Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Adam R. Szromek
Waga produktu: 0.460 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: Proksenia

Kraków 2014, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 288 str., oprawa miękka

W monografii grono znakomitych autorów podjęło tematykę roli uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym. Wprowadzenie zgodził się opracować prof. Chris Ryan z Uniwersytetu Waikato w Nowej Zelandii, a zarazem redaktor naczelny czasopisma „Tourism Management”. Praca składa się z trzech części. Pierwsza dotyczy roli uzdrowisk w turystyce i lecznictwie uzdrowiskowym, druga – zagadnień turystyki uzdrowiskowej, a trzecia – przedsiębiorstwa uzdrowiskowego i jego znaczenia społeczno-ekonomicznego. Nową praktyką wprowadzoną w tej książce jest prezentowanie dotychczasowego dorobku autorów dotyczącego działalności uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych. Ufam, że praca pozwoli poszerzyć wiedzę w zakresie podejmowanej tematyki i będzie właściwym przyczynkiem do rozwoju uzdrowisk i działalności zakładów uzdrowiskowych.

Spis treści

CZĘŚĆ I. ROLA UZDROWISK W TURYSTYCE I LECZNICTWIE UZDROWISKOWYM..
Funkcjonowanie uzdrowisk na ziemiach polskich w ujęciu historycznym - zarys problemu
Jolanta Mirek
1. Wprowadzenie
2. Początki lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce
3. Lecznictwo uzdrowiskowe w okresie renesansu
4. Rozkwit uzdrowisk w wiekach XVIII i XIX
5. Uzdrowiska polskie na początku XX wieku
6. Uzdrowiska polskie po II wojnie światowej
7. Zakończenie
Literatura
Rozwój gmin uzdrowiskowych w Polsce - zarys ram prawnych i ich konsekwencje praktyczne .
Krzysztof Kaczmarek
1. Wstęp
2. Gminy uzdrowiskowe - aspekty prawne
3. Problemy funkcjonowania gmin uzdrowiskowych
4. Konflikt interesów a ewolucja obszaru uzdrowiskowego
5. Podsumowanie
Literatura
Wybrane koncepcje zagospodarowania przestrzennego współczesnych uzdrowisk
Adam R. Szromek, Izabela Gąsior
1. Wprowadzenie
2. Podział uzdrowisk i wybrane zasady ich planowania
3. Zagospodarowanie przestrzenne uzdrowisk
4. Uzdrowiskowe układy funkcjonalno-przestrzenne
5. Zmiany przestrzeni uzdrowiskowej w czasie
6. Zakończenie
Literatura
Atrakcyjność uzdrowiska Szczawnica-Zdrój w ocenie kuracjuszy i turystów uzdrowiskowych ...
Klaudia Karkoszka, Adam R. Szromek
1. Wstęp
2. Atrakcyjność turystyczna w uzdrowisku
3. Ocena atrakcyjności Szczawnicy-Zdroju
3.1. Uzdrowisko Szczawnica-Zdrój
3.2. Charakterystyka osób odwiedzających Szczawnicę
3.3. Ocena atrakcyjności poszczególnych aspektów uzdrowiska
3.3.1. Kondycja infrastruktury leczniczej
3.3.2. Ocena zaplecza hotelowego
3.3.3. Ocena usług gastronomicznych
3.3.4. Profesjonalizm obsługi odwiedzającego
3.3.5. Poziom usług przyrodoleczniczych
3.3.6. Dbałość o zabytki i pomniki kultury
3.3.7. Czystość uzdrowiska, dbałość o park uzdrowiskowy
3.3.8. Bezpieczeństwo i ogólna atmosfera w gminie
3.3.9. Ogólna ocena atrakcyjności uzdrowiska
4. Podsumowanie
Literatura
Działalność uzdrowiskowa i zasoby lecznicze w uzdrowiskach ziemi świętokrzyskiej
Adam R. Szromek, Marta Brożyna, Edyta Letka-Paralusz
1. Wstęp
2. Uzdrowiska Busko-Zdrój i Solec-Zdrój jako potencjał uzdrowiskowy ziemi świętokrzyskiej
3. Historyczny aspekt wykorzystania zasobów naturalnych w uzdrowiskach świętokrzyskich
3.1. Balneoterapia wodami siarkowo-siarkowodorowymi w XIX w.
3.2. Współczesne zastosowanie wód siarczkowo-siarkowodorowych w lecznictwie uzdrowiskowym
3.3. Zastosowanie wód siarczkowo-siarkowodorowych w leczeniu wybranych zespołów klinicznych
4. Zdolności operacyjne służb leczniczych w województwie świętokrzyskim
5. Analiza wskaźnikowa zasobów turystycznych i leczniczych w świętokrzyskich uzdrowiskach
6. Podsumowanie
Literatura
Badanie ruchu turystycznego w uzdrowiskach ziemi kłodzkiej
Zygmunt Kruczek, Agnieszka Nowak
1. Wprowadzenie
2. Ziemia kłodzka jako region turystyczny o dominujących funkcjach uzdrowiskowych
3. Ruch turystyczny na ziemi kłodzkiej
4. Metoda badań
5. Motywy przyjazdu na ziemię kłodzką
6. Najważniejsze atrakcje turystyczne ziemi kłodzkiej
7. Cechy wizerunkowe ziemi kłodzkiej
8. Korzyści dla odwiedzających
9. Profil respondentów
10. Zmiany w wielkości i strukturze ruchu turystycznego oraz w turystyce uzdrowiskowej na ziemi kłodzkiej..
11. Podsumowanie
Literatura
Perspektywy powstania nowych uzdrowisk w Polsce
Krzysztof Herman, Mateusz Naramski, Adam R. Szromek
1. Wprowadzenie
2. Uwarunkowania formalno-prawne uzyskiwania statusu uzdrowiska
3. Analiza i przedstawienie wyników badań
4. Analiza postępu prac przygotowawczych w badanych miejscowościach
5. Podsumowanie
Literatura

