Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Andrzej Hadzik,
Waga produktu: 0.580 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: AWF Katowice


Katowice 2009, wyd. 1, format 170 x 240, objętość 335 str., oprawa miękka

Monografia ma charakter teoretyczno-empiryczny i dotyczy identyfikacji zakresu turystyki zdrowotnej w uzdrowiskach.

W rozdziale I omawiane są koncepcje zdrowia i wellness oraz możliwości, jakie niesie turystyka dla utrzymania, lub poprawy zdrowia. Ponadto w powyższym rozdziale analizowana jest istota turystyki zdrowotnej.

Rozdział II poza przedstawieniem zarysu problematyki turystyki uzdrowiskowej pokazuje możliwości badań dwóch najważniejszych społeczno-gospodarczych funkcji uzdrowisk, czyli funkcji turystycznej i leczniczej. Funkcje te determinują występowanie różnych form turystyki zdrowotnej w uzdrowiskach. Ważnym w rozdziale jest przedstawienie założeń metodologicznych monografii. Ostatnią częścią rozdziału jest określenie głównych segmentów rynku usług turystyki zdrowotnej w uzdrowiskach.

W kolejnym rozdziale autor omawia historię uzdrowisk w Polsce i na Świecie oraz uwarunkowania prawne funkcjonowania krajowych miejscowości uzdrowiskowych. W powyższym rozdziale pokazano nie tylko aktualny stan prawny, ale również przedstawiono prawo unijne oddziałujące na obszary uzdrowiskowe. Ponadto autor mając świadomość znaczenia i rangi kurortów niemieckich na europejskim rynku turystyki zdrowotnej pokazał zarys rozwiązań prawnych na obszarach tamtejszych uzdrowisk.

Rozdział IV poświęcony jest głównym elementom i źródłom finansowania pobytów uzdrowiskowych. Na podstawie kierowania gości do uzdrowisk zostały pokazane rodzaje pobytów uzdrowiskowych. Ponadto mając na uwadze funkcję turystyczną i leczniczą dokonano charakterystyki usług turystyki zdrowotnej uzdrowisk.

W rozdziale V poddano analizie proces przekształceń w krajowych miejscowościach uzdrowiskowych. Omówiono zarówno zmiany w przyjazdach gości i zagospodarowaniu obszarów uzdrowiskowych, jak i przekształcenia własnościowe badanych miejscowości turystycznych.

Rozdział VI stanowi próbę weryfikacji funkcji turystycznej wybranych obszarów uzdrowiskowych krajowych i zagranicznych. W rozdziale zweryfikowano funkcję turystyczną dwóch obszarów mających znaczący udział w liczbie uzdrowisk oraz posiadających bogatą historię kształtowania się turystyki zdrowotnej. Należą do nich uzdrowiska sudeckie oraz porównawczo kurorty niemieckie regionu Badenii - Wirtembergii. Zaproponowano również w powyższym rozdziale koncepcję rozwoju uzdrowisk w Polsce.

Monografia kończy się podsumowaniem badań zawartych w Zakończeniu oraz Bibliografią składającą się z publikacji zwartych, artykułów oraz aktów prawnych.


Spis treści

WSTĘP
ROZDZIAŁ 1 ELEMENTY, FORMY I KIERUNKI TURYSTYKI ZDROWOTNEJ
1.1. ZDROWIE PRZEZ TURYSTYKĘ
1.2. ISTOTA TURYSTYKI ZDROWOTNEJ
ROZDZIAŁ 2 OBSZARY UZDROWISKOWE JAKO MIEJSCA REALZIACJI TURYSTYKI ZDROWOTNEJ
2.1.TURYSTYKA UZDROWISKOWA - ZARYS PROBLEMATYKI
2.1.1. METODOLOGIA BADAŃ FUNKCJI TURYSTYCZNEJ I LECZNICZEJ UZDROWISK
2.1.2. FUNKCJA TURYSTYCZNA I LECZNICZA MIEJSCOWOŚCI UZDROWISKOWYCH
2.2. GŁÓWNI GOŚCIE KRAJOWYCH OBSZARÓW UZDROWISKOWYCH
ROZDZIAŁ 3 HISTORYCZNO-PRAWNE UWARUNKOWANIA TURYSTYKI ZDROWOTNEJ'UZDROWISK
3.1. HISTORIA TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ
3.1.1. HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA TURYSTYKI ZDROWOTNEJ W ZAGRANICZNYCH KURORTACH
3.1.2. RYS HISTORYCZNY TURYSTYKI I LECZNICTWA W POL¬SKICH UZDROWISKACH
3.2. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA UZDROWISK W POLSCE
ROZDZIAŁ 4 GŁÓWNE ELEMENTY POBYTU UZDROWISKOWEGO
4.1. KIEROWANIE NA POBYTY UZDROWISKOWE
4.2. USŁUGI JAKO PODSTAWA PRODUKTU TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ
4.2.1. RODZAJE USŁUG LECZNICZYCH W MIEJSCOWOŚCIACH UZDROWISKOWYCH
4.2.2. USŁUGI TURYSTYCZNE UZDROWISK
4.3. FINANSOWANIE POBYTÓW W UZDROWISKACH
ROZDZIAŁ 5 PROCES PRZEKSZTAŁCEŃ UZDROWISK W POLSCE
5.1. ZMIANY W PRZYJAZDACH GOŚCI DO UZDROWISK
5.2. PRZEKSZTAŁCENIA W ZAGOSPODAROWANIU OBSZARÓW UZDROWISKOWYCH
5.3. PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE W UZDROWISKACH
ROZDZIAŁ 6 PRZYKŁADY WERYFIKACJI FUNKCJI TURYSTYCZNEJ KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH OBSZARÓW UZDROWISKOWYCH
6.1. FUNKCJA TURYSTYCZNA OBSZARÓW UZDROWISKOWYCH REGIONU SUDECKIEGO
6.2. FUNKCJA TURYSTYCZNA ZAGRANICZNYCH UZDROWISK NA PRZYKŁADZIE KURORTÓW NIEMIECKIEGO REGIONU BADENII-WIRTEMBERGII 6.3. KONCEPCJA ROZWOJU OBSZARÓW UZDROWISKOWYCH W POLSCE
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL


Książka

  • ISBN: 

    978-83-60841-29-7

  • Autor: 

    Andrzej Hadzik

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...