Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Kazimierz Mikołajec,
Waga produktu: 0.300 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 7.00 PLN
Wydawca: AWF Katowice

Katowice 2013, wydanie 1, format 165 x 240, objętość 176 str., oprawa miękka

Praca składa się z dwóch wzajemnie powiązanych części. Pierwsza część -teoretyczna - poświęcona jest w głównej mierze „analizie współczesnej koncepcji efektów treningowych, jako jednemu z ważniejszych komponentów wiedzy naukowej w teorii treningu sportowego". Koncepcja ta we względnie skończonej postaci pojawiła się niedawno (Zatsiorsky 1995, Issurin 2010). Istnieje przekonanie, że analiza różnego typu efektów treningowych u wysokokwalifikowanych zawodników gier zespołowych, którą po raz pierwszy dokonano w polskiej literaturze, zainteresuje specjalistów i będzie inspiracją do dalszych badań.
Druga eksperymentalna (empiryczna) część związana z realizacją głównego celu, czyli określenia kumulatywnego i ostatecznego efektu treningu funkcjonalnego w obszarze zdolności motorycznych wysokokwalifikowanych koszykarzy.

Spis treści

Przedmowa

Teoretyczno-empiryczne podstawy problematyki badawczej
1. Kierunki doskonalenia systemu treningu u zawodników na wysokim poziomie zaawansowania sportowego
2. Trening funkcjonalny jako nowe podejście w teorii i praktyce treningu sportowego zawodników gier zespołowych
3. Koncepcje efektów treningowych stosowane w procesie planowania i kontroli treningu zawodników na wysokim poziomie zaawansowania sportowego
4. Kumulatywny efekt treningu jako czynnik determinujący sukces podczas walki sportowej
5. Ostateczne efekty treningów
6. Genetyczne determinanty kumulatywnego efektu treningowego
7. Wytrenowalność zdolności motorycznych w zależności od poziomu zaawansowania sportowego zawodników
8. Mikrocykle, mezocykle i etapy treningowe w przygotowaniu koszykarzy zaawansowanych pod względem sportowym
9. Analiza wymagań motorycznych u wysoko kwalifikowanych koszykarzy

Problematyka badawcza
1. Uzasadnienie wyboru tematu
2. Cel badań, pytania i hipotezy badawcze

Materiał, metody i narzędzia badawcze
1. Materiał i organizacja badań
2. Procedury pomiarowe
2.1. Pomiar równowagi statycznej na podłożu niestabilnym
2.2. Pomiar równowagi statycznej na podłożu stabilnym
2.3 Pomiar poziomu zdolności szybkościowo-siłowych
2.4. Pomiar szybkości startowej i lokomocyjnej
2.5. Pomiar izokinetyczny siły zginaczy oraz prostowników stawu kolanowego
2.6. Metody analizy statystycznej

Procedury treningowe
1. Wybrane aspekty treningu funkcjonalnego - trening proprioceptywny
2. Ogólne zasady treningu motorycznego realizowanego przez grupę eksperymentalną
3. Opis poszczególnych elementów treningu motorycznego realizowanego przez grupę eksperymentalną
4. Opis treningu techniczno-taktycznego realizowanego przez grupę eksperymentalną i kontrolną

Wyniki badań
1. Ocena kumulatywnego efektu treningu funkcjonalnego u koszykarzy na wysokim poziomie zaawansowania sportowego
2. Ocena ostatecznego efektu treningu funkcjonalnego u koszykarzy na wysokim poziomie zaawansowania sportowego
3. Typy reakcji indywidualnych na zastosowane obciążenia treningowe u koszykarzy z grupy eksperymentalnej
4. Współzależność pomiędzy poziomem siły zginaczy oraz prostowników stawu kolanowego a równowagą, zdolnościami szybkościowo-siłowymi i szybkością

Omówienie wyników badań i dyskusja
Podsumowanie i wnioski
Piśmiennictwo
Summary

Aneks
Wykaz oznaczeń poszczególnych zmiennych
Wykaz rycin, fotografii i tabel

Książka

  • ISBN: 

    978-83-64036-09-5

  • Autor: 

    Kazimierz Mikołajec