Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Wojciech J. Cynarski i Wojciech Bajorek,
Waga produktu: 0.400 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 10.50 PLN

We wstępie wypada wyjaśnić wskazane w tytule perspektywy teoretyczne i paradygmaty; wyjaśnić, dlaczego problemy kultury fizycznej i zdrowotnej proponujemy ujmować w perspektywie holistyczno-humanistycznej.

Nauka wciąż ewoluuje. Zmiana paradygmatów, a więc obowiązujących w środowisku uczonych wzorców postępowania lub dominujących koncepcji metodologicznych, ogólnie uznanych osiągnięć naukowych, fundamentalnych założeń naukowych co do natury rzeczywistości, które przyjmuje się za oczywiste i nie neguje w badaniach, postępuje za zmianą pozostałych składników poglądu na świat. Dotyczy to nauk społecznych i nauk o człowieku (różnych antropologii), a także  multidyscyplinarnych nauk o kulturze fizycznej i nie mniej zróżnicowanych, choć jeszcze instytucjonalnie niewyodrębnionych, nauk o turystyce. Nauki te, których podmiotem pozostaje sam człowiek, nie powinny tegoż osobowego, psychofizycznego człowieka zagubić. Nowy systemowy paradygmat powinien pomóc we właściwym opisie ludzkiego świata, który wymyka się neopozytywistom i scjentystom.

Toteż konieczne jest przestrzeganie holistyczne-humanistyczne go spojrzenia na tę specyficznie ludzką, społeczną i kulturową rzeczywistość. Należy przestrzegać norm wprowadzonych na grunt nauki przez wybitnych humanistów, jak Florian Znaniecki i Erich Fromm, jak odkrywcy socjologii i psychologii humanistycznej oraz personalizmu w antropologii. Holizm dotyczy tu ujęcia całościowego zarówno wontologii, jak i w metodologii badań.

Twórca pedagogiki holistycznej prof. Andrzej Szyszko-Bohusz rozwija nowy, systemowy paradygmat na gruncie pedagogiki (i bardziej ogólnie -humanistyki), aplikując jej założenia do rzeczywistości wychowania fizycznego i sportu. Podobnie z perspektywy personalizmu czyni prof. Andrzej Pawłucki. Spojrzenie psychologiczne i pedagogiczne wymaga właśnie dostrzegania zarówno fizycznej, jak i duchowej istoty człowieka oraz formowania osobowości dziecka, kierowania jego rozwojem, wskazywania właściwej drogi. Perspektywa psychologiczna odsłania pewne problemy. Ujęcie pedagogiczne pozwala formułować wskazania teleologiczne (celowe) i deontologiczne (powinnościowe) dotyczące bądź to ochrony zdrowa, bądź rozwoju jego pozytywnego wysokiego potencjału, jak w sporcie wyczynowym. Wszystko to wymaga także praktycznych zastosowań, by nauka nie traciła kontaktu z badaną rzeczywistością. Toteż niezbędne jest powiązanie refleksji teoretycznej i badań psychologicznych z praktyką różnych dziedzin kultury fizycznej.

W pierwszej części monografii wydzielone zostały prace, których główne cele powiązane są z pojęciami podstawowymi dla psychologii. Tak więc interesujący problem naukowo-badawczy zależności między budową mózgu a świadomością ciata podjął Marcin Ponczek. Wybrane czynniki osobowości sportowców wysoko kwalifikowanych analizowała w kontekście społecznym Anna Owczarek. Cechy temperamentu jako determinanty lęku u skoczków spadochronowych stanowiły problem, który postanowiła rozwiązać Agnieszka Boldak. Kwestię umiejscowienia kontroli u chłopców uprawiających i n i eupraw łających gimnastyki sportowej rozstrzygają w swej pracy Joanna Basiaga-Pasternak i Anna Maria Omy lak.

Kolejna seria prac odnosi się do kategorii równie podstawowych dla psychologii i socjologii sportu i zawodu, co także powinno interesować nauczycieli akademickich kształcących studentów wychowania fizycznego, samych studentów oraz nauczycieli wychowania fizycznego. Znajdujemy tu trzy prace Janusza Zielińskicgo: Analiza tożsamości zawodowej nauczyciela wychowania fizycznego; Trudności zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego motywacją do podejmowania działań dydaktyczno-wychowawczych; Analiza wypalenia zawodowego nauczyciela wychowania fizycznego. Krzysztof Warchoł zbadał i opisał postawy nauczycieli wychowania fizycznego wobec wykonywanego zawodu według zmiennej stopnia awansu zawodowego. Z kolei Anna Brojek interpretowała zagadnienie dominujących motywów wyboru studiów wychowania fizycznego w wybranych uczelniach w Polsce.

Część druga — Aplikacje z teorii wychowania fizycznego i sportu — zawiera prace empiryczne, których tematyka rozciąga się od społecznej percepcji sportowców niepełnosprawnych, przez wychowanie zdrowotne, po teorię treningu sportowego.