CZĘŚĆ II. TURYSTYKA UZDROWISKOWA
Turystyka zrównoważona w uzdrowiskach - podstawy teoretyczne
Agnieszka Niezgoda
1. Wprowadzenie
2. Koncepcja rozwoju zrównoważonego a funkcja uzdrowiskowa
3. Założenia koncepcji turystyki zrównoważonej w uzdrowiskach
4. Turystyka zrównoważona a inne formy rozwoju turystyki w uzdrowiskach
5. Podsumowanie
Literatura
Turystyka uzdrowiskowa a turystyka wiejska - podobieństwa i różnice
Agata Balińska
1. Wprowadzenie
2. Podobieństwa i różnice pomiędzy turystyką uzdrowiskową a turystyką wiejską
3. Miejsce realizacji turystyki uzdrowiskowej i wiejskiej
4. Produkt turystyki uzdrowiskowej a produkt turystyki wiejskiej
5. Odbiorcy turystyki uzdrowiskowej i wiejskiej
6. Skutki społeczne rozwoju turystyki uzdrowiskowej i wiejskiej
7. Turystyka uzdrowiskowa i turystyka wiejska a rozwój lokalny
8. Podsumowanie
Literatura
Turystyka medyczna w uzdrowisku
Małgorzata Januszewska, Elżbieta Nawrocka
1. Wprowadzenie
2. Teoretyczne podstawy turystyki medycznej
3. Rozwój turystyki medycznej w praktyce
4. Turystyka medyczna a uzdrowiskowa
5. Zakończenie
Literatura
Usługi medyczne jako kierunek rozwoju hoteli spa w uzdrowiskach
Agnieszka Sawińska, Marta Sidorkiewicz
1. Wstęp
2. Teoretyczno-empiryczne aspekty hoteli spa
3. Usługi medyczne świadczone w obiektach typu „medical spa” - rozważania teoretyczne
4. Charakterystyka i stan hoteli spa, świadczących usługi medyczne w Polsce
5. Podsumowanie
Literatura
Finansowanie świadczeń uzdrowiskowych w Polsce
Piotr Romaniuk, Tomasz Holecki
1. Wprowadzenie
2. Finansowanie usług uzdrowiskowych: regulacje prawne
2.1. Usługi w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
2.2. Finansowanie świadczeń uzdrowiskowych jako zadanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
2.3. Zaopatrzenie społeczne służb mundurowych
2.4. Finansowanie poprzez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
3. Zasoby sektora lecznictwa uzdrowiskowego i ich wykorzystanie
4. Wydatki na lecznictwo uzdrowiskowe
5. Podsumowanie
Literatura

