Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Ewa Malchrowicz-Mośko
Waga produktu: 0.36 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: AWF Poznań

Turystyka sportowa polega na odbywaniu podróży motywowanych tematyką sportu. W ujęciu szerokim można pod tym pojęciem rozumieć podróże w celu podejmowania aktywności sportowej lub podziwiania widowiska sportowego, jak również w celu poznawania sportu jako fenomenu kulturowego w formie biernej (np. poprzez odwiedziny w muzeum sportu), co nie jest związane z podejmowaniem wzmożonego wysiłku fizycznego. Turystykę sportową można również dzielić na taką, której głównym motywem jest oddawanie się w czasie wolnym zajęciom sportowym, oraz na taką, w której aktywność sportowa ma dla sposobu spędzania czasu wolnego jedynie poboczne znaczenie. Kluczowe staje się więc pytanie, gdzie przebiega linia graniczna pomiędzy turystyką sportową z jej własną specyfiką a sportem uprawianym wewnątrz turystycznej przestrzeni.
Głównym celem niniejszej pracy jest ukazanie specyfiki turystyki sportowej w perspektywie społeczno-kulturowej. W książce przedstawiono uwarunkowania rozwoju turystyki sportowej w ostatnich dziesięcioleciach (na tle tendencji charakterystycznych dla epoki ponowoczesnej) oraz obecne skutki (przede wszystkim społeczno-kulturowe) tej formy podróżowania. Opisano także zmiany, jakie zaszły w sporcie postmodernistycznym, oraz trendy charakterystyczne dla postturystyki, ponieważ spowodowały one dynamiczny rozwój turystyki sportowej oraz szereg skutków (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych) dla jednostki, społeczności lokalnych, narodów oraz turystycznych destynacji. Ukazany został również potencjał społeczno-kulturowy poszczególnych form turystyki sportowej. Autorka pracy uznaje ten cel za istotny, ponieważ ujęcie turystyki sportowej w wymiarze społeczno-kulturowych interakcji ujawnia i uzmysławia jej kreatywne pokłady i znaczenie wykraczające daleko poza funkcje tylko zaspokajania potrzeby wypoczynku i zabawy. Za C.M. Hallem autorka pracy rozumie oddziaływanie społeczno-kulturowe turystyki sportowej jako „zmiany zachodzące w systemach wartości pojedynczych jednostek, społeczności lokalnych lub całych społeczeństw wywoływane przez podróże sportowe, zmiany w typach zachowań turystów i ludności lokalnej, ich strukturach społecznych, stylu życia i poziomie jakości życia"4 [Hall 1992, s. 145]5.
W niniejszej książce turystyka sportowa w ujęciu społeczno-kulturowym została ukazana na tle zachodzących w czasach ponowoczesnych społecznych zmian wartości, wśród których na szczególną uwagę zasługuje tendencja do poszukiwania doznań i emocji. Nie bez znaczenia dla rozwoju turystyki sportowej pozostaje również zjawisko zanikania poczucia więzi i tożsamości we współczesnym świecie, które prowadzi z kolei do ich poszukiwania m.in. podczas masowych wydarzeń, w tym także sportowych. Składowe turystyki sportowej — sport i turystyka — w pracy zaprezentowano na tle takich zjawisk jak m.in. eventyzacja, globalizacja, mediatyzacja, które w ostatnich latach w znacznej mierze doprowadziły do dynamicznego rozwoju turystyki sportowej.
Autorka pracy ma nadzieję, że przedstawione analizy okażą się interesujące zarówno dla teoretyków sportu i turystyki, jak i praktyków. Mogą być pomocne m.in. podczas kształcenia przyszłych kadr turystycznych w zakresie turystyki sportowej. W Polsce wciąż brakuje specjalistów zwłaszcza z zakresu badań nad wzajemnymi relacjami pomiędzy wizerunkiem i destynacjami turystycznymi, a wydarzenia sportowe we współczesnej turystyce zaczynają odgrywać w takim sensie coraz donioślejszą rolę. Pełnią przy tym szereg ważnych funkcji, w obecnych czasach można wręcz mówić o „eventowym trendzie". Eventy sportowe poprawiają wizerunek i pozycję rynkową regionów turystycznych, w których się odbywają. Ważne są więc badania naukowe na temat tego, jak eventy sportowe wpływają na daną destynację turystyczną. Trzeba też pamiętać, że eventy są istotnym elementem turystyki sportowej w kontekście liczby turystów oraz wpływu na gospodarkę. Turystyka eventów sportowych uważana jest na świecie za ważny i bardzo atrakcyjny rynek. Celem praktycznym książki jest więc dostarczenie informacji na temat wpływu eventów sportowych na rozwój turystyki. Dzięki tej wiedzy władze polskich miast oraz organizatorzy imprez sportowych zdobędą informacje na temat potencjału tych wydarzeń i ich skutków w sferze ekonomicznej, ekologicznej oraz społeczno-kulturowej.

