Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Janusz Merski,
Waga produktu: 0.450 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788360197639
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: Almamer

Warszawa 2007, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 264 str., oprawa miękka

Celem pracy jest próba ukazania możliwości utrzymania, a nawet podnoszenia sprawności motorycznej w wieku dorosłym przez uprawianie turystyki kwalifikowanej. Wiek dorosły trwa - według M. Ćwirko-Godyckiego i Z. Drozdowskiego (1976) - od uzyskania ostatecznej długości ciała do pierwszych objawów starzenia się, co przeciętnie następuje u mężczyzn około 35 do 40 roku życia, a u kobiet już około 30 do 35 roku życia. Dla potrzeb demograficznych wydzielono grupę ludności w wieku produkcyjnym, czyli w wieku zdolności do pracy (Rocznik statystyczny 1994 r., s. 46). Dla mężczyzn przyjęto wiek 18-64 lata, a dla kobiet 18-59 lat. Liczba osób w tym wieku żyjących w Polsce w 1994 r. wynosiła ogółem 20,1 mln. W tym przedziale wieku nie obserwuje się jeszcze wyraźnej dysproporcji w zakresie liczebności między kobietami a mężczyznami. Mężczyzn było 10,0 mln, a kobiet 10, 1 mln. Program badawczy dotyczy więc bardzo istotnej pod względem liczebności grupy Polaków.

Ludzi w wieku produkcyjnym nazywa się powszechnie populacją w średnim wieku. To właśnie określenie występuje najczęściej w piśmiennictwie z zakresu kultury fizycznej. W. Osiński używa dla określenia wieku średniego terminu wiek dorosły i dojrzały (1993). W pracy niniejszej używać będziemy terminu wiek dorosły, rzadziej - dojrzały.

Spis treści

Wstęp
Sprawność motoryczna ludzi dorosłych
Kultura fizyczna osób dorosłych
Potrzeby aktywności ruchowej a możliwość ich zaspokajania przez uprawianie turystyki
Rozdział 1
Turystyka kwalifikowana i jej miejsce w kulturze fizycznej
Turystyka a rekreacja
Pojęcie i zakres turystyki kwalifikowanej
Turystyka kwalifikowana a sport
Możliwość dalszego rozwoju turystyki kwalifikowanej oraz korzyści gospodarcze
Turystyka kwalifikowana w liczbach
Turystyka aktywna jako wstęp do turystyki kwalifikowanej
Turystyka kwalifikowana na świecie
Plener jako ważny element działalności turystycznej
Plenerowa rekreacja przygodowa jedną z form turystyki usportowionej
Turystyka usportowiona elementem krajowych programów zachowania sprawności fizycznej
Rozdział 2
Podstawowe pojęcia i terminy
Rozdział 3
Metodologiczne podstawy pracy
Cel badań i hipotezy badawcze
Zmienne i wskaźniki
Materiał i metoda badań
Organizacja badań
Rozdział 4
Analiza wyników badań
Charakterystyka ogólna badanej zbiorowości
Sprawność motoryczna turystów kwalifikowanych na tle grupy kontrolnej
Siła kończyn górnych
Siła ogólna
Próba mocy (siły eksplozywnej)
Próba siły kończyn dolnych
Próba siły mięśni brzucha
Próba szybkości ruchu ręką
Próba zwinności
Próba gibkości
Rozdział 5
Synteza wyników badań
Rozdział 6
Dyskusja
Rozdział 7
Podsumowanie, wnioski
Literatura
Spis tabel
Spis rycin
Spis wykresów

Książka

  • ISBN: 

    978-83-60197-63-9

  • Autor: 

    Janusz Merski

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...

aaa ssss