Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Łukasz Radzimiński, Zbigniew Jastrzębski,
Waga produktu: 0.400 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: AWFiS Gdańsk
Współczesna piłka nożna jest grą widowiskową i uprawianą powszechnie na całym świecie. Nowe technologie pozwalają na bardzo szczegółową ocenę zarówno meczów, jak i jednostek treningowych. Telemetryczne mierniki pracy serca, mini- urządzenia GPS (ang. global positioning system) oraz zaawansowane oprogramowanie do analiz taktycznych dostarczają wielu istotnych informacji. W wyniku ich stosowania trenerzy zdobywają wiedzę na temat intensywności, z jaką zawodnicy wykonują wysiłek podczas jednostek treningowych, a także jaki pokonują dystans. Wykorzystanie wszystkich tych informacji prowadzi do optymalizacji procesu treningowego.
Gra w piłkę nożną wymaga od zawodników ciągłego rozwoju umysłowego, ruchowego oraz motorycznego [Szwarc, 2007]. Podczas meczu piłkarskiego czołowi zawodnicy „z pola gry" pokonują dystans od 10 km do 12 km, a bramkarze od 4 km do 5 km [Stolen i in., 2005], Podczas 90-minutowego meczu piłkarze wykonują ponad 1000 acyklicznych form aktywności [Bangsbo i in., 1991], w tym: 30^0 sprintów, 30^ł0 pojedynków i skoków [Mohr i in., 2003], ponad 700 zwrotów [Bloomfield i in., 2007], 10 pojedynków główkowych oraz 30 uderzeń piłki [Stolen i in., 2005], Porównując dwie połowy meczu, stwierdzono redukcję w zakresie intensywności gry i pokonywanego dystansu na poziomie 5-10% [Van Gool i in., 1988; Mohr i in., 2003; Bradley i in., 2009]. Dystans pokonywany przez zawodników podczas meczu (zarówno bez piłki, jak i z piłką) jest zależny od zajmowanej na boisku pozycji [Carling, 2010; Dellal i in., 2010].
Mohr i in. [2003] stwierdzili, że podczas gry niezależnie od pozycji na boisku najlepsi gracze pokonują istotnie większy dystans szybkim biegiem oraz sprintem w porównaniu z graczami średnio zaawansowanego poziomu. Dlatego niezbędne wydaje się takie przygotowanie zawodników, aby byli oni zdolni do powtarzania tego typu wysiłków przez cały mecz [Iaia i in., 2009]. Pomimo tego, że średnia intensywność pracy podczas meczu piłkarskiego jest zbliżona do wartości równej progowi przemian anaerobowych (80-90% HRmax, co odpowiada 70% VChmax), to 90% energii wykorzystywanej podczas meczu pochodzi z procesów tlenowych [Stolen i in., 2005; Bangsbo i in., 2006]. Stąd wysoki poziom wydolności tlenowej jest jednym z czynników warunkujących osiągnięcie mistrzostwa sportowego zawodników piłki nożnej [Bangsbo, 1994],
Adaptacja do wykonania zadań szkoleniowych w piłce nożnej wymaga wieloletniego i wszechstronnego przygotowania fizycznego zawodników podczas treningu.
Według Sozańskiego [1999] trening sportowy jest definiowany jako wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki w swojej dyscyplinie i doskonali je, kształtuje sprawność fizyczną, a także cechy wolicjonalne i osobowość. Cel treningu uzależniony jest od wielu czynników. W odniesieniu do młodych zawodników priorytetem jest przygotowanie ich do osiągnięcia szczytu swoich możliwości w wieku dorosłym. Dlatego proces treningowy musi wpisywać się w ramy zarówno struktury rzeczowej, jak i czasowej.
Struktura rzeczowa to treści treningowe i elementy warunkujące poziom wy- trenowania. Natomiast struktura czasowa to rozplanowanie pracy szkoleniowej w określonym czasie. W skład struktury czasowej wchodzą etapy szkolenia (wszechstronny, ukierunkowany i specjalny) oraz cykle treningowe (makrocykle, mezocykle, mikrocykle, jednostki treningowe).
Badacze z obszaru nauk o kulturze fizycznej i sporcie wciąż poszukują optymalnych rozwiązań z zakresu planowania procesu treningowego i modyfikacji ordynowanych obciążeń wysiłkowych. Dotyczy to szczególnie zawodników młodych, dla których komponuje się coraz lepsze z punktu widzenia adaptacji wysiłkowej środki treningowe, uwzględniające również elementy przygotowania specjalnego. Małe gry oraz bieg o różnej intensywności są takimi formami treningowymi, które najczęściej ordynowane są w procesie szkolenia piłkarzy nożnych, szczególnie metodą interwałową.

