Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: STANISŁAW JOJCZYK,
Waga produktu: 0.230 kg
Wysyłka od: 7.00 PLN
Wydawca: WSTiH Gdańsk


Gdańsk 2009, wydanie 1, format 165 x 230, objętość 122 str., oprawa miękka

Ważną częścią składową niniejszego publikacji, ze względu nie tylko na teoretyczne, ale zwłaszcza praktyczne cele kształcenia Uczelni, stanowi problematyka etyczna w turystyce.

Publikacja składa się z czterech części, których problematyka pokrywa się z jednostkami dydaktycznymi przedmiotu Filozofia i elementy etyki. Ma więc ograniczony zakres i zapewne nie jest pozbawiona niedoskonałości i wad.


Spis treści

Wstęp
CZĘŚĆ PIERWSZA FILOZOFIA STAROŻYTNA
Rozdział 1
WPROWADZENIE
1.1. Pojęcie i działy filozofii
1.2. Powstanie filozofii
1.3. Etyka w Mezopotamii
1.4. Etyka w Starożytnym Egipcie
1.S. Filozofia starożytnych Indii i Chin
Rozdział 2
POWSTANIE I ROZWÓJ FILOZOFIII GRECKIEJ
2.1. Jońska filozofia przyrody
2.1.1. Tales z Miletu
2.1.2. Anaksymander
2.1.3. Anaksymenes
2.1.4. Heraklit
2.1.5. Pitagoras
2.2. Starożytny materializm atomistyczny
2.2.1. Leukippos
2.2.2. Demokryt
Rozdział 3
OKRES KLASYCZNY FILOZOFII GRECKIEJ
3.1. Etyka sofistów
3.2. Etyka cyników
3.3. Etyka cyrenaików
3.4. Znaczenie Sokratesa dla rozwoju etyki
3.4.1. Etyka Sokratesa
3.4.2. Teoria poznania Sokratesa
3.4.3. Śmierć Sokratesa
3.5. Platon i jego filozofia
3.5.1. Życie
3.5.2. Podróże Platona
3.5.3. Pisma Platona
3.5.4. Platona teoria bytu
3.5.5. Etyka Platona
3.5.6. Teoria poznania Platona
3.5.7. Koncepcja polityki Platona
3.6. Realizm umiarkowany Arystotelesa
3.6.1. Życie
3.6.2. Metafizyka jako filozofia pierwsza
3.6.3. Arystotelesa teoria poznania
3.6.4. Etyka Arystotelesa
Rozdział 4
NIEKTÓRE GRECIE NURTY I SZKOL Y FILOZOFICZNE
4.1. Szkoła Epikurejska
4.1.1. Epikura nauka o atomach
4.1.2. Etyka Epikura
4.2. Etyka stoików
4.3. Sceptycy
Część druga FILOZOFIA ŚREDNIOWICZNA
Rozdział 5
FILOZOFIA CHRZEŚCIJAŃSKA
5.1. System teologiczno-filozoficzny św. Augustyna
5.1.1. Życie
5.1.2. Pisma św. Augustyna
5.1.3. Etyka św. Augustyna
5.1.4. Teoria poznania
5.2. Św. Anzelm
5.3. Św. Tomasz z Akwinu i jego filozoficzno-teologiczna recepcja arystotelizmu
5.3.1. Życie
5.3.2. Pisma św. Tomasza z Akwinu
5.3.3. Metafizyka
5.3.4. Teoria poznania
Część trzecia FILOZOFIA NOWOŻYTNA
Rozdział 6
PRZEDSTAWICIELE FILOZOFII NOWOŻYTNEJ
6.1. Empiryzm metodologiczny Bacona
6.2. Radykalizm metodologiczny Kartezjusza
6.3. Etyka Spinozy
6.4. Empiryzm Johna Locke ‘ a
6.5. Krytyczny system filozofii Immanuela Kanta
6.5.1. Życie
6.5.2. Teoria poznania
6.6. Skrajny idealizm obiektywny Hegla
Część czwarta FILOZOFIA WSPÓŁCZESNA
Rozdział7
GŁÓWNE KIERUNKI FILOZOFII WSPÓŁCZESNEJ
7.1. Materializm Feuerbacha
7.2. Marksowska Myśl filozoficzna i społeczna
7.2.1. Życie
7.2.2. Pisma
7.2.3. Tło historyczne i rozwój nauk społecznych
7.2.4. Filozofia Marksa
7.2.5. Filozofia historii
7.3. Filozofia pozytywistyczna
7.3.1. Pozytywizm klasyczny (pozytywizm pierwszy)
7.3.2. Empiriokrytycyzm (czyli pozytywizm drugi)
7.3.3. Neopozytywizm (czyli pozytywizm trzeci)
7.4. Pragmatyzm
7.4.1. Charles Peirce
7.4.2. William James
7.5. Neokantyzm
7.6. Egzystencjalizm
7.6.1. Soren Kierkegaard
7.6.2. Martin Heidegger
7.6.3. Jean Paul Sartre
7.7. Współczesna filozofia chrześcijańska
7.7.1. Jacques Maritain
7.7.2. Etienne Gilson
7.7.3. Stefan Świeżawski
7.7.4. Emmanuel Mounier
7.7.5. Pierre Teilhard de Chardin
7.7.6. Józef Tischner
7.7.7. Karol Wojtyła
Rozdział 8
ETYKA TURYSTYKI
8.1. Pojęcie etyki
8.2. Ekofilozofia a etyka
8.3. Etyka a filozofia wartości
8.4. Wybrane teorie etyczne
8.5. Etyka turystyki biznesowej
8.6. Znaczenie etyki w turystyce
BIBLIOGRAFIA

Książka

  • ISBN: 

    978-83-89081-19-3

  • Autor: 

    STANISŁAW JOJCZYK

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...