Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Władysław Pańczyk; Krzysztof Warchoł,
Waga produktu: 0.480 kg
Wysyłka od: 5.99 PLN

Rzeszów 2008, wydanie 2, format 155 x 230, objętość 392 str., oprawa miękka

W recenzji profesorskiej książki zwraca się uwagę na jej aktualność. Wykorzystano w niej zarówno nowe obszary wiedzy , jak i zmiany w szkolnej rzeczywistości wywołane reformą polskiej oświaty. Dlatego książka jest cennym źródłem wiedzy dla studentów wychowania fizycznego i nauczycieli już pracujących ale jest tez i oryginalnym głosem w naukowych dyskusjach o przyszłości szkolnego wychowania fizycznego zawierająca wiele ciekawych sugestii i rozwiązań przyszłościowych dla władz oświatowych. Doskonała znajomość realiów polskiej szkoły i umiejętne ich wiązanie z dylematami współczesności czyni z tej książki bardzo wartościową pozycje w zakresie współczesnego wychowania fizycznego.

Książka składa się z trzech części. Cześć pierwsza przybliża zjawiska będące podłożem współczesnej pasywacji fizycznej W tej części dokonano również wstępnej diagnozy możliwości ukierunkowania obecnego wychowania fizycznego w szkole na realizację potrzeb dzieci. Część drugą stanowią wybrane problemy teorii i klasycznej metodyki wychowania fizycznego oraz próby jej unowocześnienia. Część trzecia to zbiór praktycznych rozwiązań warsztatowych.
Książka adresowana jest do studentów i nauczycieli wychowania fizycznego 

Spis treści

Wstęp
Część pierwsza: WYCHOWANIE FIZYCZNE WOBEC WYZWAŃ CYWILIZACJI KONSUMPCYJNEJ
ROZDZIAŁ I - Pasywność fizyczna - powszechny element stylu życia współczesnego człowieka
1.1. Symptomy ponowoczesnej kultury konsumpcyjnej
1.2. Ruch i bezruch wobec rozwoju oraz zdrowia człowieka
1.3. Przyczyny fizycznej pasywności człowieka
1.4. Pasywność fizyczna jako element stylu życia
1.5. Współczesne style życia wyzwaniem dla wychowania fizycznego
ROZDZIAŁ II - Czynniki i potrzeby rozwojowo-zdrowotne a wychowanie fizyczne
2.1. Czynniki rozwoju i zdrowia człowieka
2.2. Środowisko oraz styl życia dzieci i młodzieży
szkolnej
2.3. Potrzeby rozwojowe i zdrowotne współczesnych dzieci na tle potrzeb ogólnych
2.4. Wychowanie fizyczne według potrzeb dzieci
ROZDZIAŁ III - Kierunki pożądanych zmian w wychowaniu fizycznym
3.1. Podstawy teoretyczno-naukowe
3.2. Podstawy prawno-organizacyjne
3.3. Nauczyciele wychowania fizycznego i ich kształcenie
3.4. Uczniowie (podmiot oddziaływań nauczyciela) i ich rodzice
3.5. Inne społeczności szkolne: nadzór pedagogiczny, nauczyciele innych przedmiotów, najbliższe środowisko
3.6. Infrastruktura i nakłady finansowe
Część druga: ELEMENTY TEORII I METODYKI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
ROZDZIAŁ IV - Wybrane problemy teorii wychowania fizycznego
4.1. Istota wychowania fizycznego
4.2. Podstawowe pojęcia wychowania fizycznego
4.3. Funkcje i kręgi wychowania fizycznego
ROZDZIAŁ V l -Zarys klasycznej metodyki wychowania fizycznego
5.1. Przedmiot, zakres badań metodyki wychowania fizycznego
5.2. Proces wychowania fizycznego
5.3. Zasady pedagogiczne w procesie kształcenia i wychowania fizycznego
5.4. Metody wychowawcze w procesie wychowania fizycznego
5.5. Metody przekazywania i zdobywania wiadomości o kulturze fizycznej
5.6. Metody własne wychowania fizycznego
5.7. Formy organizacyjne procesu wychowania fizycznego
5.8. Zasady budowy i organizacji lekcji wychowania fizycznego
5.9. Lekcja wychowania fizycznego
5.10. Programowanie i planowanie procesu wychowania fizycznego
5.11. Ocena w procesie wychowania fizycznego
5.12. Współczesne koncepcje oceniania - przykłady
ROZDZIAŁ VI - Pedeutologiczne uwarunkowania procesu wychowania fizycznego
6.1. Osobowość nauczyciela czynnikiem determinującym proces wychowania i kształcenia fizycznego
6.2. Nauczyciel wychowania fizycznego w świetle podstawowych kompetencji pedagogicznych
6.3. Sylwetka nauczyciela wychowania fizycznego w badaniach teoretycznych i empirycznych

Książka

  • ISBN: 

    978-83-7338-390-6

  • Autor: 

    Władysław Pańczyk; Krzysztof Warchoł

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...