Spis treści

WSTĘP
Rozdział 1
PROBLEMATYKA BADAWCZA W ŚWIETLE PIŚMIENNICTWA
1.1. Proces szkolenia sportowego w piłce nożnej
1.1.1. Struktura rocznego cyklu szkolenia
1.1.2. Trening interwałowy
1.1.3. Zakres obciążeń treningowych w piłce nożnej
1.2. Wydolność fizyczna piłkarzy nożnych na różnych etapach szkolenia
1.3. Sprawność fizyczna ogólna i specjalna młodych piłkarzy nożnych
1.4. Uzasadnienie wyboru tematu i cel badań

Rozdział 2
METODOLOGICZNE PODSTAWY, MATERIAŁ I METODY BADAŃ
Gdańsk 2016 2.1. Pytania i hipotezy badawcze
2.2. Charakterystyka badanych osób
2.3. Metody badań
2.3.1. Założenia ogólne
2.3.2. Pomiary antropometryczne
2.3.3. Obciążenia treningowe realizowane podczas I i II eksperymentu
2.3.4. Metoda oceny wydolności fizycznej tlenowej
2.3.5. Metoda oceny wydolności fizycznej beztlenowej
2.3.6. Metody pomiaru szybkości lokomocyjnej i wytrzymałości szybkościowej....
2.3.7. Metoda oceny sprawności fizycznej specjalnej
2.3.8. Sposób rejestracji obciążeń treningowych
2.3.9. Metody analizy statystycznej

Rozdział 3
WYNIKI BADAŃ
3.1. Zakres obciążeń treningowych zrealizowanych przez 15-16-letnich piłkarzy
nożnych podczas I eksperymentu
3.2. Zmiany wydolności fizycznej i sprawności specjalnej 15-16-letnich piłkarzy
nożnych podczas I eksperymentu
3.2.1.Zmiany wydolności fizycznej tlenowej
3.2.2.Zmiany wydolności fizycznej beztlenowej
3.2.3.Zmiany szybkości lokomocyjnej i wytrzymałości szybkościowej
3.2.4.Zmiany sprawności specjalnej
3.3. Korelacje między wybranymi wskaźnikami wydolności fizycznej i sprawności specjalnej 15-16-letnich piłkarzy nożnych podczas I eksperymentu
3.4. Zakres obciążeń treningowych zrealizowanych
przez 15-16-letnich piłkarzy nożnych podczas II eksperymentu
3.5. Zmiany wydolności fizycznej i sprawności specjalnej
15-16-letnich piłkarzy nożnych podczas II eksperymentu
3.5.1.Zmiany wydolności fizycznej tlenowej
3.5.2.Zmiany wydolności fizycznej beztlenowej
3.5.3.Zmiany szybkości lokomocyjnej i wytrzymałości szybkościowej
3.5.4.Zmiany sprawności specjalnej
3.6. Korelacje pomiędzy wybranymi wskaźnikami wydolności fizycznej i sprawności specjalnej 15-16-letnich piłkarzy nożnych podczas II eksperymentu

Rozdział 4
DYSKUSJA
WNIOSKI
BIBLIOGRAFIA
INDEKS SKRÓTÓW
STRESZCZENIE
SUMMARY
SPIS RYCIN
SPIS TABEL

Książka

 • ISBN: 

  978-83-62390-89-2

 • Autor: 

  Łukasz Radzimiński, Zbigniew Jastrzębski

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2016

 • Format: 

  165 x 240 mm

 • Liczba stron: 

  134

 • Oprawa: 

  Miękka

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...