Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Andrej Stolarz,Andrzej Suchanowski,
Waga produktu: 0.280 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 7.00 PLN


Metodyka korekcji bocznych skrzywień kręgosłupa przy użyciu aparatu "SKOL-AS"

Olsztyn 2013, wydanie 1, format 210 x 290, objętość 57 str., oprawa miękka

Zmiany cywilizacyjne spowodowały pojawienie się niekorzystnych warunków rozwoju i funkcji układu ruchowego. Jedną z podstawowych przyczyn tego zjawiska jest bez wątpienia stale postępujące ograniczenie codziennej aktywności ruchowej. Powstało już pojęcie „hipokinezja cywilizacyjna".

Dziecko jest ograniczone ruchowo przez warunki życia i domową atmosferę ciągłego korzy-stania przez dorosłych z telewizji, video i komputerów. Brak odpowiedniej ilości bodźców rucho-wych w tym okresie powoduje zaburzenia i w konsekwencji upośledzenie nie tylko funkcji ru-chowej, ale mechaniki, masy mięśni, ich struktury, a także ich oddziaływania na kościec.

Na te ograniczenia nakładają się wymagania szkolne i rodzicielskie błędnie nakłaniające dziecko do „siedzenia przy lekcjach" jako największego dobra mającego w przyszłości procentować dobrą jakością jego życia i przyszłym dobrostanem materialnym. Zapomina się tu, że jedynym dobrostanem dla młodego organizmu jest harmonijny rozwój w pierwszej kolejności fizyczny, a następnie psychiczny i intelektualny. Z powyższych uwarunkowań wynikają często spotykane dysfunkcje kręgosłupa, w tym najczęstsze i najgroźniejsze w skutkach boczne skrzywienie (b.s.k.), zwane też skoliozą (łac. scoliosis). Opisane powyżej uwarunkowania i tryb życia mają zasadniczy wpływ na przebieg i rozwój skrzywienia.

Z kolei obniżona wydolność fizyczna, to efekt między innymi zwalniania dzieci z zajęć wycho¬wania fizycznego, co w połączeniu z ogólną astenią, wiotkością ogólnotkankową wyzwala dodat¬kowe czynniki utrwalające skoliozę [Nowotny 2004, Ociepka, Wagner, 2008].

Aby zwrócić uwagę na zjawiska najbardziej niebezpieczne dla prawidłowości rozwoju i funkcji kręgosłupa, proponujemy pewien nowatorski sposób dla przeciwdziałania konsekwen¬cjom tej szczególnej dysfunkcji, jaką jest boczne skrzywienie kręgosłupa.

Dotychczasowy sposób prowadzenia ćwiczeń korekcyjnych dzieci z bocznym skrzywie¬niem kręgosłupa nie znalazł uznania u ortopedów, a przede wszystkim u pacjentów. Wynikało to w głównej mierze z obowiązującej w tym okresie „mechaniczno-siłowej" teorii leczenia bo¬cznych skrzywień. Dążenie do maksymalnego wzmocnienia siły mięśni grzbietu tzw. „gor¬setu mięśniowego", nierealizowanie założeń metodycznych ćwiczeń korekcyjnych oraz błędne założenia patomechaniczne, to główne przyczyny tych niepowodzeń. Jak wiemy, skoliozę charak¬teryzuje trój płaszczyznowy asymetryczny charakter zmian, dlatego też nieuzasadnione jest stoso¬wanie ćwiczeń symetrycznych i ograniczenie działań tylko do jednej płaszczyzny (strzałkowej). Kontrowersyjne są także ćwiczenia w pozycji wyjściowej leżenie przodem, które zwiększają lordozę lędźwiową, zmniejszają kifozę piersiową, co w rezultacie pogłębia rotację kręgów i powiększa skrzywienie. Pominięcie w metodyce postępowania korekcyjnego problemu reedukacji postu-ralnej, to kolejny zarzut dyskwalifikujący tę powszechnie obowiązującą formę terapii. Dlatego też chcemy zaproponować inne spojrzenie na proces usprawniania dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa.

Zaproponowana metoda postępowania jest jedną z nielicznych opisanych form terapeu-tycznych, oddziałujących kompleksowo na bierny i czynny mechanizm stabilizujący kręgosłupa, a także na układ nerwowy sprawuj ący kontrolę nad tymi strukturami. Przestrzegane są w niej zasady i możliwość realizacji założeń metodycznych obowiązujących w kinezyterapii.


Spis treści

1. WPROWADZENIE
2. TERAPIA
2.1. Zmiany bioelektryczne mięśni podlegających korekcji mobilizacyjnej w aparacie „SKOL-AS"
2.2. Wartości aplikacyjne metodyki i aparatu „SKOL-AS"
3. PRZYKŁADY ĆWICZEŃ
3.1. Pozycja leżąca - skrzywienie lewostronne lędźwiowe
3.2. Skolioza lędźwiowa lewostronna - ćwiczenia w pozycji siedzącej
3.3. Przykłady ćwiczeń dla wybranych przypadków
3.4. Skolioza piersiowa prawostronna - ćwiczenia w pozycji siedzącej
Bibliografia

Książka

  • ISBN: 

    978-83-89067-68-5

  • Autor: 

    Andrej Stolarz,Andrzej Suchanowski