Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Wiesław Osiński
Waga produktu: 0.340 kg
EAN: 8388923013
Wysyłka od: 9.00 PLN
Wydawca: AWF Poznań

Poznań 2002, wydanie 2, format 165 x 235, objętość 196 str., oprawa miękka

W pracy tej zmierzano przede wszystkim ku temu, aby zarysować pewną względnie przejrzystą konstrukcję i stworzyć jakieś choćby wstępne ramy dyscypliny, która nosi to szacowne miano - teorii wychowania fizycznego. Czytelnik niewątpliwie dostrzeże, że poszczególne problemy w różnej mierze zostały dotąd zweryfikowane poprzez konkretne badania empiryczne. Toteż w kolejnym etapie niezbędne stanie się przejście od tak zauważalnej jeszcze spekulacji dydaktycznej do szerokiego wykorzystywania tych metod badań naukowych, które umożliwiająna ukazanym gruncie eksplorację konkretnej rzeczywistości pedagogicznej.

W przekonaniu autora tylko bowiem wówczas zarysują się przed interesującą nas dyscypliną jakieś względnie klarowne perspektywy, kiedy wpierw wyraźnie sprecyzuje ona swój program naukowy, a później przejdzie do realizacji konkretnych zadań badawczych.

Spis treści

I. GŁÓWNE OŚRODKI KSZTAŁTOWANIA SIĘ MYŚLI TEORETYCZNEJ O WYCHOWANIU FIZYCZNYM W POLSCE OD KOŃCA
XVIII WIEKU (opracował: Ryszard Wieczorek)
II. TREŚĆ 1 ZADANIA TEORII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
III. KULTURA FIZYCZNA I WYCHOWANIE FIZYCZNE .
1. Kultura fizyczna
2. O pojmowaniu oraz miejscu wychowaniu fizycznego w kulturze fizycznej
IV. O CELACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
1. Podstawy stanowienia celów wychowania fizycznego
2. Tradycyjne poglądy na cele wychowania fizycznego
3. Współczesne koncepcje ujmowania celów wychowania fizycznego .
V. PROCESY WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA FIZYCZNEGO ORAZ ICH FUNKCJE I STRUKTURA
VI. PRAKSEOLOGICZNY CYKL RACJONALONEGO PRZEBIEGU DZIAŁANIA A PROCES WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA FIZYCZNEGO
VII. KSZTAŁTOWANE DYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH ORAZ SPOŁECZNE CZYNNIKI WYCHOWANIA
W KULTURZE FIZYCZNEJ .
VIII. ZNACZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I JEJ MIEJSCE
W WYCHOWANIU FIZYCZNYM .
1. Korzyści wynikające z aktywności fizycznej dla rozwoju i zdrowia .
2. Niedostatki i nadmiar aktywności fizycznej oraz ich skutki .
3. Optymalny poziom aktywności fizycznej .
4. Aktywność fizyczna a szczególne potrzeby wychowania fizycznego
IX. CZYNNIKI NATURALNE (BIOGEOGRAFICZNE) JAKO PODSTAWOWE ELEMENTY W PROCESIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
1. Czynniki termiczne
2. Promieniowanie słoneczne
3. Czynniki mechaniczne jako elementy naturalnego oddziaływania .
4. Czynniki chemiczne (środowiska gazowego) .
5. Teren i klimat
X. OSOBNICZE I POZAOSOBNICZE UWARUNKOWANIA
W PROCESACH WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA FIZYCZNEGO .
1. Zróżnicowanie pod względem wieku .
2. Płeć jako element określający postępowanie wychowawcy fizycznego
3. Konstytucja (psychofizyczny typ ustroju) jako warunek w procesie wychowania i kształcenia fizycznego
4. Stan zdrowia a postępowanie wychowawcy fizycznego .
XI. WSPÓŁCZESNE TENDENCJE ORAZ PROPOZYCJE MODERNIZACJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO .
1. Główne tezy krytyki tradycyjnego modelu .
2. Zasadnicze przesłanki nowoczesności
3. Propozycje modernizacji .
XII. O PEDEUTOLOGII ORAZ DOBORZE NA STUDIA, KSZTAŁCENIU I PRZYGOTOWANIU DO PRACY
W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ
1. Pedeutologia oraz nauczyciel jako jej integralny przedmiot badań
2. Nauczyciel wychowania fizycznego - dobór i specyfika zawodu .
3. Role społeczne, warsztat pracy i przygotowanie do pracy nauczyciela wychowania fizycznego oraz w innych obszarach
kultury fizycznej .
4. Nauczyciel wychowania fizycznego, trener oraz specjalista rekreacji
jako żywy wzór kultury fizycznej
5. Nauczyciel akademicki jako ważny element w przygotowaniu
do zawodu nauczyciela wychowania fizycznego .
WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE .


Książka

  • ISBN: 

    83-88923-01-3

  • Autor: 

    Wiesław Osiński

Inne tytuły z tej serii:

aaa ssss