Autor, Redaktor: Zygmunt Kruczek, Piotr Zmyślony,
Waga produktu: 0.460 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 4.99 PLN
Wydawca: Proksenia

Kraków 2014, wydanie 2, format 165 x 235, objętość 304 str., oprawa miękka

Podręcznik do nauczania przedmiotu regiony turystyczne na II stopniu studiów uzupełniających magisterskich na kierunku turystyka i rekreacja, zgodny z ministerialnymi standardami kształcenia (załącznik nr 108 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 lipca 2007 r.). Zawarto w nim teoretyczne zagadnienia regionalizacji, przedstawiono makroregiony turystyczne świata według UNWTO, opisano gospodarkę turystyczną w regionach, tworzenie regionalnych produktów turystycznych, omówiono podstawy tworzenia strategii rozwoju i zasady sterowania ruchem turystycznym. Publikacja zawiera liczne przykłady ilustrujące zagadnienia teoretyczne.

Spis treści

WPROWADZENIE
1. TEORETYCZNE PODSTAWY REGIONALIZACJI TURYSTYCZNEJ
1.1. Pojęcie regionu, region turystyczny
1.2. Metody delimitacji regionów turystycznych
1.3. Typy regionów turystycznych
1.4. Przestrzeń turystyczna - eksploracji, penetracji, asymilacji, kolonizacji, urbanizacji.
Wybrane koncepcje ewolucji przestrzeni turystycznej
Studium przypadku 1.1. Ewolucja przestrzeni turystycznej - Papua - Nowa Gwinea
Studium przypadku 1.2. Wykorzystanie cyklu Butlera i teorii chaosu do interpretacji
rozwoju uzdrowiska Żegiestów-Zdrój
Studium przypadku 1.3. Dubrownik - kształtowanie cyklu życia turystycznego
pod wpływem nagłych wydarzeń politycznych

2. MAKROREGIONY I REGIONY TURYSTYCZNE
2.1. Makroregiony turystyczne świata według Światowej Organizacji Turystyki
2.2. Struktura regionalna i subregionalna międzynarodowego ruchu turystycznego
Studium przypadku 2.1. Chińczycy podróżnicy zalewają świat
2.3. Światowe centra turystyki
Studium przypadku 2.2. Kreowanie nowego światowego centrum turystyki
na przykładzie Dubaju
Studium przypadku 2.3. Zawrotna kariera Las Vegas
2.4. Regionalizacja turystyczna Europy. Turystyka w Unii Europejskiej
2.5. Regionalizacja turystyczna Polski
2.6. Struktura regionalna ruchu turystycznego w Polsce

3. ZASADY GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONACH
3.1. Ekonomiczne znaczenie turystyki w regionie
Studium przypadku 3.1. Symulacja efektu mnożnikowego w regionie Torbay
w południowo-zachodniej Anglii
Studium przypadku 3.2. Zmiana struktury zawodowej pod wpływem turystyki w tradycyjnej
społeczności amiszów w hrabstwie Lancaster (Pensylwania, USA)
Studium przypadku 3.3. Wenecja - negatywne zjawiska towarzyszące niekontrolowanemu
wzrostowi ruchu turystycznego
3.2. Rozwój zrównoważony w turystyce - przykłady regionalne
Studium przypadku 3.4. Rozwój zrównoważony na Przysłopiu (Małopolska)
Studium przypadku 3.5. Greenways w regionie Europy Środkowo-Wschodniej
Studium przypadku 3.6. Turystyka zrównoważona w królestwie Bhutanu
3.3. Regionalne produkty turystyczne
Studium przypadku 3.7. Kreowanie nowych produktów w projekcie
„Turystyka - Wspólna Sprawa"
Studium przypadku 3.8. Program Rozwoju Produktów Turystycznych Miasta Lublin

4. ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ W REGIONIE
4.1. Koncepcja i zakres zarządzania turystyką w regionie
Studium przypadku 4.1. Detroit i inne miasta - początki zarządzania turystyką
w Stanach Zjednoczonych
Studium przypadku 4.2. Wioski tematyczne w Polsce - podejście zorientowane na społeczność
lokalną w zarządzaniu turystyką na obszarach wiejskich
Studium przypadku 4.3. Berlin Tourismus & Kongress GmbH: podejście korporacyjne
w zarządzaniu turystyką w regionie metropolitalnym
4.2. Podmioty zarządzające turystyką w regionie - Destination Management Organizations (DMO)
Studium przypadku 4.4. Turismo de Lisboa - charakterystyka funkcjonowania DMO
w formie stowarzyszenia non profit
Studium przypadku 4.5. Vienna Tourism Board - charakterystyka funkcjonowania DMO
jako instytucji sektora publicznego
4.3. Funkcje i zadania DMO
Studium przypadku 4.6. Consorzio Turistico Volterra Valdicecina Valdera (Toskania, Włochy)
- realizacja funkcji podmiotów zarządzających w praktyce
Studium przypadku 4.7. Tyrolskie związki turystyczne: zarządzanie turystyką
w górskim makroregionie o dużym natężeniu funkcji turystycznej
4.4. Lokalne i regionalne organizacje turystyczne w Polsce
Studium przypadku 4.8. Gdańska Organizacja Turystyczna - zarządzanie turystyką
w mieście przez LOT
Studium przypadku 4.9. Śląska Organizacja Turystyczna - zarządzanie turystyką
w regionie przez ROT
4.5. Uwarunkowania zarządzania turystyką w regionie
Studium przypadku 4.10. Współpraca LOT z podmiotami tworzącymi miejską ofertę
turystyczną w ramach organizacji wydarzenia promocyjnego „Poznań za pół ceny!” - ocena syntetyczna po sześciu edycjach

5. STRATEGIE ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONIE
5.1. Kluczowe aspekty procesu tworzenia strategii
Studium przypadku 5.1. Strategia rozwoju turystyki i promocji gminy Smołdzino
- podejście rynkowo-produktowe w tworzeniu strategii
Studium przypadku 5.2. Sankt Petersburg - międzynarodowa strategia rozwoju
i promocji turystyki tworzona przez ekspertów zewnętrznych
5.2. Budowa strategii rozwoju turystyki w regionie - etapy i procedury
Studium przypadku 5.3. Poznańska metropolitalna oferta turystyczna - wykorzystanie
koncepcji cyklu zmiany strategicznej do tworzenia
turystycznego programu strategicznego
Studium przypadku 5.4. Programowanie struktury produktów turystycznych
dla obszaru działania LGD Wielkopolska Gościnna
5.3. Marka i wizerunek regionu turystycznego
Studium przypadku 5.5. Radzyńska Kraina Serdeczności - strategia promocji marki
powiatu radzyńskiego i miasta Radzyń Podlaski
Studium przypadku 5.6. Pomiar wizerunku Wielkopolski jako regionu turystycznego 2011-2013
5.4. Pozyskiwanie środków na rozwój turystyki

Książka

  • ISBN: 

    978-83-60789-26-1

  • Autor: 

    Zygmunt Kruczek, Piotr Zmyślony

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...