Spis treści:

Wstęp 7
Rozdział 1. Sport i turystyka jako źródła wiedzy o człowieku 17
1.1. Turystyka jako globalny fenomen ponowoczesności — ewolucja podróżowania od starożytnych pielgrzymek religijnych do post-turystyki 17
1.2. Sport jako globalny fenomen ponowoczesności — ewolucja aktywności fizycznej od pierwotnych gier i zabaw do post-sportu 28
1.3. Związki turystyki i sportu na przestrzeni dziejów — ewolucja widowiska sportowego od starożytnych igrzysk olimpijskich do epoki post-olimpizmu 38
Rozdział 2. Event sportowy w epoce ponowoczesnej 57
2.1. Event sportowy jako rytuał kulturowy oraz forma uczestnictwa w życiu społecznym 58
2.2. Kibicowanie jako narzędzie budowania więzi i tożsamości — ewolucja kibica od widza do post-fana 71
2.3. Wizerunek eventów sportowych i destynacji turystycznych — wzajemne relacje 77
Rozdział 3. Fenomen turystyki sportowej 81
3.1. Turystyka sportowa na tle obcojęzycznej literatury przedmiotu 81
3.2. Turystyka sportowa w polskiej tradycji terminologicznej 91
3.3. Aktualne trendy w turystyce sportowej na tle idei rozwoju zrównoważonego 100 Rozdział
4. Współczesne formy turystyki sportowej z perspektywy niesionych wartości społeczno-kulturowych 107
4.1. Aktywna turystyka sportowa 109
4.1.1. Turystyka sportów narodowych i tradycyjnych 110
4.1.2. Turystyka sportów ekstremalnych 117
4.2. Turystyka eventów sportowych 118
4.2.1. Aktywna turystyka eventów sportowych 120
4.2.1.1. Aktywna turystyka eventów sportowych zawodowców 120
4.2.1.2. Aktywna turystyka eventów sportowych amatorów 120
4.2.2. Bierna turystyka eventów sportowych 121
4.2.2.1. Fanoturystyka sportowa 121
4.2.2.2. Obligoturystyka sportowa 121
4.2.2.3. Wolonturystyka sportowa 121
4.2.3. Turystyka olimpijska 122
4.2.4. Turystyka biegowa 125
4.2.5. Turystyka futbolowa 131
4.3. Kulturowa turystyka sportowa 134
4.3.1. Turystyka muzealna sportu 141
4.3.2. Turystyka stadionowa 147
Rozdział 5. Efekty turystyki sportowej 150
5.1. Społeczno-kulturowe efekty turystyki sportowej 150
5.2. Ekonomiczne efekty turystyki sportowej 167
5.3. Ekologiczne efekty turystyki sportowej 175
Rozdział 6. Turystyka sportowa na obszarach cennych przyrodniczo oraz na obszarach odmiennych kulturowo — wybrane problemy 182
Zakończenie 190
Bibliografia 196

Książka

 • ISBN: 

  978-83-64747-19-9

 • Autor: 

  Ewa Malchrowicz-Mośko

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2019

 • Format: 

  165 x 235

 • Liczba stron: 

  209

 • Oprawa: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...