Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Zbigniew Witkowski,Wladimir Ljach, Zbigniew Borek, Tomasz Gabryś
Waga produktu: 0.300 kg
Wysyłka od: 6.99 PLN
Wydawca: COS

Ćwiczenia kształtujące koordynacyjne zdolności motoryczne w piłce nożnej
Warszawa 2004. objętość 197 str., format 165x240, oprawa miękka

We współczesnej literaturze podkreśla się, że jedną z najważniejszych rezerw dla podnoszenia poziomu mistrzostwa techniczno-taktycznego i skuteczności gry piłkarzy nożnych na wszystkich etapach szkolenia jest kształtowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych (KZM) [1, 3, 6, 12, 14, 17, 19, 21 i in]. Opis siedmiu najbardziej znaczących dla piłki nożnej KZM oraz specyficzne (swoiste) dla piłki nożnej przejawy tych zdolności (sytuacje, w których od piłkarza wymaga się przejawiania wysokiego poziomu poszczególnych KZM) scharakteryzowaliśmy w książce Koordynacyjne zdolności motoryczne w piłce nożnej [7].
Wyjaśniono w niej m.in. na czym polega różnica między zdolnościami koordynacyjnymi a umiejętnościami technicznymi, opisano pojęcia ogólne i specjalne przygotowanie koordynacyjne w piłce nożnej, określono okresy sensytywne (najbardziej sprzyjające) dla kształtowania KZM piłkarzy, zwrócono uwagę na zasadę symetrii ruchów w treningu koordynacyjnym, omówiono zadania przygotowania koordynacyjnego, podano przykładowy podział czasu na ogólne i specjalne przygotowanie koordynacyjne na tle innych rodzajów przygotowania w treningu piłkarzy nożnych w różnym wieku, zamieszczono informacje, jak planować trening zdolności koordynacyjnych, omówiono przykłady praktycznego zastosowania wybranych wariantów treningu koordynacyjnego, scharakteryzowano środki i metody kształtowania KZM, wyjaśniając przy tym na czym polega różnica między ogólnymi i specjalnymi ćwiczeniami koordynacyjnymi w piłce nożnej, omówiono zasady doboru obciążeń w treningu koordynacyjnym piłkarzy.
W publikacji, o której mowa, opisano również podstawy kontroli oraz testy do oceny specjalnego przygotowania koordynacyjnego w piłce nożnej.

Spis treści

I. Ćwiczenia kształtujące i doskonalące koordynacyjne zdolności motoryczne piłkarzy
1. Zdolność dostosowania i przestawienia działań ruchowych.
2. Zdolność kinestetycznego różnicowania ruchów (czucia piłki)
3. Zdolność orientacji w przestrzeni.
4. Zdolność szybkiej reakcji
5. Zdolność łączenia (sprzężenia) ruchów.
6. Zdolność czucia rytmu ruchów
7. Zdolność zachowania równowagi.
II. Gry piłkarskie kształtujące kompleksowo koordynacyjne zdolności motoryczne.
Pismiennictwo

Książka

  • ISBN: 

    83-86504-98-4

  • Autor: 

    Zbigniew Witkowski,Wladimir Ljach

  • Redaktor: 

    Zbigniew Borek, Tomasz Gabryś

Inne tytuły z tej serii: