Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Aleksander Stuła, Aleksander Stuła
Waga produktu: 0.360 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788364056659
Wysyłka od: 11.50 PLN

Systemy szkolenia piłkarzy w wybranych krajach i klubach europejskich Badania wspomagające efektywność szkolenia w Polsce

Opole 2014, wydanie 1, format 165 x 230, objętość 226 str., oprawa miękka


Wstęp:
"Szybki przepływ informacji dotyczących nowych i racjonalnych metod szkolenia piłkarzy nożnych, a w szczególności kontraktowanie i zatrudnianie trenerów i zawodników w klubach sportowych całego świata wpłynął na ogromny wzrost poziomu gry w piłkę nożną. Dotyczy to nie tylko krajów europejskich czy tradycyjnie południowoamerykańskich, ale także reprezentacji narodowych z Afryki, Azji, Ameryki Północnej czy też Australii.

Badania naukowe na obecnym, dynamicznym etapie rozwoju gry w piłkę nożną nabierają szczególnego znaczenia. Pozwalają one odkryć, uzasadnić i wdrożyć do praktyki szkolenia wiele interesujących zjawisk, programów i metod kształcenia współczesnego, „globalnego” piłkarza. W dalszym ciągu przez naukowców i trenerów kontynuowane są poszukiwania nowych dróg doskonalenia mistrzostwa techniczno-taktycznego, motorycznego i poprawy skuteczności gry przez młodych i zaawansowanych piłkarzy. Zmiany, jakie zachodzą w sporcie pod wpływem odkryć naukowych np. w genetyce, fizjologii wysiłku fizycznego, kinezjologii itp. z każdym rokiem są coraz większe. Dziś nie wystarczy opierać się tylko na doświadczeniach z praktyki trenerskiej, kariery zawodniczej czy też na przysłowiowym „trenerskim nosie”. Efektywne planowanie i kierowanie bardzo złożonym i wieloczynnikowym procesem treningowym jest niemożliwe bez obiektywnej oceny zmian w stanie funkcjonalnych systemów całego organizmu, poziomu mistrzostwa techniczno- taktycznego, mentalnego itp.

Nowoczesny futbol, którego przykładem niezmiennie są zespoły klubowe i narodowe Niemiec i Holandii, opiera się na perfekcyjnej technice gry, wysokiej skuteczności działań indywidualnych, grupowych i zespołowych przez cały czas trwania meczu, a sterująca grą taktyka zmierza do algorytmicznie wyznaczonego modelu gry, jakim jest tzw. „futbol totalny”, opracowany i nazwany przez Rinusa Michelsa.

W niniejszej monografii przedstawione są wybrane elementy z systemów szkolenia piłkarzy nożnych w Niemczech i Holandii, zaprezentowane przez znanych i cenionych trenerów i naukowców E. Kowalczuka i J. Rehhagela. Szkolenie piłkarzy w krajach sąsiadujących z Polską, tj. w Rosji i na Białorusi, przedstawione zostały przez zespoły prof. W. Guby i prof. A. Skrypko. Podstawy badań genetycznych możliwych do wykorzystania w szkoleniu młodych piłkarzy nożnych wraz z konkretną propozycją ich wykorzystania przedstawiła dr Edyta Majorczyk, wybitna znawczyni w tym temacie, pracownik m.in. Polskiej Akademii Nauk.
W drugiej części monografii odnaleźć można interesujące wyniki badań dotyczące efektywności szkolenia młodych piłkarzy nożnyc w Polsce, przedstawione przez pracowników naukowo-dydaktycznych z akademii sportowych z Krakowa, Wrocławia i Gdańska. Za ich trud w przeprowadzeniu pracochłonnych badań empirycznych i naukową refleksję serdecznie dziękuję.
Do druku nadesłano w sumie 16 publikacji, które poddane zostały ocenie recenzentów prof. dr. hab. Tadeusza Ambrożego (prace afiliowane przez AWF Kraków) oraz prof. dr. hab. Henryka Dudę (prace pozostałe), za co również bardzo dziękuję.
Odnosząc się do cennych uwag recenzenta, pragnę zaznaczyć, że w pracach przeglądowych pierwszego rozdziału trudno było zachować konstrukcję prac z wyodrębnionymi ich rozdziałami typu wstęp, cel pracy, hipotezy badawcze itp., gdyż były one zamawiane u wybitnych specjalistów (często współtwórców tych systemów) z Niemiec (J. Rehhagel i E. Kowalczuk), Rosji (prof. W. Guba), Białorusi (prof. A. Skrypko) itp. Głównym celem tych prac było przedstawienie systemów szkolnictwa młodych piłkarzy nożnych w tych krajach (w tym „szkoła Ajaxu” i system szkolenia w okręgu Cottbus) z możliwością transformacvji w warunkach polskich, co jest niezbędną potrzebą czasu.

