Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Tomasz Karski,
Waga produktu: 0.400 kg
EAN: 8386239654
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: Folium


Skoliozy tzw idiopatyczne etiologia rozpoznawanie zagrożeń nowe leczenie rehabilitacyjne profilaktyka

Lublin 2003. Wyd. 3, Format 170 x 240, objętość 233 str., oprawa miękka

Skoliozy zwane idiopatycznymi stanowią około 80% wszystkich bocznych skrzywień kręgosłupa u dzieci i młodzieży. Poszukiwania etiologii skolioz prowadzone były przez wielu badaczy. Przyczyn wadliwego rozwoju i nieprawidłowego wzrostu kręgosłupa upatrywano wśród czynników genetycznych, hormonalnych, biochemicznych, neurogennych - zaburzenie czynnościowe tzw. "neurotransmiterów", pierwotnej patologii mięśni. Rozważano, które elementy w patologii skolioz są pierwotne, a które wtórne. Profesor Tomasz Karski wskazuje w swoich pracach na czynnik biomechaniczny i biostatyczny w rozwoju skolioz tzw. idiopatycznych. Istotą rozważań jest ograniczenie ruchu przywiedzenia stawu biodrowego prawego w stosunku do stawu biodrowego lewego i wpływ tej "różnicy addukcji" na rozwój i oś kręgosłupa. Obecne wydanie zostało zmienione i gruntownie podszerzone w stosunku do poprzedniego


Spis treści

1. Wstęp
2. Fazowy rozwój narządu ruchu u dzieci. Zagrożenia w okresie akceleracji wzrostu
3. Opis wady. Wstępna informacja o skoliozach
4. Klasyfikacje. Podział skolioz w zależności od miejsca, czasu wystąpienia i wieku dziecka
5. Historyczne spojrzenie na tzw. skoliozy idiopatyczne. Informacje dotyczące wady
6. Skrótowa informacja odnośnie aktualnych poglądów na powstawanie i rozwój skolioz tzw. idiopatycznych
7. Jedność biologiczna kości, stawów i mięśni
8. Wpływ osłabień mięśni (i niedowładów) na rozwój narządu ruchu
9. Wpływ ograniczeń ruchów i przykurczów na rozwój narządu ruchu. Wady postawy i deformacje utrwalone
10. "Zespół przykurczów" u noworodków i niemowląt. Rola przykurczów w rozwoju skolioz tzw. idiopatycznych
11. Wyjaśnienie biomechaniki rozwoju skolioz
12. Dwie charakterystyczne drogi rozwoju skolioz
13. "Zespół przykurczów" u noworodków i niemowląt
14. Informacje na temat deformacji związanych z "zespołem przykurczów" łatwych wykrycia i wczesnego leczenia
15. " Zespół przykurczów" w odniesieniu do rozwiniętych skolioz tzw. idiopatycznych (obserwacje własne i potwierdzenia z piśmiennictwa)
16. Sposób i technika badania przykurczu odwiedzeniowego biodra prawego. Rozważania biomechaniczne nad rozwojem tzw. skolioz idiopatycznych
17. Szczegóły techniki badania przykurczu abdukcyjnego prawego biodra
18. Materiał
19. Rozwój skolioz tzw. 'idiopatycznych". Podstawowe informacje na temat obrazu klinicznego i radiologicznego
20. Objawy kliniczne skolioz. Czynniki pierwszo-, drugo- i trzeciorzędne w rozwoju wady)
21. Objawy kliniczne skolioz
22. Sposób stania dzieci ze skoliozami
23. Skoliozy w okresie przyspieszenia rośnięcia, szkodliwość ćwiczeń wyprostnych
24. Testy wykrywania zagrożeń skoliozami tzw. idiopatycznymi istotne w programowaniu profilaktyki
25. Praktyczne informacje o zagrożeniach skoliozami
26. Sprawa złych ćwiczeń
27. Wstępna informacja o celach i sposobach "nowego leczenia rehabilitacyjnego" skolioz
28. Przykłady kliniczne poprzednich (nieskutecznych) metod rehabilitacyjnych
29. Nowe ćwiczenia rehabilitacyjne w zapobieganiu i leczeniu tzw. "skolioz idiopatycznych". Zestaw ćwiczeń z lat 1996 - 1997. zmodyfikowany w latach 1998 - 2001 [abc-wxyz]
30. Kompleksowość nowej rehabilitacji (redresje, kinezyterapia, termoterapia, ćwiczenia dystenzyjne). Warunki skuteczności leczenia - intensywność, systematyczność, długotrwałość ćwiczeń
31. Pozytywna rola WF, sportu i niektórych ćwiczeń w profilaktyce i leczeniu tzw. "skolioz idiopatycznych"(Tae-kwondo, Aikido, Karate. Judo, Kung-fu, Joga)
32. Przykłady kliniczne skuteczności nowych metod rehabilitacyjnych
33. Schemat badania dzieci w celu wykrycia zagrożeń skoliozami i rozpoczynających się skolioz. Informacja dla programu profilaktyki
34. Streszczenie. Podsumowanie. Wnioski
35. Wykłady na temat skolioz w Polsce i za granicą
36 Piśmiennictwo
(Część 2, Part 2, Teil 2)
The etiology of the so-called idiopathic scoliosis. The new rehabilitation treatment. Prophylaxis
1. *T. Karski "A short schema of children examination for the occurrence of the so-called idiopathic scoliosis"
2. *T. Karski - The history of the dicovery of the etiology of the idiopathic scoliosis. The most important information about the so-called idiopathic scoliosis from the years 1995 - 2002
3. *Prof. Tomasz Karski MD PhD "My opinion about etiology of "the so-called idiopathic scoliosis". The biomechanical explanations of this spine deformity. Two groups of development of scoliosis. The new rehabilitation treatment, the possibility of prophylactics (brief information)"
4. *Tomasz Karski, Luboś Rehak/*, Jacek Karski, Jacek Madej "The new examination for the discovery of the so-called idiopathic scoliosis. The necessity and value of the early prophylactic management" (Lecture presented on the XXI. Eervenensky Days, Bratislava, 24 - 27.01.2001)
5. *T. Karski, F. Makai*, L. Rehak*, J. Karski, J. Madej, J. Kałakucki "The new rehabilitation treatment of the so-called idiopathic scoliosis. The dependence of the results on the agę of the children and the stage of the deformity" (Lecture presented on the XXI. Eervenensky Days, Bratislava, 24-27.01.2001)
6. Tomasz Karski, Jerzy Ostrowski, Jacek Madej, *Lubos Rehak, Jacek Karski, Jarosław Kałakucki, Leszek Gil, "Paweł Wieczorek, "Hanna Charanicz-Bartier "Results of the examinations of school children from the program of prevention of the so-called idiopathic scoliosis in Lublin and in Bratislava" (presented in January 2001 in Bratislava, in August 2001 in Bydgoszcz, in January 2002 in Lublin))
7. *Tomasz Karski "Erklarung der Atiologie der so gennanten idiopathischen Skoliosen. Zwei pathogenetischen Gruppen der Entwicklung der Wirbelsauledeformitaten. Neue Obungstherapie. Prophylaxe
Część 3, Part 3, Teil 3
Aneks /Appendix


Książka

  • ISBN: 

    83-86239-65-4

  • Autor: 

    Tomasz Karski

Inne tytuły z tej serii:

aaa ssss