Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Ryszard Jasiński
Waga produktu: 0.2 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 5.99 PLN
Wydawca: AWF Wrocław

Pomimo wielu różnych opracowań zmienność zespoleń oraz funkcjonalność żył powierzchownych kończyny górnej w okolicy dołu łokciowego wciąż stanowią otwarty temat badawczy. Problematyka i badania dotyczące tej części układu naczyniowego koncentrują się na kwestiach związanych z zakrzepicą żył, obrzękami limfatycznymi lub niedokrwieniem (Bringezu i Schreiner 2009), poza obszarem zainteresowania pozostają natomiast zagadnienia związane z funkcjonowaniem układu żylnego, również w aspekcie remodelingu żył powierzchownych, oraz sprawności pompy żylnej kończyn górnych. Rodzaje połączeń układu żył powierzchownych kończyny górnej są uwarunkowane genetycznie, ale mogą być także kształtowane (Adadyński i wsp. 1992; Ambroziak 2008). Jednym z podstawowych czynników powodujących zmien-ność architektury żylnej wydaje się wysiłek fizyczny. Szczególnie jedna z jego form, tj. trening sportowy, należy do istotnych czynników tworzących morfologiczną strukturę budowy ciała. Wpływ ćwiczeń fizycznych manifestuje się zmianami w zakresie nie tylko wielkości siły układu mięśniowego, ale również innych układów organizmu ludzkiego (Battistini i wsp. 1994; Baxter-Jones i wsp. 1995). Przypuszcza się, że znaczne obciążenia kończyn górnych wywierają istotny wpływ także na strukturę powierzchownego układu żylnego. Również typ budowy ciała człowieka jest ważnym czynnikiem mogącym decydować o kształtowaniu się obrazu zespoleń pomiędzy żyłą odłokciową i odpromieniową (Batogowska 1993; Pietraszewska 2011). W celu zobrazowania rozwoju funkcji kończyny górnej ważne jest ukazanie tworzenia się jej struktur na poszczególnych etapach ontogenezy, na podstawie zmian morfofunkcjonalnych kończyny można bowiem obserwować zmiany obrazu architektonicznego żył powierzchownych, zwłaszcza na etapie postnatalnym, na którym dochodzi do różnicowania się proporcji kończyn i tułowia oraz do kształtowania się odpowiedniego przebiegu naczyń. W okresie rozwoju płodowego tułów przyrasta szybciej niż kończyny, w których w pierwszym okresie następuje wydłużanie się odcinka dystalnego, natomiast w końcowym — proksymalnego. U noworodka kończyny górne są dłuższe niż dolne, a stopy i ręce małe w stosunku do długości odpowiednich kończyn w porównaniu z kończy-nami dorosłego człowieka (Szil4yi-Pągowska 2006). 

Spis treści:

1. Wstęp 5
2. Cel pracy 13
3. Materiał i metoda badań 15
3.1. Grupa badana 15
3.2. Metody badawcze 15
3.2.1. Pomiary somatyczne 15
3.2.2. Określanie obrazu zespolenia żył powierzchownych w okolicy dołu łokciowego 15
3.2.3. Badanie przepływu krwi w kończynie górnej - badanie pletyzmograficzne 16
3.2.4. Metoda pomiaru momentów sił grup mięśniowych w warunkach statyki i izokinetyki - funkcja zgięcia i wyprostu stawu łokciowego 19
3.2.5. Opracowanie statystyczne wyników badań 21
4. Wyniki 24
4.1. Analiza budowy kończyn górnych 28
4.2. Analiza parametrów charakteryzujących objętość żylną oraz prędkość odpływu żylnego 32
4.3. Analiza parametrów charakteryzujących wartości izokinetyczne czynności mięśni kończyn górnych 35
4.4. Analiza korelacji pomiędzy parametrami charakteryzującymi odpływ żylny a parametrami charakteryzującymi czynności mięśni kończyny górnej prawej i lewej 59
4.5. Analiza wpływu zwiększonej czynności mięśni kończyny górnej na przebudowę (remodeling) jej zespoleń żył powierzchownych 64
4.6. Wpływ prędkości kątowej na czynności mięśni kończyny górnej prawej 71
4.7. Wpływ prędkości kątowej na czynności mięśni kończyny górnej lewej 74
4.8. Podsumowanie uzyskanych wyników badań uwzględniające pytania i hipotezy badawcze 77
5. Dyskusja 87
5.1. Wpływ treningu na budowę ciała badanych 88
5.2. Wpływ wysiłku fizycznego na parametry morfologiczne badanych 88
5.3. Wpływ wartości parametrów morfologicznych na całkowitą objętość żylną badanych 89
5.4. Odpływ żylny a typ zespoleń żylnych badanych 90
5.5. Izokinetyka 91
6, Wnioski 95
Bibliografia 97
Wykaz rycin i tabel 103
Summary 111

Książka

 • ISBN: 

  978-83-64354-33-5

 • Autor: 

  Ryszard Jasiński

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2018

 • Format: 

  165 x 235

 • Liczba stron: 

  114

 • Oprawa: 

  miękka

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...