W niniejszej monografii o tak obszernym zakresie treści trudno było wymagać od autorów poszczególnych podrozdziałów podawania wiarygodności zastosowanych narzędzi badawczych, w szczególności rzetelności badań ankietowych, których subiektywny charakter bardzo ogranicza. Zachowano również pewną tolerancję konstrukcji prac badawczych drugiego rozdziału, gdyż ich autorzy, wywodząc się z różnych ośrodków akademickich i będąc pod wpływem znakomitych naukowców, takich jak prof. Z. Naglak, prof., A. Rokita, prof. H. Duda, prof. A. Szwarc, nie zawsze jednomyślnie podchodzą do subtelnych niunansów metodologicznych. W tym przypadku szacunek redaktora do wyżej wymienionych autorytetw odegrał szczególną rolę.
Szczególne podziękowania składa się sponsorom tego przedsięwzięcia, przyjaciołom sportu, do których zaliczają się między innymi Urząd Miasta w Opolu, Opolski Związek Piłki Nożnej, Gorzowski Związek Piłki Nożnej oraz firmy „Bracia Bliźniaki” i San Max s.c."

Spis treści

Wstęp

1. Systemy szkolenia młodych piłkarzy nożnych w wybranych
krajach i klubach europejskich
1.1 Rehhagel J.
Identyfikacja talentów piłkarskich w Niemczech na przykładzie szkolenia w klubie sportowym Hannover ’96.
1.2 Kowalczuk E.
Wybrane elementy nowoczesnego szkolenia piłkarzy nożnych w Niemczech.
1.3 Skrypko A. Guba W. Sikora E. Lamcha Ł.
Program szkolenia piłkarzy w wieku 8-18 lat na Białorusi.
1.4 Skrypko A. Guba W. Sikora E. Lamcha Ł.
Teoretyczno-metodyczna kontrola przygotowania fizycznego piłkarzy nożnych w Rosji.
1.5 Stuła A. Skrzypczek T. Soroka A.
System szkolenia młodych piłkarzy w Niemczech na przykładzie okręgu Cottbus.
1.6 Stuła A.
Szkoła Ajaxu - De Toekomst

2. Badania wspomagające efektywność szkolenia młodzieży piłkarskiej w Polsce.
2.1 Majorczyk E.
Badania genetyczne w szkoleniu młodych piłkarzy nożnych.
2.2 Duda H. Kaczor M. Ambroży T.
Intelektualizacja jako wymóg kreatywnego nauczania gry młodych piłkarzy nożnych.
2.3 Rzepa T. Nosal J. Chmura P. Naglak Z.
Metoda oceny stylu funkcjonowania zawodników w zespole piłkarskim jako kryterium przydatności do gry.
2.4 Gargula L. Duda H.
Rozwój zdolności różnicowania kinestetycznego i dostosowania motorycznego u młodych piłkarzy nożnych na przestrzeni dwuletniego treningu koordynacyjnego.
2.5 Kaczor M. DudaH.
Kreatywne nauczanie gry w piłkę nożną dzieci a ich rozwój dyspozycji do działania.
2.6 Gargula L. Wiatr S.
Poziom wybranych wskaźników biomechanicznych parametrów mięśni kończyn dolnych u młodych piłkarzy nożnych.
2.7 Duda H. Gargula L.
Ocena poziomu wybranych dyspozycji koordynacyjnych wpływających na sprawność działania indywidualnego i grupowego u młodych piłkarzy nożnych.
2.8 Chmura P. Nosal J. Rzepa T. Rokita A.
Szybkość przemieszczania się młodych piłkarzy nożnych po linii prostej i łamanej na dystansie 30 metrów trenujących w klubie sportowym Lech Poznań.
2.9 Nosal J. Rzepa T. Chmura P. Rokita A.
Szybkość 17-letnich piłkarzy klubów sportowych Hannover 96 i Śląsk Wrocław.
2.10 Szwarc A. Chamera M. Oszmaniec M.
Sprawność działania bramkarzy piłki nożnej w aspekcie zmieniającego się wyniku rywalizacji.

Książka

  • ISBN: 

    978-83-64056-65-9

  • Autor: 

    Aleksander Stuła

  • Redaktor: 

    Aleksander Stuła

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...

aaa ssss