Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Sozański Henryk
Waga produktu: 0.570 kg
Wysyłka od: 6.99 PLN
Wydawca: COS


Warszawa 1999, wyd. 3 zmienione i rozszerzone, format 165 x 235, objętość 360 str., oprawa miękka

Wiedza o sporcie i treningu ciągle się rozwija. Wiemy coraz więcej o funkcjonowaniu ustroju człowieka, potrafimy coraz mądrzej i bardziej efektywnie kierować jakże złożonymi procesami adaptacji wysiłkowej, wieńcząc dzieło wysokim stanem wytrenowania.

Wciąż padają rekordy i przesuwane są "granice ludzkich możliwości". Wzrasta stopień trudności i złożoności tych dyscyplin, w których liczy się piękno ruchu, wygrana w bezpośrednim kontakcie czy w grze. Wszystko to podnosi atrakcyjność sportu, modę na jego uprawianie (w różnych, niekoniecznie wyczynowych formach), przyciąga na stadiony i przed telewizory coraz więcej obserwatorów.

Te niezwykłe osiągnięcia są wytworem bardzo wielu czynników. Doskonałości i talentu człowieka, dobrodziejstwa natury i okoliczności, organizacji i pomocy ze strony nauki oraz techniki. Nic jednak nie staje się samoistnie. To trening czyni mistrza. Tylko bardzo żmudna, wieloletnia praca - mądra i konkretna prowadzi ku wyżynom.

Teoria treningu szczególnie wnikliwie odnosi się dzisiaj do pierwszych etapów kariery sportowej - szkolenia dzieci i młodzieży. Myśl przewodnia jest tu jednoznaczna: sport młodocianych jest funkcjonalną składową sportu wyczynowego. Nie można traktować go w oderwaniu, lecz tylko w aspekcie stopnia osiągnięcia celów etapowych na drodze do mistrzostwa sportowego w wieku dojrzałym. Stawia to przed treningiem określone wymagania w zakresie stopniowego, wszechstronnego, a później ukierunkowanego kształtowania potencjału ruchowego - przygotowania do późniejszej specjalizacji w wybranej dyscyplinie czy konkurencji. (ze wstępu)


Spis treści

1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w systemie sportu wyczynowego
1.1. Jedność celów wychowawczych, edukacyjnych i sportowych, uwarunkowania procesu szkolenia
1.2. Sport dzieci i młodzieży a wychowanie fizyczne
1.3. Specyficzne funkcje podsystemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży
1.4. Niektóre przesłanki tzw. sportów wczesnych
2. Podstawowe zasady programowania szkolenia sportowego dzieci i młodzieży
2.1. Kierunki optymalizacji
2.2. Model mistrzostwa sportowego jako zbiór wytycznych długofalowego planowania
2.3. Etapy szkolenia i ich uwarunkowania
2.4. Stopień podporządkowania programu i planu treningu uwarunkowaniom biologicznym
2.5. Stopień podporządkowania programu i planu treningu wymogom przyszłej specjalizacji
3. Niektóre uwarunkowania rozwoju osobniczego w szkoleniu sportowym
3.1. Rozwój układu ruchu
3.2. Rozwój układów wewnętrznych
3.3. Rozwój i dojrzewanie psychiki
3.4. Rozwój sprawności fizycznej
4. System szkolenia sportowego i funkcje jego składowych
5. Kwalifikacja do sportu - dobór i selekcja.
5.1. Wprowadzenie
5.2. Podstawy doboru i selekcji
5.3. Etapy selekcji
5.4. Kryteria selekcji.
5.5. Uwagi metodyczne
6. Trening sportowy.
6.1. Trening jako proces - specyfika treningu dzieci
i młodzieży
7. Struktura treningu
7.1. Podstawowe pojęcia i uwarunkowania
7.2. Struktura rzeczowa i jej składowe.
7.2.1. Przygotowanie sprawnościowe
7.2.1.1. Siła mięśniowa.
7.2.1.2. Szybkość
7.2.1.3. Skoczność
7.2.1.4. Wytrzymałość.
7.2.1.5.Gibkość.
7.2.1.6. Koordynacja ruchowa.
7.2.2. Przygotowanie techniczne.
7.2.3. Przygotowanie taktyczne.
7.2.4. Przygotowanie psychiczne, teoretyczne
i intelektualne.
7.2.5. Kompleksowość przejawiania składowych stanu
wytrenowania
7.3. Struktura czasowa treningu i jej składowe
7.3.1. Cykliczność treningu i jej związki z budowaniem formy sportowej.
7.3.2. Cykle długie (makrocykle).
7.3.2.1. Etapy treningu
7.3.2.2. Cykle wieloletnie i roczne.
7.3.3. Cykle średnie (mezocykle)
7.3.4. Cykle krótkie (mikrocykle).
7.3.5. Jednostka treningowa (trening, lekcja treningowa, zajęcia).
7.3.6. Cykle specjalne.
7.3.6.1. Zgrupowania szkoleniowe.
7.3.6.2. Bezpośrednie przygotowanie startowe (BPS).
8. Zasady, formy, środki i metody treningu
8.1. Podstawowe pojęcia
8.2. Zasady nauczania i treningu.
8.3. Formy nauczania i treningu.
8.4. Środki treningu
8.5. Metody treningu .
8.5.1. Metody kształtowania sprawności fizycznej
8.5.2. Metody nauczania umiejętności sportowych.
8.6. Żywienie i wspomaganie farmakologiczne.
9. Obciążenie treningowe (wysiłkowe)
9.1. Podstawowe pojęcia
9.2. Składowe obciążenia ze względu na kierunek oddziaływania
9.3. Składowe obciążenia ze względu na strefy (źródła) zabezpieczenia energetycznego
9.4. Dobór i regulacja obciążeń
9.5. Rejestracja i analiza obciążeń.
9.5.1. Metoda dokumentowania i analizy obciążeń
9.5.2. Komputerowe opracowywanie danych o obciążeniach w systemie TreOb.
10. Kontrola jako czynnik kierowania treningiem.
10.1. Istota i rodzaje kontroli.
10.2. Przykłady działań kontrolnych w treningu.
11. Współzawodnictwo sportowe i zasady polityki startowej w najmłodszych kategoriach wieku
12. Planowanie szkolenia
13. Wybrane zagadnienia treningu sportowego kobiet
13.1. Anatomiczne różnice między płciami i ich konsekwencje .
13.2. Fizjologiczne różnice między kobietami i mężczyznami oraz ich konsekwencje.
13.3. Dojrzewanie płciowe i trening.
13.4. Cykl płciowy (miesiączkowy) i trening.
14. Podstawy treningu niepełnosprawnych.
14.1. Podstawowe pojęcia.
14.2. Uwarunkowania treningu i zasady pracy z zawodnikami niepełnosprawnymi
14.3. Klasyfikacja zawodników i ich możliwości.
15. Podstawowe zasady i środki odnowy w procesie treningu.
15.1. Metodyczne środki odnowy.
15.2. Psychologiczne środki odnowy.
15.3. Medyczno-biologiczne środki odnowy.
15.4. Planowanie procedur odnowy w strukturze rocznego cyklu treningu
16. Kierunki rozwoju i unowocześniania procesu treningu .
Literatura


Książka

  • ISBN: 

    83-86504-61-7

  • Redaktor: 

    Sozański Henryk

Inne tytuły z tej serii: