Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Adam R. Szromek,
Waga produktu: 0.420 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 5.99 PLN
Wydawca: Proksenia


Kraków 2010, wyd. 1, Format 165 x 235 mm, objętość 288 str., oprawa miękka

Monografia zawiera 14 artykułów poprzedzonych wstępem prof. R.W. Butlera podzielonych na 4 działy: Rozwój obszarów uzdrowiskowych, Turystyka zdrowotna w uzdrowiskach, Produkt uzdrowiskowy oraz Przedsiębiorstwo uzdrowiskowe i jego rola w uzdrowisku.

Poszczególne rozdziały tego opracowania opisują i poddają analizie modele, historię, stan obecny i przyszłość polskich uzdrowisk. Monografia kładzie nacisk na obecne i potencjalne korzyści ekonomiczne wykorzystania tych miejscowości.


Spis treści

CZĘŚĆ I. ROZWÓJ OBSZARÓW UZDROWISKOWYCH
Cykliczność rozwoju uzdrowisk na przykładzie uzdrowisk polskich
Adam R. Szminek
1. Wprowadzenie
2. Agregatowa miara kwantyfikacji rozwoju
3. ModelTALC
4. Cykliczność rozwoju polskich uzdrowisk
5. Hipoteza modyfikowana
6. Zakończenie
Literatura

Wykorzystanie cyklu Butlera do interpretacji rozwoju uzdrowisk na przykładzie Żegiestowa-Zdroju
Zygmunt Kruczek
1. Wprowadzenie
2. Teoria cyklu ewolucji obszaru turystycznego R. W. Butlera
3. Warunki naturalne uzdrowiska
4. Etapy rozwoju żegiestowskiego kurortu a cykl Butlera
5. Przydatność cyklu Butlera do interpretacji rozwoju uzdrowisk w Polsce
6. Wnioski końcowe
Literatura

Uwarunkowania i tendencje zmian rozwoju uzdrowisk w Polsce
Anna Kaczmarska
1. Wstęp
2. Turystyka uzdrowiskowa, istota i znaczenie
3. Uwarunkowania rozwoju uzdrowisk w Polsce
5. Współczesne trendy w polskiej turystyce uzdrowiskowej
6. Problematyka rozwoju gmin uzdrowiskowych
7. Wielkos'ć ruchu turystycznego w gminach uzdrowiskowych w latach 1998-2007
8. Podsumowanie
Literatura

Podstawy prawne funkcjonowania polskich uzdrowisk
Aleksandra Czupryna-Nowak
1. Wstęp
2. Akty prawne odnoszące się do turystyki uzdrowiskowej
3. Definicja uzdrowiska oraz ramy prawne jego działalności
4. Zakres działalności uzdrowisk
5. Nadzór nad uzdrowiskami
6. Sposoby finansowania
7. Zakończenie
Literatura

CZĘŚĆ II. TURYSTYKA ZDROWOTNA W UZDROWISKACH
Turystyka uzdrowiskowa, turystyka w uzdrowiskach - problemy definicyjne
Małgorzata Januszewska, Elżbieta Nawrocka, Sylwia Oparka
1. Wstęp
2. Dyskusja nad istotą turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej
3. Uzdrowisko miejscem uprawiania turystyki uzdrowiskowej
4. Korzystający z produktu uzdrowisk
5. Podsumowanie
Literatura

Uwarunkowania i bariery uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turystyce zdrowotnej
Andrzej Hadzik, Marcin Iwan
1. Wstęp
2. Niepełnosprawni jako segment turystyki zdrowotnej
3. Bariery aktywności turystycznej osób niepełnosprawnych
4. Uwarunkowania i cele uprawiania turystyki ludzi niepełnosprawnych
5. Wnioski
Literatura

Ocena stron internetowych gmin uzdrowiskowych
Iwona Zdonek, Dariusz Zdonek
1. Wprowadzenie
2. Aspekty metodologiczne przeprowadzonych badań
2.1. Zakres badań
2.2. Kryteria oceny stron internetowych
2.3. Problem subiektywizmu oceny jakos'ci stron internetowych
3. Wyniki badań
3.1. Dostępność i funkcjonalność
3.2. Wizualizacja
4. Podsumowanie i wnioski
Literatura