Grzegorz Błażejewski porównał wypowiedzi studentów z Tarnowa i Rzeszowa na temat sportu osób niepełnosprawnych. Paweł Król i Stanisław Ciesz-kowski przeanalizowali wpływ czynników społeczno-ekologicznych na stan zdrowia dzieci. Emilian Zadarko i Zbigniew Barabasz przedstawili wyniki swoich badań dotyczących aktywności i sprawności fizycznej młodzieży studiującej kierunki medyczne. Z kolei strukturę sprawności fizycznej studentów, ale z kierunku wychowania fizycznego, zbadał Jaromir Grymanowski. Metody realizacji zadań ruchowych preferowane w szkolnym wychowaniu fizycznym przedstawił Witold Półtorak. Józef Tatarczuk i Ryszard Asienkiewicz zaprezentowali analizę porównawczą cech somatomctrycznych, proporcji ciała, wielkości otłuszczenia i wieku mcnarche młodzieży akademickiej byłej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie na tle innych uczelni wyższych w Polsce.

Trzy kolejne prace dotyczą postaw wobec zasad bezpieczeństwa, wobec zdrowia i oceny własnego stanu zdrowia. Michał Siniarski-Czaplicki zajął się stanem świadomości zagrożeń młodzieży gimnazjalnej związanych z zachowaniami nad wodą. Daniel Puciato i Piotr Kobuszewski zbadali samoocenę stanu zdrowia grupy osób trenujących sporty walki. Postawy wobec zdrowia studentów kierunku „turystyka i rekreacja'" z Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego są tematem opracowania Jaromira Grymanowskiego.

Ostatnia partia prac reprezentuje teorię sportu i motorykę sportową. Dwa artykuły Jana Jungera i współpracowników opisują wyniki badania wpływu aktywności fizycznej na motoryczne zdolności koordynacyjne seniorów i poziom owych zdolności. Ostatni tekst, którego autorami są Pavel Rużbarsky i Vi era Smerecka, poświęcony jest ocenie odpowiedzi organizmu na obciążenia treningowe w pływaniu w okresie przygotowawczym do zawodów. Prace te zostały przyjęte w języku angielskim, jak przekazali je ich autorzy.

We wszystkich pracach zamieszczonych w niniejszej monografii, choć w różnym stopniu, autorzy ujmują aktywność człowieka interdyscyplinarnic lub z głównym akcentem na jakiś aspekt i perspektywę danej dziedziny wiedzy. Całość daje obraz względnie pełny - od psychologicznych refleksji o świadomości ciała i zdrowia po biologiczną odpowiedź organizmu na obciążenia w treningu wyczynowym. Zwłaszcza aplikacje z perspektywy teorii wychowania fizycznego, wychowania zdrowotnego i teorii sportu bądź słowackiej edukologii sportowej dopełniają obraz kierunków penetracji dzisiejszych nauk o kulturze fizycznej w ich holistycznym i humanistycznym wymiarze.

Niniejszy zbiór prac polecamy zwłaszcza osobom zainteresowanym humanistyką kultury fizycznej oraz obszarem wspólnym dla teorii i empirii nauk o kulturze fizycznej - od psychologii po teorie wychowania fizycznego, wychowania zdrowotnego i sportu. Wojciech J. Cynarski Wojciech Bajorek

Spis treści

Przedmowa
Wstęp,

Część I: PRACE PSYCHOLOGICZNE:
Zależności między budową mózgu a świadomością ciała,
Wybrane czynniki osobowości sportowców wysoko kwalifikowanych w kontekście społecznym,
Cechy temperamentu jako determinanty lęku u skoczków spadochronowych,
Umiejscowienie kontroli u chłopców uprawiających i nieuprawiających gimnastyki sportowej
Analiza tożsamości zawodowej nauczyciela wychowania fizycznego,
Postawy nauczycieli wychowania fizycznego wobec zawodu w zależności od stopnia awansu zawodowego,
Trudności zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego motywacją do podejmowania działań dydaktyczno-wychowawczych,
Analiza wypalenia zawodowego nauczyciela wychowania fizycznego,
Motywy wyboru studiów wychowania fizycznego w wybranych uczelniach w Polsce,

Część II: APLIKACJE Z TEORII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:
Studenci z Tarnowa i Rzeszowa o sporcie i sportowcach niepełnosprawnych,
Wpływ środowiska zamieszkania na stan zdrowia dzieci (na przykładzie uczniów szkół podstawowych – miejskiej nr 1 w Jaśle i wiejskiej w Roztokach),
Ocena aktywności i sprawności fizycznej słuchaczy Studiów Medycznych w Jaśle i Rzeszowie,
Struktura sprawności fizycznej studentów wychowania fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Najczęściej stosowane metody realizacji zadań ruchowych w szkolnym wychowaniu fizycznym,
Charakterystyka porównawcza cech somatometrycznych, proporcji ciała, wielkości otłuszczenia i wieku menarche młodzieży akademickiej byłej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie na tle innych uczelni w Polsce,
Ocena stanu świadomości młodzieży gimnazjalnej w zakresie bezpiecznych zachowań nad wodą,
Samoocena stanu zdrowia trenujących sporty walki z Opola,
Postawy studentów turystyki i rekreacji Uniwersytetu Rzeszowskiego wobec zdrowia,
The effect of physical activity on coordination abilities of movement regulation in seniors,
The level of coordination abilities in seniors,
The evaluation of organism response to training load in preparation period in swimming,

Książka

 • ISBN: 

  978-83-7338-496-5

 • Autor: 

  Wojciech J. Cynarski i Wojciech Bajorek

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2009

 • Format: 

  165 x 235

 • Liczba stron: 

  244

 • Oprawa: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...