CZĘŚĆ III. PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE I JEGO ZNACZENIE
SPOŁECZNO-EKONOMICZNE
Budowa struktury uzdrowiskowego produktu turystycznego Swoszowic w świetle badań ankietowych
Diana Dryglas
1. Wprowadzenie
2. Cel pracy i hipotezy badawcze
3. Materiał i metody badawcze
4. Wyniki - charakterystyka poziomów w strukturze uzdrowiskowego produktu turystycznego Swoszowic
4.1. Rdzeń korzyści
Profil geodemograficzny
Profil społeczno-ekonomiczny
Profil psychograficzny
4.2. Rdzeń produktu
4.3. Produkt rzeczywisty
4.4. Produkt poszerzony
4.5. Produkt potencjalny
5. Dyskusja i wnioski
Literatura
Czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw uzdrowiskowych
Honorata Trzcińska
1. Wprowadzenie
2. Pojęcie konkurencyjności w świetle teorii ekonomii
3. Identyfikacja i ocena czynników konkurencyjności przedsiębiorstw uzdrowiskowych
3.1. Czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw uzdrowiskowych w opinii kadry kierowniczej
badanych jednostek
3.2. Czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw uzdrowiskowych w opinii kuracjuszy
3.3. Podsumowanie wyników badań
4. Zalecenia dla przedsiębiorstw uzdrowiskowych
Literatura
Model wyceny nieruchomości a wartość bilansowa Zakładów Lecznictwa Uzdrowiskowego ...
Marzena Strojek-Filus
1. Wstęp
2. Jednostki lecznictwa uzdrowiskowego jako podmioty gospodarcze
3. Modele wyceny w rachunkowości w świetle UoR
4. Wpływ przyjętego modelu wyceny nieruchomości na wartość bilansową
Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego
Wycena według UoR
Przypadek 1
Wycena według MSR/MSSF
Przypadek 2 - wersja A - zgodna z założeniami przypadku 1
Przypadek 2 - wersja B
Przypadek 3
5. Nieruchomości w majątku ZLU
6. Podsumowanie
Literatura
Ocena ważności usług turystyki zdrowotnej na przykładzie badań gości
statutowego uzdrowiska Iwonicz-Zdrój
Andrzej Hadzik, Aleksandra Hadzik, Ryszard Zamojcin, Przemysław Pietraszewski
1. Wstęp
2. Materiał i metody badań
3. Znaczenie oferty zdrowotnej w uzdrowisku Iwonicz-Zdrój
4. Ważność cech usług zdrowotnych w uzdrowisku Iwonicz-Zdrój
5. Dyskusja i wnioski
Literatura
Zakończenie
Adam R. Szromek
Piśmiennictwo autorów o tematyce uzdrowisk
Agnieszka Niezgoda
Marta Sidorkiewicz
Jolanta Mirek
Agnieszka Sawińska (Lewandowska)
Zygmunt Kruczek
Agnieszka Nowak
Andrzej Hadzik
Diana Dryglas
Edyta Letka-Paralusz
Adam R. Szromek

Książka

 • ISBN: 

  978-83-60789-53-1

 • Redaktor: 

  Adam R. Szromek

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2014

 • Format: 

  165 x 235

 • Liczba stron: 

  288

 • Oprawa: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...