Autor, Redaktor: Wiesław Osiński,
Waga produktu: 0.720 kg
Wysyłka od: 7.20 PLN
Wydawca: AWF Poznań


Poznań 2003. Wyd. 2 rozszerzone, format 170 x 240, objętość 367 str., oprawa miękka

Jest to obszerne, monograficzne opracowanie obejmujące bardzo szeroki zakres tematyczny, wsparte ogromną liczbą piśmiennictwa zebranego i zacytowanego wręcz imponująco. Z tego względu praca (mimo wyraźnego zamiaru Autora napisania podręcznika dla studentów) ma charakter wyraźnie naukowy, stanowiąc niezwykle cenny wkład w rozwój antropomotoryki (...) Już na wstępie muszę stwierdzić, i to bez jakiejkolwiek zawiści, że podręcznik W. Osińskiego w wielu działach odbiega znacznie od naszego, a przede wszystkim jest oryginalny i nowoczesny. Tak być powinno i stąd słowa uznania dla Autora, który w pojedynkę spróbował dokonać syntezy dotychczasowego stanu wiedzy obejmującego wiele dyscyplin naukowych.

Praca posiada wyraźną nić przewodnią jest nią konsekwentne propagowanie idei „ health-related fitness, idei bardzo pożytecznej i bardzo nośnej, choć w mojej ocenie bardzo jeszcze niedopracowanej od strony naukowej (...) Ogólnie stwierdzam, że przedstawiony mi do recenzji podręcznik jest dziełem wybitnym (...) napisanie takiego dzieła jest bowiem wyczynem nie lada.


Spis treści

Wstęp
1. Motoryczność ludzka jako przedmiot teoretycznego poznania.
2. Sprawność fizyczna i motoryczność człowieka - podstawowe pojęcia i ich aspekty,
3. Rozwój motoryczny człowieka w procesie ontogenezy
4. Genetyczne uwarunkowania predyspozycji i zdolności motorycznych oraz problem wytrenowolności
5. Środowiskowe uwarunkowania sprawności fizycznej
6. Morfologiczne uwarunkowania motoryczności człowieka
7. Teoretyczne przesłanki procesu uczenia się i nauczania czynności ruchowych
8. Pomiar w badaniach nad sprawnością fizyczną i motorycznością człowieka
9. Przykładowe metody oceny sprawności fizycznej (motorycznej)
10. Podstawowe przesłanki konstrukcji i realizacji programu aktywności fizycznej
11. Zdolności siłowe i znaczenie treningu z oporem (siłowego)
12. Zdolności szybkościowe (anareobowe) i ich kształcenie
13. Zdolności wytrzymałościowe (aerobowe) i trening zdrowotny
14. Gibkość ciała - jej uwarunkowania, pomiar, trening oraz znaczenie
15. Zdolności koordynacyjne i ich znaczenie
16. Aktywność fizyczna w optymalizacji masy i składu ciała
17. Symetria i asymetria a motoryczność człowieka
18. Aktywność fizyczna a starzenie się osobnika i populacji
19. Ocena poziomu aktywności fizycznej
Pismiennictwo


Książka

  • ISBN: 

    83-889230-22-6

  • Autor: 

    Wiesław Osiński

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...