Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Władimir Ljach,
Waga produktu: 0.600 kg
Wysyłka od: 5.99 PLN
Wydawca: AWF Kraków

Kraków 2005, wydanie 1, format 165 x 235, ojętość 382 str., oprawa miękka

Do rąk czytelników oddajemy na razie pierwszą część podręcznika dla studentów Koszykówka, który zaczyna się wprowadzeniem do zagadnień związanych ze specjalizacją z koszykówki (rozdział 1) - Następnie kolejno zostały przedstawione ogólne i historyczne informacje na temat rozwoju koszykówki na arenie międzynarodowej (rozdział 2) - środki i sposoby prowadzenia gry (rozdziały 3 i 4), sens, sterowanie i technologia procesu treningowego oraz działalności treningowej (rozdziały 5, 6,7).

Druga część podręcznika będzie poświęcona charakterystyce podstaw teoretyczno-metodycznych oraz sterowaniu i technologii procesu współzawodnictwa i walki sportowej

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1, Wprowadzenie do zagadnień związanych z koszykówką

1.1. Wymagania stawiane specjalistom z koszykówki

1.2. Podstawowe pojęcia

Rozdział 2. Koszykówka na początku XXI wieku

2.1. Istota i formy koszykówki (uliczna, minikoszykówka, olimpijska, profesjonalna)

2.2. Historyczne etapy rozwoju oraz naukowo-metodyczne tendencje gry

2.2.1. Powstanie koszykówki na świecie

2.2.2. Etapy rozwoju koszykówki: praktyka, przepisy, myśl naukowo-metodyczna

Rozdział 3. Technika gry. Nauczanie i doskonalenie

3.1. Charakterystyka podstawowych pojęć

3.2. Klasyfikacja techniki gry

3.3. Technika ataku

3.3.1. Technika poruszania się

3.3.2. Technika działań z piłką

3.4. Technika obrony

3.4.1. Technika poruszania się

3.4.2. Technika odbierania piłki

3.5. Zwody

3.6. Metodyka nauczania i doskonalenia techniki gry

3.6.1. Nauczanie i doskonalenie techniki elementów ataku

3.6.2. Nauczanie i doskonalenie techniki działań obronnych

Rozdział 4. Strategia i taktyka gry. Nauczanie i doskonalenie

4.1. Podstawowe pojęcia i klasyfikacja

4.2. Taktyka gry w ataku

4.2.1. Działania indywidualne

4.2.2. Działania grupowe

4.2.3. Działania drużynowe

4.3. Taktyka obrony

4.3.1. Działania indywidualne

4.3.2. Działania grupowe

4.3.3. Działania drużynowe

4.4. Metodyka nauczania i doskonalenia

4.4.1. Nauczanie indywidualnych działań taktycznych

4.4.2. Nauczanie grupowych działań taktycznych

4.4.3. Nauczanie drużynowych działań taktycznych

4.4.4. Nauczanie i doskonalenie obrony każdy swego

4.4.5. Nauczanie i doskonalenie obrony strefowej

Rozdział 5. Podstawy teoretyczno-metodologiczne procesu szkoleniowo-treningowego

5.1. Trening jako komponent systemu przygotowania koszykarzy

5.2. Środki i metody treningu sportowego

5.3. Rodzaje przygotowania koszykarza

5.3.1. Przygotowanie techniczne

5.3.2. Przygotowanie taktyczne

5.3.3. Przygotowanie kondycyjne koszykarza

5.3.3.1. Zadania przygotowania kondycyjnego

5.3.3.2. Ogólne i specjalne przygotowanie kondy- cyjne

5.3.3.3. Środki przygotowania kondycyjnego

5.3.3.4. Metody przygotowania kondycyjnego

5.3.3.5. Kształtowanie zdolności siłowych

5.3.3.6. Przygotowanie szybkościowe

5.3.3.7. Kształtowanie wytrzymałości

5.3.3.8. Przygotowanie gibkościowe

5.3.3.9. Przykładowe warianty ćwiczeń w ogólnym i specjalnym przygotowaniu kondycyjnym

5.3.4. Przygotowanie koordynacyjne koszykarzy

5.3.4.1. Zadania przygotowania koordynacyjnego

5.3.4.2. Ogólne i specjalne przygotowanie koordynacyjne

5.3.4.3. Środki przygotowania koordynacyjnego

5.3.4.4. Metody kształtowania koordynacyjnych zdolności motorycznych

5.3.4.5. Podstawy metodyczne i przykłady ćwiczeń dla ukierunkowanego kształtowania koordynacyjnych zdolności motorycznych

5.3.5. Przygotowanie psychiczne

5.3.6. Przygotowanie teoretyczne

5.3.7. Przygotowanie do gry

5.3.8. Przygotowanie do walki sportowej (przygotowanie startowe)

5.4. Obciążenia treningowe i ich regulacja

5.5. Odnowa w procesie treningowym

5.6. Racjonalne żywienie koszykarza

Rozdział 6. Sterowanie procesem szkoleniowo-treningowym

6.1. Cele sterowania procesem treningowym

6.2. Organizacja i zbieranie informacji

6.3. Prognozowanie

6.4. Podejmowanie decyzji przy sterowaniu procesem treningowym

6.5. Modelowanie w systemie przygotowania koszykarzy

6.5.1. Modelowanie walki sportowej

6.5.2. Modelowe charakterystyki przygotowania

6.5.3. Modelowanie procesu przygotowania

6.6. Kontrola kompleksowa

6.6.1. Kontrola operatywno-bieżąca

6.6.2. Kontrola etapowa

6.6.3. Samokontrola

6.6.4. Analiza rezultatów kontroli

Rozdział 7. Technologie procesu treningowego według etapów przygotowania sportowego

7.1. Stadia wieloletniego przygotowania

7.2. Metody budowy procesu treningowego

7.3. Etapy i cykle treningowe

7.4. Etap wszechstronnego (wstępnego) przygotowania młodych koszykarzy

7.5. Etap treningu ukierunkowanego (początkowej specjalizacji i treningu pogłębionego) młodych koszykarzy

7.6. Etap doskonalenia sportowego (osiągania mistrzostwa sportowego) koszykarzy

7.7. Dobór i selekcja w systemie przygotowania koszykarzy

Piśmiennictwo

Aneks

Książka

  • ISBN: 

    83-89121-85-9

  • Autor: 

    Władimir Ljach

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...