CZĘŚĆ III. PRODUKT UZDROWISKOWY
Kształtowanie obiektu spa jako innowacyjnego uzdrowiskowego produktu turystycznego w Polsce
Diana Dryglas
1. Wstęp
2. Istota pojęcia spa
3. Znaczenie spa na polskim rynku usług spa
4. Etapy tworzenia obiektu spa
4.1. Koncepcja obiektu spa i analiza trendów spa
4.2. Ocena aktualnej sytuacji rynkowej i profil klienta odwiedzającego obiekt spa
4.3. Lokalizacja obiektu spa i menu spa
4.4. Komercjalizacja obiektu spa oraz działania doskonalące i monitorujące
5. Obiekt spa jako innowacyjny uzdrowiskowy produkt turystyczny
6. Zakończenie
Literatura

Rola produktu uzdrowiskowego w polskim systemie zdrowotnym
Piotr Romaniuk
1. Wstęp
2. System zdrowotny w Polsce - zarys formalny i ewolucja w okresie po reformie 1999 roku
3. Tradycje lecznictwa uzdrowiskowego w polskim systemie zdrowotnym
4. Aktualna pozycja produktu uzdrowiskowego w systemie zdrowotnym w Polsce
4.1. Definicja produktu uzdrowiskowego
4.2. Produkt uzdrowiskowy jako usługa finansowana przez NFZ -ramy formalne
4.3. Pozycja produktu uzdrowiskowego w polskim systemie zdrowotnym
4.4. Pozycja produktu uzdrowiskowego w polskim systemie zdrowotnym - synteza
5. Podsumowanie
Literatura

Wody lecznicze w Polsce i ich wykorzystanie w lecznictwie uzdrowiskowym
Jolanta Mirek
1. Wprowadzenie
2. Definiowanie i klasyfikacja wód leczniczych
3. Geneza i występowanie wód leczniczych w Polsce
4. Wykorzystanie wód leczniczych w lecznictwie uzdrowiskowym
5. Zakończenie
Literatura

Modelowanie zachowań konsumentów rynku usług turystycznych i uzdrowiskowych
Agnieszka Kowalska-Styczeń
1. Wprowadzenie
2. Model symulacyjny
3. Model symulacyjny z uwzględnieniem większego otoczenia
4. Podsumowanie
Literatura

CZĘŚĆ IV. PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE I JEGO ROLA W UZDROWISKU.
Charakterystyka przedsiębiorstwa uzdrowiskowego na przykładzie spółki uzdrowiskowej ŻUK S.A
Katarzyna Jakowska-Suwalska
1. Wstęp
2. Powstanie trzech uzdrowisk Kotliny Kłodzkiej
3. Charakterystyka przedsiębiorstwa uzdrowiskowego
4. Charakterystyka bazy leczniczej w oddziałach ŻUK S.A
5. Formy leczenia w sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych ŻUK S.A
6. Produkcja i sprzedaż wód mineralnych
7. Cel działalności Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich S.A
8. Analiza wykorzystania miejsc w sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych ŻUK S.A. (w latach 2002-2006).
9. Strategia rozwoju Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich S.A
10. Zakończenie
Literatura

Innowacyjne aspekty w powiązaniach sieciowych - możliwości wykorzystania w działalności uzdrowiskowej
Jolanta Staszewska
1. Wstęp
2. Istota powiązań sieciowych
2.1. Klaster jako innowacyjna forrna powiązań sieciowych na rynku przedsiębiorstw uzdrowiskowych
2.2. Klastry zagraniczne
3. Zakończenie
Literatura

Wiedza i kreatywność w procesach innowacyjnych jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw uzdrowiskowych
Małgorzata Januszewska
1. Wstęp
2. Teoretyczne podstawy konkurencyjności
3. Innowacyjność jako warunek konkurencyjności przedsiębiorstwa
4. Gospodarowanie wiedzą i kreatywnością w procesach innowacyjnych
5. Zakończenie
Literatura

Zakończenie
Adam R. Szromek

Książka

  • ISBN: 

    978-83-60789-27-8

  • Autor: 

    Adam R. Szromek

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...