej
3.2.2. Podoskopowa ocena stóp
3.3. Metody statystyczne
4. Wyniki badań
4.1. Charakterystyka morfologiczna ciała i stopy
4.2. Zależności pomiędzy kątem piętowym y, długością i szerokością stopy a wybranymi zmiennymi jakościowymi
4.2.1. Kąt piętowy y
4.2.2. Długość stopy
4.2.3. Szerokość stopy
4.3. Charakterystyka wybranych wskaźników stóp
4.4. Wpływ otłuszczenia ciała na stopień wysklepienia stopy
4.4.1. Wpływ płci, wieku i BMI na kąt Clarke’a stopy lewej .
4.4.2. Wpływ płci, wieku i BMI na kąt Clarkc’a stopy prawej
4.4.3. Wpływ płci, wieku i sumy 3 fałdów na kąt Clarke’a stopy lewej
4.4.4. Wpływ płci, wieku i sumy 3 fałdów na kąt Clarke’a stopy prawej
4.4.5. Wpływ płci, wieku i BMI na kąt piętowy y stopy lewej
4.4.6. Wpływ płci, wieku i BMI na kąt piętowy y stopy prawej
4.4.7. Wpływ płci, wieku i sumy 3 fałdów na kąt piętowy y stopy lewej
4.4.8. Wpływ płci, wieku i sumy 3 fałdów na kąt piętowy y stopy prawej
4.5. Badania powtórzone
5. Dyskusja
5.1. Charakterystyka budowy morfologicznej stopy i propozycje ustalenia norm dla wybranych wskaźników stopy
5.2. Wpływ otłuszczenia ciała na wysklepienie podłużne i poprzeczne stóp u dzieci
5.3. Badania powtórzone
6. Wnioski
7. Piśmiennictwo
Streszczenie
Summary
Spis tabel, wykresów i rycin

Książka

  • ISBN: 

    978-83-62891-26-9

  • Autor: 

    Aneta Bac